25 april 2005, aanleg HSL-Zuid en A16, aflevering 34


In deze 34e aflevering, zoals gebruikelijk foto´s van een groot deel van het tracé van de aanleg van de HSL-Zuid en A16 tussen het Hollandsch Diep en de Belgische grens. De 37 foto´s zijn in zeer wisselende weersomstandigheden gemaakt tussen 4 maart en 25 april 2005.

Werktreinen bepalen het beeld op het HSL-tracé, hun aantal lijkt wekelijks toe te nemen.  
 

Op 29 maart staat V100 203.1, die door Volker Stevin Rail Traffic van Alstom gehuurd is, op het HSL-spoor te Lage Zwaluwe. Deze loc wordt ingezet bij het plaatsen van de zogenaamde longrails (zie verderop). Daarnaast staat een Unimog van de Duitse firma Zagro. Dit is een zogenaamd 'tweewegvoertuig dat zowel op rails als op de weg kan rijden.
 

29 maart 2005, bovenleidingmontage-railbus Siemens 701 053-1 is eind maart in Lage Zwaluwe gearriveerd.
 

Op 1 april 2005 wordt er volop gerangeerd met werktreinen. Rechts op de foto loc 301 'Monica'
van de firma Shunter.
 

1 april 2005, terwijl een bovenleidingmontagewagen van de firma Uwe Adam staat te wachten om verder gerangeerd te worden, passeert op de achtergrond een Thalys naar Parijs.
 

1 april 2005, Shunter locs 204 (Faye) en 301 (Monica) zusterlijk naast elkaar.
 

18 maart 2005, na gedane arbeid keert Shunter loc 301 met een werktrein terug naar Lage Zwaluwe.
 

4 maart 2005, begin maart werd het plotseling toch nog winter. Net ten zuiden van het viaduct in de Omgeleide Hoofdstraat worden met een werktrein, getrokken door Railion 6403,  zogenaamde uithouders geplaatst.
 

4 maart 2005, ondanks het barre weer gaat het werk gewoon door...........
 

1 april 2005, onder geheel andere weersomstandigheden wordt er t.b.v. de stroomvoorziening ten zuiden van de Omgeleide Hoofdstraat gewerkt aan de bouw van het HSL-onderstation. Naast dit onderstation worden er ook nog twee zogenaamde AT-stations gebouwd, één bij de aansluiting van de shuttlesporen bij Breda en één net ten zuiden van het viaduct Rietvelden op circa één kilometer van de grens.
 

4 maart 2005, rechts op de foto staat één van de vijf GSM-R-masten die langs het tracé geplaatst zijn. De overige 4 masten staan bij de bruggen over de Mark, bij de shuttlesporen in Breda, bij de HSL-tunnelbak Galder en vlak bij de grens ten zuiden van het viaduct Rietvelden.
De HSL-Zuid wordt voorzien van een ERTMS-beveiligingssysteem level 2 met een terug- valmogelijkheid naar level 1. Zowel bij level 1 als level 2 kan gereden worden zonder seinen buiten langs het spoor.  De machinist krijgt de snelheid waarmee hij op ieder punt mag rijden weergegeven op een scherm in de cabine waarop werkelijke en toegestane snelheid gelijktijdig worden weergeven.

Bij level 1 ontvangt de trein deze informatie slechts op bepaalde punten in het spoor. Hier liggen z.g. balises in het spoor. Via de balises krijgt de trein de informatie welke snelheid de trein bij de volgende balise moet rijden. De computerapparatuur in de trein berekent op basis van de trein- gegevens hoe de trein dan moet afremmen om op dat punt de geëiste snelheid te rijden.

Bij level 2 krijgt de trein deze informatie niet vanuit de balise in het spoor maar via GSM-R. Voordeel hiervan is dat wijzigingen in de toestemming om met een bepaalde snelheid te rijden continue naar de trein kunnen worden overgedragen i.p.v. bij level 1 alleen maar op vast punten.
Via GSM-R loopt ook de overige spraak- en datacommunicatie tussen trein en wal.

Bron: Luc van Gerrevink, Projectburo HSL/A16.

Meer info over ERTMS (European Rail Traffic Management System) is te vinden op de website: www.ertms.com
 

4 maart 2005, vanaf het viaduct in de Verlegde Hoge Zeedijk is links de aansluiting naar het toekomstige instandhoudingsemplacement te zien. Boven in de foto is een bovenleidingmontagetrein
te zien.
 

22 april 2005, vanaf het viaduct Langeweg is te zien, dat linksboven beton wordt gestort, daarnaast staat een werktrein en rechts in beeld wordt aan de bovenleiding gewerkt.
 

22 april 2005, een bovenleidingmontagevrachtwagen (fabrikaat Spefaka) van Siemens is aan het werk bij het viaduct Langeweg.
 

4 maart 2005, het HSL-tracé in noordelijke richting gezien vanaf het viaduct in de Brielsedreef. Binnenkort starten ook hier de werkzaamheden aan de bovenleiding.
 

29 maart 2005, ten zuiden van het viaduct in de Brielsedreef staat een aantal wagons met zogenaamde 'Longrails', 120 meter lange spoorstaven die op 30 maart geplaatst worden in de HSL-tunnelbak Prinsenbeek. (zie verderop) Op de blauwe wagon staat een 'kantine' en moet nog een aggregaat geplaatst worden.
 

4 maart 2005, vanaf het dak van de Eurotoren bij station Breda-Prinsenbeek is in noordelijke richting te zien dat v.l.n.r. A16, HSL en bestaande sporen parallel aan  elkaar lopen. Opvallend is verder, dat zowel rechts van het HSL-spoor als rechts van het bestaande spoor geluidsschermen zijn geplaatst zoals links beneden op de foto is te zien.
 

11 april 2005, ter hoogte van station Breda-Prinsenbeek wordt hard gewerkt aan het westelijke spoor waarover de treinen in noordelijke richting gaan rijden.
 

29 maart 2005, anderhalve week eerder worden er nog volop dwarsliggers gelost in de HSL-tunnelbak Prinsenbeek.
 

3 maart 2005, vanaf de Eurotoren is van rechtsonder naar linksboven de HSL-tunnelbak te zien. Rechts daarnaast de oostelijke tunnelbak van de A16 waarover al het verkeer rijdt. Daarnaast de westelijke tunnelbak in aanbouw. Midden in de foto het is stadsduct Valdijk te zien en daarboven stadsduct Middenweg.

Op 30 maart vond er een persexcursie plaats naar de HSL-tunnelbak Prinsenbeek waar op dat moment longrails werden geplaatst.  De vier onderstaande foto's zijn tijdens die excursie gemaakt.
 

Op 30 maart 2005 werden zogenaamde longrails geplaatst op het oostelijke spoor in de HSL-tunnelbak Prinsenbeek. De werktrein bestond uit de door Volker Stevin Rail Traffic gehuurde  Alstom 203.1, een kantine/generatorwagen en de wagens met de 120 meter lange longrails. Op de foto rijdt de trein over de net geplaatste longrails.
  

30 maart 2005, met behulp van deze machine worden de longrails van de wagens naar hun plaats
getransporteerd.
 

30 maart 2005, nadat de longrails zijn geplaatst, rijdt de werktrein 120 meter verder over de net geplaatste rails en worden de volgende longrails geplaatst.
 

30 maart 2005, onder in de foto is te zien, dat de longrails eerst over rollen worden geleid. Als de rails op hun plaats liggen worden de rollen verwijderd en worden de rails vastgezet.
Links maakt een cameraploeg van Omroep Brabant opnamen, rechts daarnaast staat Rolf Panis, persvoorlichter van Infraspeed.
 

30 maart 2005, later op de dag is men met het plaatsen van de longrails gevorderd tot de zuidkant van de HSL-tunnelbak. De foto is gemaakt vanaf het tijdelijke viaduct.
 

30 maart 2005, foto van de hele werktrein tijdens het plaatsen van de longrails ten zuiden van Prinsenbeek.
 

13 maart 2005, net achter de calamiteitenweg komt het toekomstige shuttlespoor naar Breda te liggen. Iets hoger is het tracé van het shuttlespoor uit Breda te zien. De trein rijdt over de verlegde sporen Breda-Roosendaal v.v.  naar Breda.
 

15 maart 2005, de laatste verbindingsboog is in gebruik genomen. Het betreft de verbinding A16 uit zuidelijke richting naar de A58.  Tevens is een nieuw stuk A16 in gebruik genomen.
Op de foto rijden de onderste twee vrachtwagens over het nieuwe stuk A16, de bovenste rijden over de net opengestelde verbindingsboog. Het nieuwe knooppunt Princeville is hiermee voltooid.
 

1 april 2005, ter hoogte van het viaduct in de Effenseweg wordt beton gestort. De betonwagens rijden achterwaarts over de westelijke zettingsvrije plaat. Rechts op de foto worden de zijgeleiders na het uitharden van het beton verwijderd. Daaronder is het beton net gestort zoals aan de donkergrijze kleur te zien is.
 

1 april 2005, aan de zuidzijde van hetzelfde viaduct wordt beton gestort op het oostelijke spoor. Over dit spoor rijden de treinen richting België. 
 

11 april 2005, tussen de HSL-tunnelbak Galder en het viaduct in de Overasebaan wordt een tijdelijk werkemplacement gebouwd. Op het HSL-tracé komen twee tijdelijke wisselverbindingen en rechts komt een werkspoor te liggen. Een kraan van de firma Van der Tol plaatst betonnen dwarsliggers op het ballastbed.
 

11 april 2005, per keer worden met de kraan 40 betonnen dwarsliggers geplaatst.
 

20 april 2005, overzicht van het tijdelijke werkemplacement. Rechts het werkspoor, op het HSL-tracé de twee wisselverbindingen. De wissels en het werkspoor zijn afkomstig van de aanleg van de Betuweroute en worden hier hergebruikt.
Vanaf de tunnelbak Galder tot aan de Belgische grens wordt traditioneel ballastspoor aangelegd. De ondergrond is hier stevig genoeg, zodat een zettingsvrije plaat niet nodig is.
 

25 april 2005, rond 19.00 uur is Strukton loc 300640 (Esther) druk aan het rangeren. Vanaf dit werkemplacement wordt 's avonds gewoon doorgewerkt.
 

22 april 2005, Strukton loc 302328 (José) is ten zuiden van het viaduct in de Overasebaan in de weer
met een werktrein bestaande uit 12 Fas'n. Vanuit deze kantelbare Fas'n wordt balast gestort.
De werktrein rijdt over een tijdelijk aangelegd spoor.
 

3 april 2005, ten zuiden van het viaduct Rietvelden staat een van de eerder genoemde GSM-R masten. Links daarvan wordt één van de twee AT-stations gebouwd.
 

25 april 2005, het AT-station drie weken later. De trafo's zijn geplaatst.
 

20 maart 2005, de Belgische HSL-koker ter hoogte van de transportzone Meer. Aan het eind van de koker ís de overgang naar het Nederlandse deel van de HSL-Zuid.
 

De 35e aflevering verschijnt eind juni 2005.

Regelmatig verschijnen er nieuwe afleveringen. Een actueel overzicht van alle afleveringen vindt u
hier.

Terug naar de index-pagina