3 juli 2005, aanleg HSL-Zuid en A16, aflevering 35


In deze 35e aflevering, zoals gebruikelijk foto´s van een groot deel van het tracé van de aanleg van de HSL-Zuid en A16 tussen het Hollandsch Diep en de Belgische grens. De 52 foto´s zijn  gemaakt tussen 3 mei en 3 juli 2005.

 

Tijdens de landelijke Open Dag HSL-Zuid op 21 mei kon er een rondvaart gemaakt worden vanuit de haven van Moerdijk naar de HSL-brug over het Hollandsch Diep. De volgende drie foto's zijn gemaakt vanaf de rondvaartboot.
 

21 mei 2005, het noordelijke deel van de HSL-brug. In het hamerstuk op de voorgrond zijn de spots te zien die de binnenzijde van elk hamerstuk verlichten als het donker is.
 

21 mei 2005, op deze detailfoto is de rubberoplegging tussen pijler en hamerstuk goed te zien.
 

21 mei 2005, links de ranke HSL-brug, rechts de wat log aandoende bestaande spoorbrug.
 

13 mei 2005, vanaf de zuidoever is te zien dat er een woud van bovenleidingmasten op de brug is geplaatst. Op de voorgrond heeft de natuur haar werk gedaan, alles is weer 'groen'.
 

13 mei 2005, net ten zuiden van de Zwaluwsedijk wordt met een werktrein aan de bovenleiding gewerkt.
 

12 mei 2005, na locs van Railion, Shunter en RRF worden werktreinen nu getrokken door V60-locs van de Duitse firma Uwe Adam . Op de foto poseert loc 3, de tekst links op de loc spreekt voor zich.
 

4 mei 2005, 's avonds en later in de nacht van 4 op 5 mei vonden er op de HSL-sporen nabij station Lage Zwaluwe slijpproeven plaats. Om 23.00 uur vond de eerste slijpproef plaats.
 

3 juli 2005, overzicht van de bouw van het AT-station en de 150 kV-aftakking ten zuiden van Station Lage Zwaluwe.
 

3 juli 2005, vanaf het viaduct in de Omgeleide Hoofdstraat zijn links beneden de grijze aandrijvingen te zien van het hogesnelheids-intakwissel voor de Shuttle-treinen uit Breda. In het midden het wissel naar het toekomstige instandhoudingsemplacement.
 

3 juli 2005, vanaf hetzelfde viaduct maar nu in zuidelijk richting, is het andere deel van het intakwissel te zien.

 

3 juli 2005, dit wissel is van een zogenaamd beweegbaar puntstuk voorzien, dat wordt aangedreven door de grijze motoren rechts. Het puntstuk ligt nu in de rechte stand.  In de afbuigende stand schuift het puntstuk naar links.
 

3 juli 2005, vanaf viaduct Langeweg zijn in noordelijke richting van links naar rechts de HSL-sporen, het spoor voor de Shuttle-treinen naar Breda, de bestaande sporen en het spoor voor de Shuttle-treinen uit Breda te zien. 
 

3 juli 2005,  dezelfde sporen maar nu in zuidelijke richting gezien. Net ten noorden van Knooppunt Zonzeel takken de Shuttle-sporen in respectievelijk uit de bestaande sporen.
 

6 juni 2005, de HSL-sporen ter hoogte van station Breda-Prinsenbeek zijn gereed. Inmiddels wordt ook hier aan de bovenleiding gewerkt.
 

6 juni 2005, rechtsboven op de foto is een deel van de toekomstige afrit Breda-Noord/Prinsenbeek te zien. Rechts daarvan wordt aan het metershoge geluidsscherm gewerkt.
 

6 juni 2005, al het A16-verkeer perst zich nu nog door de oostelijke tunnelbak. Nadat onder de westelijke tunnelbak extra palen zijn aangebracht wordt die bak verder afgewerkt en opengesteld voor het verkeer. Daarna zullen ook onder de oostelijke tunnelbak extra palen worden aangebracht.
 

3 juli 2005, de toekomstige toerit in zuidelijke richting naar de A16 vanaf de Backer en Ruebweg.
Ook hier worden hoge geluidsscheren gebouwd.
 

3 juli 2005, de oostelijke en westelijke tunnelbak gezien vanaf het viaduct in de Backer en Ruebweg.
 
Tijdens de landelijke Open Dag HSL-Zuid op 21 mei kon ook een bezoek worden gebracht aan stadsduct Valdijk bij Prinsenbeek. De volgende drie foto's zijn vanaf dit viaduct genomen.
 

21 mei 2005, in noordelijke richting zijn van rechts naar links te zien, de HSL-tunnelbak, de afrit Breda-Noord/Prinsenbeek, de oostelijke tunnelbak, de westelijke tunnelbak en tot slot linksboven de toekomstige toerit vanuit Breda/Prinsenbeek naar de A16.
 

21 mei, in zuidelijke richting is te zien dat de werkzaamheden aan de westelijke tunnelbak grotendeels klaar zijn.
 

21 mei 2005, de HSL-tunnelbak in zuidelijke richting gezien, in het midden boven in de foto is het
stadsduct Middenweg te zien.
 

6 juni 2005, vanaf het tijdelijk viaduct bij Hertenhoek is links van het HSL-tracé de bouw van één van de twee AT-stations te zien.  Links daarnaast staat één van de 5 GSM-R masten.
 

12 juni 2005, in het weekend van 11 en 12 juni zijn de nieuwe sporen ten oosten van Breda aangesloten.  Een deel van de oude sporen bovenin foto gaat dienst doen als opstelsporen voor de Shuttletreinen.
 

1 juni 2005, in de tunnelbak Galder wordt het westelijke HSL-spoor aangelegd.
 

1 juni 2005, de diverse onderdelen van de wapening worden aan elkaar gelast en dat is een intensief karwei.
 

8 juni, op plaatsen waar betonwagens niet kunnen komen om beton te storten worden zogenaamde betontreinen ingezet.  Op de foto wordt een betontrein gevuld die daarna beton gaat storten in de tunnelbak Galder.
 
Tussen de tunnelbak Galder en de Belgische grens wordt het HSL-spoor niet op een zettingsvrije plaat aangelegd. De ondergrond is hier stevig genoeg om ballastspoor aan te leggen.
 

3 mei 2005,  ter hoogte van het tijdelijke werkemplacement staan ballasttreinen te wachten op inzet.
  

3 mei 2005, Strukton-loc 302328 (José) duwt 12 Fas'n terug naar het tijdelijke werkemplacement.
 

3 mei 2005, ten noorden van het viaduct in de Hazeldonksestraat wordt ballast gestort. De werktrein 
rijdt over het tijdelijk aangelegde spoor.
  
Begin juni waren op dit deel van het HSL-tracé de zogenaamde longrails (120 meter lange spoorstaven) geplaatst. Die werden door de Duitse firma SIT (onderdaal van de Sersa Group)
aan elkaar 'gesmolten'. De volgende 7 foto's zijn op 2 juni 's avonds gemaakt ten noorden van het viaduct in de Hazeldonksestraat.
 

2 juni 2005, de vrachtwagen van SIT staat op de rails met daarachter de 'smeltunit'
 

2 juni 2005, in het midden van de foto is duidelijk de opening te zien die tussen de twee spoorstaven
is geslepen.
 

2 juni 2005, voor er met het smeltproces wordt begonnen, worden de spoorstaven eerst voorverwarmd.
 

2 juni 2005, de smeltunit wordt over de spoorstaven geplaatst waarna het smeltproces begint dat met het nodige 'vuurwerk' gepaard gaat.
 

2 juni 2005, close-up van de 'smeltunit'.
 

2 juni 2005, het smeltproces is voltooid, de gloeiend hete las is duidelijk zichtbaar.
 

2 juni 2005, vervolgens wordt de verbinding gladgeslepen. De smeltunit wordt boven de achterste spoorstaven geplaatst en dan start daar het smeltproces. Daarna schuift het hele circus 120 meter op een begint het proces opnieuw.
 

3 juni 2005, zo ziet een las er bij daglicht uit.
 

16 mei 2005, ter hoogte van parkeerplaats Hazeldonk Oost wordt 's avonds ballast gestort. 
 

16 mei 2005, als de ballast droog is, staat het storten garant voor flinke stofwolken.....
 

16 mei 2005, iets zuidelijker wordt tijdelijk werkspoor aangelegd.
 

22 mei 2005, eind mei werden er in twee weekenden twee wisselverbindingen aangelegd tussen het viaduct in de Hazeldonksestraat en viaduct Rietvelden. Op de foto hijst een kraan van de firma Van der Tol een railsegement naar het linker spoor.
 

22 mei 2005, op deze foto is de lengte van een railsegment goed te zien. De voorgemonteerde segmenten werden per vrachtauto aangevoerd.
 

22 mei 2005, het is nog een heel karwei om het segment passend op zijn plaats te krijgen. Dankzij de aanwezigheid van vele deskundigen lukt dat uiteraard.
 

9 juni, in de ondergaande zon staat ter hoogte van de wisselverbindingen divers materieel van Strukton Railinfra uit te rusten.
 

3 juli 2005, de aanleg van het onderstation bij viaduct Rietvelden is voltooid.
 

21 mei 2005, ten zuiden van viaduct Rietvelden wordt tijdelijk spoor aangelegd. Een Struktonkraan takelt de segmenten omhoog en Strukton loc 300640 (Esther) fungeert als tractie.
 

25 mei 2005, enkele dagen later worden ten zuiden van viaduct Rietvelden dwarsliggers geplaatst en tijdelijk rails gemonteerd. De werktrein, getrokken door Strukton-loc 300640 (Esther), vervoert de rails en betonnen dwarsliggers.
 

24 mei 2005, de ballasttrein, getrokken door Strukton loc 302328 (José) is de Nederlands-Belgische grens tot enkel meters genaderd. Links het Belgische werkspoor dat tot aan de grens loopt.
 

22mei 2005, Belgische humor.....
 

3 juni, 2005, op de grens worden door medewerkers van Strukton de Nederlandse (links) en Belgische (rechts) spoorstaven met elkaar verbonden. Hiermee zijn de Nederlandse en Belgische HSL voor het eerst (zij het tijdelijk) met elkaar verbonden.
 

12 juni 2005, vanaf de Belgische kant is te zien, dat hard gewerkt wordt aan de definitieve verbinding.
 

3 juli 2005, de definitieve verbinding is inmiddels een feit. Links en rechts van het spoor zijn de eerste hekken geplaatst.
 

De 36e aflevering verschijnt eind augustus 2005.

Regelmatig verschijnen er nieuwe afleveringen. Een actueel overzicht van alle afleveringen vindt u
hier.

Terug naar de index-pagina