Feedback genereren in leeromgevingen voor algebra (in Dutch)

Bastiaan Heeren and Johan Jeuring

Het gebruik van leeromgevingen bij het wiskundeonderwijs in algebra is de afgelopen jaren toegenomen. Het geven van feedback, bijvoorbeeld door een diagnose van een stap die een leerling heeft gezet te stellen, een hint te geven, of een volledige uitwerking van een opgave te geven, is binnen veel van deze omgevingen niet mogelijk, of zeer arbeidsintensief om te specificeren. In dit artikel presenteren Johan Jeuring en Bastiaan Heeren het Ideas-raamwerk, waarmee leeromgevingen automatisch feedback kunnen geven. Voor het geven van feedback wordt gebruik gemaakt van fundamentele concepten uit de wiskunde en informatica, zoals herschrijfstappen, views of normaalvormen en herschrijfstrategieÙn. Door het probleem van het geven van feedback te transformeren naar het ontleden van gebruikersstappen aan de hand van een herschrijfstrategie, wordt gebruik gemaakt van kennis over ontleden om automatisch feedback te geven.

In Nieuw archief voor wiskunde, 13(4):271-275, 2012.
Download article (© 2012, url)

Links