21 april 2006, HSL-Zuid, aflevering 39
Update: 2 mei, 5 gastfoto's toegevoegd.
 

Bent u op zoek naar de officiŽle website van de Projectorganisatie HSL-Zuid?
 Klik dan op de onderstaande afbeelding.


In deze 39e aflevering staan per 2 mei 20 foto's waaronder 5 gastfoto's en 2 filmpjes van o.a.
de ritten met de HSA-testtrein  In de komende weken worden er meer foto's geplaatst.
 


17 maart 2006, een Belgische testtrein van B-Telecom (onderdeel van de NMBS)
 pauzeert op de HSL-brug over de AA of Weerijs.


17 maart 2006, dezelfde testtrein rijdt later in de middag ter hoogte van het viaduct Rietvelden richting Belgische grens.
 

1 april 2006, de bouw van de definitieve hellingbanen naar de fiets- voetgangersbrug
bij station Breda-Prinsenbeek zijn in volle gang.


15 april 2006, ook aan de kant van Prinsenbeek wordt gewerkt aan de hellingbanen.
De tijdelijke hellingbanen worden vanaf 18 april gesloopt.


15 april 2006, na de sloop van de oude hellingbanen kunnen de nieuwe worden afgebouwd
 en zullen naar verwachting in juli in gebruik worden genomen.


10 april 2006, ten noorden van station Lage Zwaluwe is de ontmanteling van het Siemens-complex in volle gang.


10 april 2006, een opvallende verschijning op het de HSL-Zuid is de TVT 701 bovenleidingmontagewagen
van de Duitse firma
Die-Lei GMBH die vanaf begin april actief is op de HSL-Zuid.
 
18 april 2006, HSA test Bombardier materieel op de HSL-Zuid

Van 18 tot 28 april test High Speed Alliance (HSA) een Bombardier-locomotief en rijtuigen op het zuidelijke deel van de HSL-Zuid. Vanaf juli 2007 zal een variant van het testmodel gaan rijden op de hogesnelheidlijn. HSA least Bombardier-locomotieven van Angel Trains voor reizigersvervoer op de HSL-Zuid. Angel Trains heeft daartoe bij Bombardier Transportation locomotieven besteld. Het bestelde type (TRAXX F140MS) is geschikt om met 160 km/u te opereren op HSL-Zuid.

Snelheid en gemak: test met internetverbinding in trein.
Op 18 april start de eerste serie van testritten. Deze zullen plaatsvinden op het traject tussen Barendrecht en Zevenbergschen Hoek. Tijdens de testritten worden een aantal metingen uitgevoerd, die als basis dienen voor de certificering van het materieel. Hierna kan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat overgaan tot het verlenen van toestemming voor de inzet van het materieel op de hogesnelheidslijn. Daarnaast zal HSA mogelijkheden onderzoeken om internettoegang in de hogesnelheidstrein aan te kunnen bieden.
HSA zal in de loop van dit jaar meerdere testen uitvoeren op de HSL-Zuid.
Bron: Persbericht HSA
 

 

20 april 2006, de testtrein poseert op de brug over het Hollandsch Diep. Van links naar rechts Trax locomotief 185 568-3 van Bombardier, meet/ontvangst-rijtuig 88-70 021 van NedTrain Consulting, twee ICR-rijtuigen 2e klasse en een ICR-rijtuig  1e klasse.
 

21 april 2006, iets na twaalf uur rijdt de testtrein, geduwd door de de Traxx-locomotief, ter hoogte van de Binnenmoerdijksebaan over de HSL-sporen richting station Lage Zwaluwe.
 

21 april 2006, de testtrein staat ter hoogte van station Lage Zwaluwe. Daarna zal de trein enkele honderden meters in noordelijke richting rijden om een gezelschap medewerkers van NS INT gelegenheid te geven om in te stappen.
 

21 april 2006, ook deze locomotief is voorzien van zeer opvallende opschriften....
 

21 april 2006, close-up van de Traxx locomotief.
 
21 april 2006, ter hoogte van de bouwkeet van Siemens staat de testtrein te wachten tot iedereen is ingestapt. 

Hieronder staan 5 gastfoto's van Henk Rudolph, machinist van NS-Internationaal. Hij maakte deel uit van het gezelschap
dat op 21 april een rit met de testtrein meemaakte.
 

21 april 2006, de testtrein staat gereed voor het gezelschap. Er kan ook een kijkje genomen worden in de cabine.
Om het instappen te vergemakkelijken wordt een trapje aangevoerd.
Foto
©: Henk Rudolph
 

21 april 2006, close-up van de cabine-1-zijde van de locomotief. Onder de buffers is de baanruimer te zien.
Foto ©: Henk Rudolph
 

21 april 2006, frontaanzicht van de locomotief.
Foto ©: Henk Rudolph
 

21 april 2006, een deel van het bedieningspaneel van cabine 1.
In het midden van de foto is het monitorbeeld van de naar achteren gerichte camera te zien.
Foto ©: Henk Rudolph
 

21 april 2006, op deze foto, die genomen is uit de testtrein,
is goed te zien dat de HSL-brug hoger is dan de bestaande spoorbrug.
Foto  ©: Henk Rudolph

21 april 2006,  nadat iedereen is ingestapt vertrekt de testtrein voor een rit naar Barendrecht.
 

24 april 2006, vandaag vonden er testritten plaats zonder de ICR-rijtuigen.  De Traxx-loc van Bombardier en het meetrijtuig van NedTrain Consulting zijn ter hoogte van het viaduct in de Binnenmoerdijksebaan vertrokken voor een testrit naar Barendrecht.
 

24 april 2006, een half uur later rijdt de testtrein weer richting Lage Zwaluwe. Met mijn fotocamera heb ik een filmpje gemaakt van de passage van de testtrein over de HSL-brug over het Hollandsch Diep. Zoals gebruikelijk in wmv-formaat, duur 1 minuut en 19 seconden, grootte 14 (!) mb.

In het filmpje is te zien, dat de seinen voor het scheepvaartverkeer op de HSL-brug tijdelijk zijn afgedekt. Wegens werkzaamheden aan de 'oude'spoorbrug ter hoogte van de normale vaarroute wordt het scheepvaartverkeer tijdelijk 'omgeleid'.

Kort na aankomst vertrekt de testtrein weer richting Barendrecht. Ook daarvan heb ik een filmpje gemaakt, 30 seconden, grootte 5 mb.

Terug naar boven
 

Regelmatig verschijnen er nieuwe afleveringen.
Een actueel overzicht van alle afleveringen vindt u
hier.

Terug naar de index-pagina