25 februari 2005, aanleg HSL-Zuid en A16, aflevering 33


In deze 33e aflevering, zoals gebruikelijk foto´s van een groot deel van het tracé van de aanleg van de HSL-Zuid en A16 tussen het Hollandsch Diep en de Belgische grens. De 39 foto´s zijn gemaakt tussen 6 januari en 20 februari 2005.

16 januari 2005, een deel van de HSL-brug over het Hollandsch Diep. Vaag zijn op de brug de bovenleidingportalen te zien.
Ik vroeg mij al een tijd af of een HSL-trein op de hooggelegen brug last heeft van zijwind tijdens een harde storm. In 'HSL-Zuid-bericht' nummer 46 wordt daarop antwoord gegeven:

"Er komen vooralsnog geen windschermen op de brug. In de testfase zal worden bekeken of ze toch noodzakelijk zijn. De belangrijkste maatregel is om treinen tijdens stormen langzamer te laten rijden. In werkelijk extreme situaties (wind met orkaankracht) kan de treindienst eventueel worden stilgelegd."   
 

30 januari 2005, vanaf het viaduct in de Binnenmoerdijksebaan is te zien dat ook het spoor in noordelijke richting (links) klaar is.
 

30 januari 2005, vanaf hetzelfde viaduct zijn de diletatievoegen duidelijk zichtbaar. Het doel van de dilatatievoeg is het opvangen van spanningen als gevolg van temperatuurschommelingen. Rechts is te zien hoe snel het beton vervuilt.

16 februari 2005, links is het HSL-tracé te zien richting de vaag zichtbare HSL-brug over het Hollandsch Diep. Met een werktrein wordt er gewerkt aan de bovenleiding. In het midden van de foto staan onder de fly-over de twee betontreinen. Op de voorgrond zijn de sporen te zien die vanaf het bestaande spoor naar het werkemplacement lopen.
 

16 februari 2005, aan de bovenleidingportalen zijn inmiddels links en rechts zogenaamde uithouders bevestigd. Die worden tijdelijk met elkaar verbonden door een rode kabel zoals onderin de foto te zien is.
 

30 januari 2005, vanaf het viaduct in de Binnemoerdijksebaan is in zuidelijke richting te zien, dat beide HSL-sporen in verbinding staan met het werkemplacement. Deze tijdelijk aangebrachte wissels zullen na afronding van alle werkzaamheden weer verwijderd worden. Links op de foto spoedt een Thalys zich over het bestaande spoor naar Antwerpen.
 

16 februari 2005, op het Rheda-2000-magazijnterrein worden de daar opgeslagen masten uitgesorteerd en daarna per vrachtauto naar hun bestemming gebracht.
 

13 februari 2005, Rail4Chem-loc 2001 staat na gedane arbeid op zondag op het werkemplacement uit te rusten. Deze loc wordt gebruikt bij het lossen van de spoorstaaftreinen.
 

16 februari 2005, één van de twee werktreinen die op 16 februari actief waren bij Lage Zwaluwe.
Met behulp van de mobiele hoogwerker die op de trein is geplaatst wordt er gewerkt aan de bovenleiding.
 

16 februari 2005, ook wordt er gebruik gemaakt van dit soort mobiele hoogwerkers.
 

16 februari 2005, de afgelopen periode is een unit van SIT GmbH actief geweest op het HSL-tracé
ter hoogte van Zevenbergschen Hoek. Dit bedrijf, onderdeel van moederconcern Sersa, is gespecialiseerd in het onder hoge temperaturen 'aan elkaar smelten' van spoorstaven.
Een animatie van dit 'smeltproces' is te zien op de website van Sersa:
http://www.sersa-group.com/do/de/. Bij 'Suche>' invoeren:
Lückenloses Gleis.
Daarna uiteraard wel weer terugkomen naar deze website!!
 

16 februari 2005, de opschriften op de zijkant van de truck spreken voor zich, Sersa heeft ook een vestiging in Zaandam. Opvallend detail rechts op de foto is de tekst 'tot 01-05-2001'. Of het toeval is, dat de 1 niet meer geheel zichtbaar is weet ik niet.........
 

16 februari 2005, de unit van SIT bestaat o.a. uit de truck en dit railvoertuigje. Hiermee worden aan het begin van het smeltproces de bouten van de spoorstaafbevestiging losgedraaid en aan het eind van het proces weer vastgedraaid.
 

16 februari 2005, na gedane arbeid wordt de unit ten zuiden van station Lage Zwaluwe vanaf het HSL-tracé naar de openbare weg getakeld. Voor de zware kraan van de firma van der Tol is het een peulenschil om het railvoertuigje op te takelen.
 

16 februari 2005, het optakelen van de truck heeft iets meer voeten in aarde. Het aanbrengen van de speciaal voor de truck ontworpen stroppen  is een secuur werkje.
 

16 februari 2005, na de nodige controles wordt de truck voorzichtig opgetakeld en verandert van een railvoertuig in een wegvoertuig.
 

16 februari 2005, voorzichtig wordt de truck op het asfalt neergezet en gaat op weg naar een volgend karwei.
 

13 februari 2005, het HSL-tracé ten noorden van de Troggola, op de achtergrond het viaduct in de Omgeleide Hoofdstraat, rechts is het bestaande spoor zichtbaar.
 

13 februari 2005,  in het midden van de foto is het naar links afbuigende wissel te zien, dat in de toekomst het nog aan te leggen 'instandhoudingsemplacement' met het HSL-tracé verbindt. Vanaf dit emplacement rijden onderhoudstreinen het HSL-tracé op. 
 

30 januari 2005,  ter hoogte van het viaduct in de Verlegde Hogezeedijk wordt gewerkt aan het intakwissel voor de Shuttletreinen uit Breda naar Amsterdam.
 

13 februari 2005, 14 dagen later zijn de tijdelijke rails verwijderd en al deels vervangen door de definitieve.
 

13 februari 2005, de beide sporen van het HSL-tracé ter hoogte van het viaduct in de Brielsedreef  zijn gereed.
 

6 januari 2005, begin januari is gestart met de werkzaamheden aan de bovenbouw tussen de Haagse Beemden/Prinsenbeek en Galder. De eerste keten zijn geplaatst en de bekende stapels bielsen liggen klaar. Omdat hier geen ruimte is tussen beide sporen liggen de bielsen aan één kant opgestapeld.
 

30 januari 2005, enkele weken later is de aanleg van het Rheda-2000 spoor in zuidelijke richting in volle gang.
 

6 januari 2005, begin januari werden grote hoeveelheden bielsen per vrachtauto aangevoerd voor
het tracé richting Galder. Op de foto rijden twee beladen vrachtauto's de HSL-tunnelbak bij  Prinsenbeek in, die als tijdelijke werkweg werd gebruikt. Op de achtergrond het wit/paarse gebouw
van het HSL-A16-projectburo.
 

16 februari 2005, het zuidelijke spoor in de HSL-tunnelbak wordt aangelegd.
 

6 januari 2005, grote stapels bielsen liggen bij de zuidelijke ingang van de HSL-tunnelbak Prinsenbeek opgestapeld omdat er in de tunnelbak zelf geen plaats is.
 

20 februari 2005, anderhalve maand later is het beeld drastisch veranderd.  De aanleg van het zuidelijke spoor vordert en de portalen zijn geplaatst.
 

23 januari 2005, het HSL-tracé ter hoogte van de in- en uittaksporen naar/van Breda, ook hier staan stapels bielsen en zijn de bovenleidingportalen geplaatst.
 
23 januari 2005, het toekomstige uittakspoor voor de Shuttle-treinen uit België naar Breda  wordt gebruikt als werkweg.
 

23 januari 2005, het toekomstige intakspoor voor de Shuttletreinen uit Breda naar België.
 

23 januari 2005, na het omleggen van de sporen Breda-Roosendaal v.v. zijn de oude sporen en bovenleiding verwijderd. Het enige dat nog aan de oude verbinding herinnert, zijn de rails in de voormalige overweg Westrik. Eind februari zijn ook die verwijderd. 
 

14 februari 2005, de Shuttle-treinen naar en van Breda zullen in de toekomst opgesteld worden ten oosten van station Breda. Om geluidsoverlast te voorkomen worden er geluidsschermen geplaatst
tussen het station en de Kapittelweg. Op de foto het spoorviaduct over de Terheijdenstraat waar
de voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van de geluidsschermen gestart zijn. De foto is gemaakt vanuit het kantoor waar ik werk.
 

20 februari 2005, vanaf het viaduct in de Kapittelweg is te zien, dat er links en rechts van de bestaande sporen gewerkt wordt aan de nieuwe sporen waarover het treinverkeer Breda-Tilburg in de toekomst zal gaan rijden. De bestaande sporen worden in de toekomst gebruikt als opstelsporen voor de Shuttle-treinen.
 

5 februari 2005, vanaf het noodtrappenhuis van Ikea is in het midden van de foto het HSL-tracé te
zien. Ook hier zijn bielsen en portalen geplaatst. Daarboven wordt gewerkt aan het viaduct dat de A16 met de  A58 verbindt. Dit viaduct wordt medio maart opengesteld voor het verkeer en dan is het nieuwe Knoopunt Princeville een feit.
 

5 februari 2005, vanaf het talud van het HSL-tracé is te zien dat de huidige Rijsbergseweg verlegd wordt en aan gaat sluiten op de nieuwe Randweg Princenhage. Na aansluiten van de nieuwe weg kan het laatst overgebleven viaduct van de oude A16 worden gesloopt.
 

5 februari 2005, langs het hele HSL-tracé zijn onderhouds- en calamiteitenwegen aangelegd. Op de foto links de nieuwe A16, rechts het HSL-tracé. Op de voorgrond en achtergrond zijn de onderhoudswegen te zien ter hoogte van de Rijsbergseweg.
 

5 februari 2005, ook ter hoogte van het viaduct in de Effenseweg bepalen bovenleidingportalen en bielsen inmiddels het beeld op het HSL-tracé.
 

23 januari 2005, te zuiden van de HSL-tunnelbak Galder wordt het spoor traditioneel aangelegd.
Hier beperken de werkzaamheden zich tot nu toe tot afronding van de onderbouw.
 

De 34e aflevering verschijnt eind april 2005.


Terug naar de index-pagina