12 januari 2006, aanleg HSL-Zuid, aflevering 37


In deze 37e aflevering staan 34 foto's inclusief teksten.  De foto's zijn gemaakt tussen 2 oktober 2005 en 8 januari 2006. Vanaf deze aflevering worden de foto's gepubliceerd op datumvolgorde en op formaat 800 x 600.
De werkzaamheden aan de A16 zijn praktisch afgerond en daaraan zal m.i.v. deze aflevering geen aandacht meer worden besteed.

Op zondag 2 oktober reed een inspectietreintje van BAM de route Lage Zwaluwe-Belgische grens-Barendrecht-Lage Zwaluwe. Aan boord inspecteurs en constructeurs die aan het HSL-spoor hebben gewerkt. Doel van deze schouw was het inspecteren van 'hoe het spoor ligt en hoe er uit ziet'. Tijdens de rit waren diverse stops gepland zodat inspecteurs en constructeurs de situatie ter plaatse konden beoordelen.
 

Zondag 2 oktober 2005, het inspectietreintje heeft ter hoogte van viaduct Rietvelden bijna de grens bereikt.
 

2 oktober 2005,  na een lange stop op de grens keert het inspectietreintje terug naar Lage Zwaluwe en passeert het AT-station Rietvelden. Conclusie aan het einde van de schouwdag:
"Het Zuidelijk deel van de Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) is gereed voor treinverkeer."


De eerste twee weken van oktober werden de wissels en de sporen van de HSL-Zuid geslepen door slijptreinen van de Zwitserse firma Speno International. Van 3 tot en met 7 oktober werden de wissels geslepen door Speno-slijptrein
RR 24 MC 7. Van 9 oktober tot en met 14 oktober werden de rails geslepen door de Speno-slijptrein RR48 M-4.
Meestal doen slijptreinen 's nachts hun werk, maar omdat er nog geen treinen op de HSL-Zuid rijden kon het slijpen overdag gebeuren. Daarmee werd nachtelijke geluidsoverlast voor omwonenden vermeden.
 

3 oktober 2005, Speno RR 24 MC 7 rijdt vanaf de HSL-brug over het Hollandsch Diep in de richting van het instandhoudingsemplacement bij Zevenbergschen Hoek.
 

3 oktober 2005, de RR 24 MC 7 bezig met het slijpen van het wissel naar het instandhoudingscomplex.
 

9 oktober 2005, Speno RR 48 M-4 tijdens het slijpen van de westelijke sporen ter hoogte van Effen.
 

9 oktober 2005, de RR 48 M-4 slijpt de rails in de richting van de HSL-tunnelbak Galder.
 

13 oktober 2005, het onderstation bij Zevenbergschen Hoek is inmiddels op de hoogspanningsleidingen aangesloten.

Op 13 oktober organiseerde het projectbureau HSL/A16 i.s.m. Infraspeed en Bam-Rail een pers-excursie naar het slijpen van de rails.  De RR 48 M-4 was op die dag bezig met het slijpen van de rails ter hoogte van Zevenbergschen Hoek.
 

13 oktober 2005, de RR 48 M-4 slijpt de rails ter hoogte van Zevenbergschen Hoek.
 

13 oktober 2005, het slijpen van de rails door de slijp-units veroorzaakt de nodige vonken.
 

13 oktober 2005, de slijptrein nadert het viaduct in de Verlegde Hoge Zeedijk. Links op de foto het intak-wissel voor de shuttle-treinen uit Breda.
 

13 oktober 2005, links beneden, op de linker spoorstaaf en in het midden van de foto zijn slijpresten te zien. 

Die slijpresten werden later verwijderd door Dumbo.
Dumbo is een "Stofzuiger" van de firma Vroom Speciaal Zuigtechniek uit Dordrecht die de slijpresten op het HSL-tracé opzuigt na het slijpen door de Speno-slijptrein. Dumbo verkeerde in oktober nog in een experimenteel stadium en wordt regelmatig gemodificeerd. Uiteindelijk doel van Dumbo is het effectief reinigen van (HSL-) sporen na o.a slijpen van de rails in het kader van de toegenomen milieueisen.
 

14 oktober 2005, Dumbo in actie ten noorden van station Lage Zwaluwe.
 

14 oktober 2005, stapvoets rijdt Dumbo over het HSL-spoor ter hoogte van station Lage Zwaluwe.
 

18 oktober 2005, het wegwerken van de laatste vuiltjes is ouderwets handwerk.....
 

14 oktober 2005, na het fotograferen van Dumbo zag ik op weg naar Breda vanuit de verte op het parkeerterrein van restaurant De Gouden Leeuw Moerdijk een dieplader staan met daarop een locje. Nadere inspectie leerde, dat het loc 201, Kelly van de firma Shunter was.  Via Ronald Smits van Shunter vernam ik dat Kelly voor één dag was gehuurd als inspectieloc op de HSL-Zuid.
 

15 oktober 2005, Shunters' loc Kelly rijdt tijdens de inspectierit ten zuiden van fly-over Den Hoek.


Op 16 oktober 2005 werd op het spoor van de HSL-Zuid begonnen met de eerste snellere testen van de infrastructuur. De UFM120
(Universal Fahrweg Messfahrzeug) van de firma Eurailscout reed op die dag voor de eerste keer met 80 km/uur over het HSL-spoor.
 

16 oktober 2005, de UFM120 rijdt over het westelijke spoor ter hoogte van het viaduct in de Binnenmoerdijksebaan.
 

16 oktober 2005, de UFM120 heeft ter hoogte van het viaduct Rietvelden bijna de Belgische grens bereikt.

Af en toe kijk ik net over de grens hoe het met de aanleg van de HST in België gaat.
 

26 oktober 2005, ten zuiden van de transportzone Meer wordt met werktreinen aan de bovenleiding gewerkt. Op de foto
loc .6260 met een wagon waarop een hoogwerker staat. In België wordt een heel andere bovenleidingconstructie toegepast. Opvallend is verder dat de portalen wit zijn geschilderd.
 

26 oktober 2005, even verderop is een tweede werktrein bezig met werkzaamheden aan de bovenleiding. Op de achtergrond 2 windmolens van de firma Electrabel.
  

28 oktober 2005, ten zuiden van Loenhout wordt gewerkt aan de sporen van stopplaats Noorderkempen. Oorspronkelijk was de naamgeving "stopplaats Brecht".  Dit 'station'  vertoont veel overeenkomsten met het TGV-station Picardie in Noord-Frankrijk. Minimale voorzieningen en voornamelijk bedoeld voor reizigers uit de omgeving die naar Antwerpen willen reizen. Links van de stopplaats moeten nog uitgebreide parkeerfaciliteiten worden aangelegd.
 

30 oktober 2005, op zondag maak ik vaak een 'rondje HSL'. Zo ook op 30 oktober en tot mijn verbazing zag ik het bovenstaande railvoertuig van de firma Siemens op de HSL-aansluitsporen bij Breda staan.
 

30 oktober 2005, uit deze detailopname bleek dat het ´Oberleitungsrevisionstriebwagen 188.3´ was.
 

30 oktober 2005,  de ORT alias 708 302-5 staat te pronken in de zon.  Of deze 'Triebwagen' daadwerkelijk actief is geweest op de HSL-Zuid is mij niet bekend. Enkele dagen later stond hij nog op exact dezelfde plaats.


Op 17 december 2005 maakte een door Bam/NBM gecharterde trein een rit over de HSL-Zuid tussen Breda en de Belgische grens. De trein bestond uit SSN-loc 01 1075, 4 SSN-rijtuigen, 5 rijtuigen van Herik Rail en RN-loc 232 909-2.
Aan boord van de trein van BAM/NBM-medewerkers die meegewerkt hebben aan de aanleg van de HSL-Zuid.
 

17 december 2005, tussen de sneeuw-, hagel- en onweersbuien spoedt de door de rook niet zichtbare SSN-stoomloc
01 1075 zich over bestaand spoor richting Breda. Achterop dieselloc RN
 232 909-2 die de tractie naar de Belgische grens voor zijn rekening zal nemen.
 

17 december 2005, ter hoogte van het viaduct in de Effenseweg rijdt de trein met RN  232 909-2 op kop richting Belgische grens.
 

17 december 2005, de SSN 01 1075 achteraan de trein.
 

17 december 2005, met SSN  01 1075 op kop keert de trein terug naar Breda. De foto is gemaakt vanaf het viaduct in de Effenseweg ten zuiden van Breda.
 

17 december 2005, stoom- en dieseltractie op de HSL, een unieke gebeurtenis!! Dit was ook de eerste reizigerstrein op de HSL-Zuid!!!
 
Op 21 december vond de eerste rit plaats met een elektrische trein (25.000 Volt) op de HSL-Zuid. In aanwezigheid van de directie Rijkswaterstaat HSL-Zuid en de directie van Infraspeed reed de Dispolok van Siemens vanaf Lage Zwaluwe naar Barendrecht en vice versa. (Bron: Projectburo HSL/A16)
 

21 december 2005, de Dispolok van Siemens ter hoogte van het Siemens-werkterrein bij station Lage Zwaluwe.
Foto:
© Projectburo HSL/A16.

Van vrijdag 6 januari t/m zondag 8 januari reed een ballasttrein tussen Effen en de Belgische grens om het ballastspoor
tussen de tunnelbak Galder en de Belgische te verdichten. Dit wordt ook wel 'het inrijden van het spoor' genoemd. De ballasttrein bestond uit Railion-loc 6448, 37 met ballast beladen Railpro Fccpps'n
en Railion-loc 6513.
 

6 januari 2006, enkele meters voor de Belgische grens staat Railion-loc 6448 met daarachter de ballasttrein.
 

6 januari 2006, aan de andere zijde van de ballasttrein staat Railion-loc 6513. 
 

7 januari 2006, de ballasttrein wisselt ter hoogte van het viaduct Rietvelden van rechterspoor naar linkerspoor.
 

8 januari 2005, rond 15.00 uur zijn de verdichtingswerkzaamheden gereed. Net ten zuiden van de tunnelbak Galder staat  de ballasttrein klaar om even later via de westelijke HSL-verbindingsboog terug te keren naar Breda.
 

De 38e aflevering verschijnt eind januari 2006.

Regelmatig verschijnen er nieuwe afleveringen. Een actueel overzicht van alle afleveringen vindt u
hier.

Terug naar de index-pagina