2 januari 2005, aanleg HSL-Zuid en A16, aflevering 32


In deze 32e aflevering, zoals gebruikelijk foto┤s van een groot deel van het tracÚ van de aanleg van de HSL-Zuid en A16 tussen het Hollandsch Diep en de Belgische grens. De 41 foto┤s zijn gemaakt tussen 24 oktober en 29 december 2004. 

19 december 2004, op dit deel van het tracÚ is het zuidelijk spoor (het rechter spoor) gereed. De aanleg van het spoor in noordelijke richting (het linker spoor) is nu ook in volle gang.  Het beton wordt niet gestort door betonwagens, maar met behulp van twee 'betontreintjes' (zie volgende foto's).  De treintjes worden beladen via een laadplatform net ten noorden van het viaduct in de Binnenmoerdijkse Baan.
 

19 december 2004, de twee 'betontreintjes' bestaan uit een platte wagen met daarop een betonmolen en een generator en worden getrokken/geduwd door een locje.
 

19 december 2004, detailopname van een 'betontrein'. Omdat er nu over het zuidelijke spoor met treinen gereden wordt, is er aan dat spoor een tijdelijk hekwerk bevestigd. 
 

5 november 2004,  het tijdelijke aansluitwissel tussen het werkemplacement en het HSL-tracÚ is aangesloten. Op het werkemplacement staan goederenwagens waarmee de 120 meter lange spoorstaven aangevoerd worden.  Het aansluitwissel op het HSL-tracÚ wordt na beŰindiging van de werkzaamheden weer verwijderd. Het nu aanwezige ballastbed op het HSL-tracÚ wordt dan vervangen door Rheda-2000-spoor.  In tegenstelling tot wat in eerdere afleveringen is gemeld,
wordt het werkemplacement na voltooiing van de HSL-Zuid niet omgebouwd tot  instandhoudings-complex. Dat wordt iets zuidelijker aangelegd tussen de Troggola en het viaduct in de Verlegde Hoge Zeedijk (zie verder).
 

19 december 2004, links van de Westelijke Parallelweg bevindt zich het tijdelijke Rheda-2000-complex, rechts van de weg, pal naast het HSL-tracÚ staat het tijdelijke Siemens-complex.
 

19 december 2004, vanaf de trappen naar de loopbrug van station Lage Zwaluwe is te zien, dat het zuidelijke spoor gereed is. Op het noordelijke spoor moeten de spoorstaven nog bevestigd worden.
 

19 december 2004, op donderdag 2 december is door de Bouwcombinatie HSL InfraRail bij station Lage Zwaluwe een Paardenkastanje geplant. Vˇˇr de start van de werkzaamheden voor de aanleg van de Hogesnelheidslijn ľ Zuid stond er reeds een kastanjeboom. Deze boom moest wegens de werkzaamheden worden gekapt. De nieuwe kastanjeboom is ongeveer 10 meter hoog en ongeveer 30 jaar oud.
 

24 oktober 2004, in de vorige aflevering was te lezen dat tussen de onder- en bovenbouw folie wordt gelegd om spanningen op te vangen die door temperatuurverschillen tussen beide lagen kunnen ontstaan. De folie wordt door deze 'folielegger' geplaatst.
 

24 oktober 2004, het leggen van de folie ter hoogte van station Lage Zwaluwe.
 

5 november 2004, vanaf het viaduct in de Omgeleide Hoofdstraat is te zien dat het zuidelijke spoor (rechts) klaar is. Op het noordelijke spoor worden de speciale bielsen geplaatst.
 

5 november 2004, vanaf hetzelfde viaduct, maar nu in zuidelijke richting is te zien, dat de bielsen
'ruwweg' op hun plaats liggen. Uiteraard worden ze daarna nog 'uitgelijnd.
 

5 november 2004, rechts van het noordelijke spoor liggen de tijdelijke spoorstaven gereed die gebruikt worden bij de aanleg van de bovenbouw. In het midden liggen de onderdelen klaar voor het veiligheidshekwerk dat aan het zuidelijke spoor wordt bevestigd.
 

19 december 2004, vanaf het viaduct in de Verlegde Hoge Zeedijk is in noordelijke richting te zien dat op dit deel van het tracÚ zowel het noordelijk als het zuidelijke spoor klaar zijn.
Het naar links afbuigende wissel in het noordelijke spoor  vormt in de toekomst de verbinding met het zogenaamde 'instandhoudingscomplex'.
Links onderin de foto is een deel van het intakwissel voor de toekomstige shuttletreinen uit Breda te zien.
 

24 oktober 2004, ongeveer twee maanden eerder is vanaf het viaduct in de Verlegde Hoge Zeedijk  in zuidelijke richting te zien dat er gewerkt wordt aan de wisselverbinding tussen de HSL-sporen.
De aanleg van het intakwissel vanaf de fly-over moet nog beginnen.
 

5 november 2004, er is gestart met het aanbrengen van wapening voor het intakwissel.
 

14 november 2004, de contouren van het intakwissel worden door de aangebrachte  wapening zichtbaar.
 

19 december 2004, ruim een maand later is het intakwissel gereed.
 

19 december 2004, vanaf het viaduct Langeweg is te zien dat het uittakspoor voor de shuttletreinen naar Breda onder de fly-over 'Den Hoek' klaar is. Het verbindingsspoor naar de bestaande sporen moet nog worden aangelegd.

19 december 2004, terwijl een kolentrein over het bestaande spoor net de fly-over gepasseerd is en naar Breda rijdt, is te zien, dat het zuidelijke HSL-spoor gereed is. Op het noordelijke spoor moeten de spoorstaven nog bevestigd worden. Opvallend is verder, dat op dit deel van het HSL-tracÚ zowel links als rechts een calamiteiten/onderhoudsweg is aangelegd.
 
 

5 november 2004, ter hoogte van het viaduct in de Brielsedreef wordt het zuidelijke spoor 'op hoogte' gebracht.
 

5 november 2004, de Duitse firma Intermetric is ter hoogte van de Brielsedreef bezig met het inmiddels bekende meetwerk.
 

19 december 2004, 6 weken later is te zien dat er in hoog tempo wordt gewerkt. Het zuidelijke spoor is gereed en aan het noordelijke spoor wordt de laatste hand gelegd.
 

19 december 2004, de werkzaamheden aan de bovenbouw stoppen nu ter hoogte van station Breda-Prinsenbeek. Vanaf januari 2005 wordt gestart met de werkzaamheden aan de bovenbouw tussen Prinsenbeek en knooppunt Galder.
 

19 december 2004, de noordelijke ingang van de HSL-tunnelbak Prinsenbeek. Onderin de foto is goed te zien, dat hier 'verkanting' is toegepast. Dat wil zeggen, dat het spoor enigszins scheef wordt aangelegd. Het spoor loop namelijk in een boog (bocht) naar de tunnelbak. Door het toepassen van verkanting wordt voorkomen dat een hogesnelheidstrein 'uit de bocht vliegt'.
 

29 december 2004, de bouw van de westelijke A16-tunnelbak en de twee stadsducten bij Prinsenbeek vordert gestaag.
 

29 december 2004, het HSL-tracÚ ter hoogte van knooppunt Princeville. Rechts op de foto komt het intakspoor voor de shuttletreinen van Breda naar Antwerpen te liggen. Links op de foto is het uittakspoor voor de shuttletreinen uit Antwerpen naar Breda te zien. 

De volgende drie luchtfoto's heb ik gemaakt tijdens een ballonvaart op 3 december 2004. Door een gelukkig toeval passeerde de PH-VBH, een ballon van Ad Ballon uit Breda, het HSL/A16 tracÚ net te zuiden van knooppunt Princeville.
 

3 december 2004, ondanks het mistige weer zijn op deze foto het nieuwe knooppunt Princeville en het HSL-tracÚ te zien. In het midden van de foto is links de verbindingsboog A58-A16 (Roosendaal-Antwerpen) te zien.
Daarboven wordt gewerkt aan de verbindingsboog A16-A58 (Antwerpen-Roosendaal). Rechts daarvan het HSL-tracÚ met het uittak en intakspoor naar/van Breda.
Rechts beneden is het tracÚ van de voormalige A16 te zien dat nu omgebouwd wordt tot Randweg Princenhage.
 

3 december 2004, op deze foto is goed te zien, dat de nieuwe A16 en het HSL-tracÚ gebundeld worden aangelegd.
 
3 december 2004, op deze foto is goed te zien, dat de nieuwe A16 (links) ten opzicht van de oude A16 (rechts) een heel eind in westelijke richting is aangelegd. Rechts naast HSL-tracÚ zijn hoge geluidsschermen geplaatst. Dat heeft er toe geleid, dat de geluidsoverlast in de wijk Princenhage (waar ik woon) die rechts van de oude A16 ligt, flink is afgenomen.
 

26 december 2004, het HSL-tracÚ ter hoogte van het viaduct in de Effenseweg. Ook hier is goed te zien, dat er verkanting is toegepast. Links op de foto de A16 waarvan alle rijstroken (2 x 3) zijn opengesteld.
 

29 december 2004, de panelen van de geluidsschermen ter hoogte van de bruggen over de AA of Weerijs, die als proef van een zetmeelcoating waren voorzien, zijn inmiddels voorzien van panelen met strepen.
 

29 december 2004, door de komst van de HSL-shuttle en de verbreding van de A16, ontstaat een netwerk van spoorlijnen en wegen. De inpassingzones zijn aangewezen om dat netwerk zo goed mogelijk in het landschap te laten passen. Een van de inpassingzones ligt ter hoogte van Effen.
 

29 december 2004, vanaf het stijgende talud naar het viaduct in de Effenseweg is inpassingzone 9
te zien. De AA of Weerijs meandert hier naar de brug in de Effenseweg rechts boven in de foto.


 

29 december 2004, de noordelijke ingang van de HSL-tunnelbak Galder. Links van de tunnelbak is de onderhouds/calamiteitenweg te zien. Langs het hele HSL-tracÚ tussen het Hollandsch Diep en de Belgische grens zijn evacuatie-paden naar de A16 aangelegd.
 

29 december 2004, in geval van calamiteiten in de HSL-tunnelbak Galder kunnen treinreizigers
de tunnelbak verlaten via de trappenhuizen die links en rechts van de noordelijke en zuidelijke ingang zijn aangelegd.
 

29 december 2004, het HSL-tracÚ ter hoogte van de Overasebaan. In noordelijke richting daalt het tracÚ af naar de tunnelbak Galder en kruist diagonaal knooppunt Galder.  In BelgiŰ loopt de HSL westelijk parallel aan de E19, in Nederland oostelijk parallel aan de A16.
 

29 december 2004, op diverse plaatsen zijn wildtunneltjes aangelegd om kleinwild een ongestoorde doorgang te verlenen bij hun oversteek onder de HSL en A16.  Waren ze direct na aanleg nog vrij kaal, inmiddels zijn ze begroeid en vormen ÚÚn geheel met de natuurlijke omgeving.
 

29 december 2004, bijna het hele tracÚ tussen de Moerdijkbrug en de Belgische grens is inmiddels voorzien van geluidsschermen met panelen met strepen.
 

29 december 2004, het HSL-tracÚ ter hoogte van Hazeldonk. De natuur heeft haar werk gedaan,
bijna alles is weer 'groen'.
 

29 december 2004,het HSL-tracÚ net ten zuiden van Rietvelden en praktisch op de grens met BelgiŰ. Het wachten is hier op de aanleg van de bovenbouw.
 

29 december 2004, overzicht vanaf het viaduct De Mosten in BelgiŰ. Het Nederlandse HSL-Zuid-tracÚ eindigt ter hoogte van de oranje container linksboven en gaat daar over in het Belgische HSL-Noord-tracÚ. Rechts op de foto de in oostelijke richting verschoven rijbanen van de E19. 
 

De 33e aflevering verschijnt eind februari 2004.


Terug naar de index-pagina