24 september 2005, aanleg HSL-Zuid en A16, aflevering 36

In deze 36e aflevering staan 49 foto's inclusief teksten. 31 foto's zijn op 16 juli jl gemaakt tijdens een rondvlucht boven het HSL-tracÚ. Daartussen staan 18 actuele foto's  die op 'maaiveldhoogte' zijn genomen.

De rondvlucht werd gemaakt in een Cessna vanaf vliegveld Seppe. De vliegroute was Seppe-Belgische grens-Hollandsch Diep-Seppe. De foto's staan -eenmalig- ook in die volgorde.
Op sommige luchtfoto's zijn reflecties te zien.  Die worden veroorzaakt door vlekken en krasjes op de de ramen. Af en toe is er ook een onderdeel van het vliegtuig te zien, maar dat stoort hopelijk niet. 
Om de details op de luchtfoto's beter zichtbaar te maken, zijn de foto's in deze aflevering groter dan normaal:
800 x 600 i.p.v. 650 x 480.
 

16 juli 2005, net over de Belgische grens loopt het HSL-tracÚ ter hoogte van de transportzone Meer door een koker.
Over deze koker loopt de toerit vanaf de transportzone Meer naar de E19.
In het midden van de foto zijn de twee nieuwe rotondes met daartussen het nieuwe viaduct de Mosten te zien. Tussen dit viaduct en  de viaducten Rietvelden lopen links en rechts van A16/E19 parallelwegen die de verbinding vormen tussen transportzone Meer en industrieterrein Hazeldonk.
 

16 juli 2005, net boven de bomenrij die rechts beneden in beeld is bevindt zich boven de parallelweg de scheiding tussen het Nederlandse en Belgische deel van de HSL.
 

19 september 2005, het in de vorige foto beschreven grenspunt gezien vanaf de Belgische kant. De rode vlaggen en de afsluitborden staan precies op de grens. Op het Nederlandse deel staat een aantal werktreinen/voertuigen waarmee aan de bovenleiding wordt gewerkt.
 

19 september 2005, dezelfde werktreinen, maar dan gefotografeerd vanaf Nederlands grondgebied.
 

16 september 2005, net ten zuiden van viaduct Rietvelden wordt zowel vanaf een werktrein als vanaf steigers aan de bovenleiding gewerkt.
 

16 september, bovenleidingmonteurs, voorzien van een veiligheidsharnas, zijn in de weer met zeer forse koperdraden.
 

16 juli 2005, net ten noorden van industrieterrein Hazeldonk buigt het HSL-tracÚ weer richting A16. In het midden van de foto zijn de viaducten in de Hazeldonksestraat te zien.
 

16 juli 2005, bovenin is een deel van knooppunt Galder te zien. Het HSL-tracÚ loopt hier eerst onder drie viaducten door en gaat vervolgens via de tunnelbak Galder diagonaal onder de A16 door. Aan de noordzijde van knooppunt Galder loopt het HSL-tracÚ rechts van de A16. In het midden van de foto de restanten van het tijdelijke complex dat door de fa. Strukton is gebruikt tijdens de aanleg van het ballastspoor tussen knooppunt Galder en de Belgische grens.
 

19 september 2005, rechts op de foto de hierboven genoemde restanten van het tijdelijke werkemplacement. Links op de foto een object dat ik nog niet eerder langs het HSL-tracÚ had gefotografeerd......  Voor de goede orde, de ballon was midden in het weiland links op de foto geland en werd daarna naar de positie op de foto gesleept. De foto is gemaakt vanaf het viaduct in de Nieuw Ginnekensebaan.
 

16 juli 2005, op deze foto is goed te zien dat het HSL-tracÚ diagonaal onder de A16 doorgaat.
 

16 juli 2005, net voor het linkse van de drie viaducten begint het HSL-tracÚ te dalen. Rechts op de foto het begin van de tunnelbak Galder.
 

19 juli 2005, op deze foto is goed te zien dat de HSL-tunnelbak Galder diagonaal onder A16 doorgaat. Links beneden op de foto is het viaduct in de Overasebaan te zien.
 

16 september, vanaf het viaduct in de Overasebaan is een werktrein te zien die door het noordelijke deel van de tunnelbak Galder rijdt.
 

12 augustus 2005, op alle viaducten die het HSL-tracÚ kruisen worden hoge -fijnmazige- hekwerken geplaatst, alles in het kader van de veiligheid. Op de foto het hekwerk op het viaduct in de Overasebaan.
 

16 september 2005, detailfoto van het hek op de vorige foto............
 

16 juli 2005, boven in de foto is het nieuwe viaduct in de Effenseweg te zien. De omgeving is hier drastisch veranderd. De oude A16 liep vroeger tussen de bosjes door die links boven het viaduct te zien zijn.  Onder in de foto is de AA of Weerijs te zien.
 

16 juli 2005, ten zuiden van het nieuwe viaduct in de Effenseweg is 'inpassingszone 9' te zien. De aanleg van de HSL heeft uiteraard ook gevolgen voor de waterhuishouding. Boven de oorspronkelijke loop van de AA of weerijs is een meanderende zijtak aangelegd met links en rechts daarvan 'overloopmeertjes'.
 

16 juli 2005, van links naar rechts de nieuwe A16 met een deel van knooppunt Princeville. Daarnaast het HSL-tracÚ met net boven Ikea het in en- uittakspoor voor de shuttletreinen naar/van Breda. Rechts de nieuwe Randweg Princenhage die  is aangelegd op het oude A16-tracÚ.
  

16 juli 2005, knooppunt Princeville met de diverse verbindingsbogen tussen de A16 en de A58. Linksboven de HSL-in/uittaksporen naar Breda.
 

16 juli 2005, vanuit de lucht is goed te zien dat knooppunt Princeville een 'spaghetti' is van verbindingsbogen en op- en afritten. Ook zijn de viaducten goed te zien.
 

16 juli 2005, in het midden van de foto is het in- en uittakspoor voor de shuttles naar/van Breda te zien. Links daarvan de verlegde sporen naar/van Roosendaal. Rechts op de foto de Leursebaan te zien, die onder 6(!) viaducten doorgaat, t.w. 2 x A16- viaduct, toerit A58 naar A16, uittakspoor naar Breda, HSL-tracÚ, intakspoor uit Breda.
 

16 juli 2005, op deze foto zijn de verlegde sporen Breda-Roosendaal v.v. goed te zien. Vroeger liepen ze in een rechte lijn naar boven langs het veilingcomplex dat rechtsboven is te zien. Nu maken ze een s-bocht richting fly-over die boven in de foto rechts naast het NAC-stadion is te zien.
 

18 september 2005, op deze foto, die is gemaakt vanaf het talud van het HSL-tracÚ, zijn links de verlegde sporen naar/van Roosendaal te zien. In het midden de twee verbindingsbogen voor de shuttletreinen naar/van Antwerpen. De voorste is het spoor voor de shuttletreinen naar Breda, de achterste is het spoor voor de voor de shuttletreinen naar Antwerpen.
 

16 juli 2005, verbindingsbogen alom, zowel voor het spoor als voor de weg!!
 

16 juli 2005, onderin beeld het tijdelijke viaduct Middenweg, daarboven het stadsduct Middenweg en nog iets hoger het stadsduct Valdijk. Samen met het niet overkapte deel tussen de stadsducten vormt dit deel van de A16 de tunnelbak Prinsenbeek. Al het verkeer rijdt nu nog over de oostelijke (grijze) rijbanen. De westelijke (witte) tunnelbak is inmiddels geasfalteerd en wordt binnenkort opengesteld voor het verkeer. Ook het HSL-tracÚ loopt hier door een tunnelbak zoals rechts van de oostelijke rijbanen is te zien. Het stadsduct Valdijk is deels klaar en opengesteld voor het verkeer, zie volgende foto. Het tijdelijk viaduct is inmiddels afgesloten voor al het verkeer en een deel is al verwijderd.  
 

2 september 2005, zoals links en rechts aan de hekken te zien is, is het viaduct Valdijk nog niet gereed, maar de weg in het midden van het viaduct is wel al opengesteld voor het verkeer.
 

16 juli 2005, de noordzijde van de tunnelbak Prinsenbeek. In het midden van de foto zijn de contouren van de nieuwe toe- en afrit van/naar de A16 vanaf de Backer en Ruebweg te zien.  Onder in beeld het stadsduct Vadijk met aan de rechterkant de HSL-tunnelbak.
 

16 juli 2005, de fiets/voetgangersbrug en rechts daarvan station Breda-Prinsenbeek. De plak asfalt die onderin de foto tussen het HSL-tracÚ en de bestaande sporen te zien is, wordt in de toekomst een P&R-parkeerterrein.
 

16 september 2005, ook de fiets/voetgangersbrug bij Prinsenbeek wordt ter hoogte van het HSL-tracÚ voorzien van een fijnmazig hekwerk. De fraaie railing van glas en metaal (zie rechts op de foto) is al verwijderd....... 
 

16 juli 2005, in het midden van de foto prominent in beeld, de rioolzuiveringsinstallatie Nieuw Veer. Daaronder het nieuwe viaduct in de Brielsedreef dat van links naar rechts over de A16 rijbanen, het HSL-tracÚ en de bestaande sporen heengaat.
 

16 juli 2005, A16, HSL en bestaande sporen, allemaal kruisen ze hier via nieuwe bruggen de Mark. Het is bijna niet meer voor te stellen, dat hier enkele jaren geleden nog een oude draaibrug lag in de bestaande sporen.
 

16 juli 2005, knooppunt Zonzeel, ook hier is als gevolg van de aanleg van de HSL het nodige veranderd. Onderin beeld is het nieuwe viaduct in de afrit van de A16 naar de A59 te zien. Daarboven het verlengde viaduct met de rijbanen naar respectievelijk van de A16. Daar weer boven het nieuwe viaduct in de toerit van de A59 naar de A16. Net ten noorden van laatstgenoemde viaduct takt het verbindingsspoor vanaf het bestaande spoor richting fly-over Den Hoek uit. Boven in beeld is het viaduct Langweg te zien.

 

16 juli 2005, rechts beneden is het nieuwe viaduct Langeweg te zien dat enkele meters zuidelijker ligt dan het oude viaduct. Reden daarvan is het stijgende talud van het eerdergenoemde verbindingsspoor naar de fly-over Den Hoek dat in het midden van de foto te zien is.
 

16 september 2005, vanaf het viaduct Langeweg is te zien dat een Intercity zich over de bestaande sporen naar Breda spoedt. Links daarvan zijn de HSL-sporen zichtbaar met daarnaast het verbindingspoor vanaf het zuidelijke HSL-spoor  naar de bestaande sporen. Rechts op de foto het verbindingsspoor dat vanaf de bestaande sporen via de fly-over Den Hoek intakt op het  HSL-spoor in noordelijke richting.
 

16 september 2005, omdat het bovengenoemde intakspoor naar het HSL-trašÚ loopt is het voorzien van HSL-signalisatie. Dit sein staat enkele meters voorbij het viaduct Langeweg.
 

16 juli 2005, fly-over Den Hoek te midden van een typisch Hollands 'lapjesdecor'.
 

16 juli 2005, op deze foto is te zien dat de fly-over Den Hoek van boven naar beneden eerst over de bestaande sporen heengaat, vervolgens over het verbindingsspoor voor de shuttletreinen naar Breda en daarna over het HSL-trascÚ.
 

16 september 2005, vanaf het viaduct in de Verlegde Hoge Zeedijk is te zien dat er rechts gewerkt wordt aan de wisselmotoren van het hogesnelheidswissel dat de verbinding vormt tussen de bestaande sporen en het HSL-spoor in noordelijke richting.  Links boven in de foto is het 'instandhoudingscomplex' te zien, zie ook de volgende foto.
 

16 september 2005, de aanleg van het instandhoudingscomplex ter hoogte van Zevenbergschen Hoek is al ver gevorderd. Vanaf deze sporen zullen in de toekomst onderhoudstreinen hun werk gaan doen op het HSL-tracÚ.
 

16 juli 2005, net ten noorden van Zevenbergschen Hoek kruist het HSL-tracÚ via de Pergola de sporen van en naar Roosendaal. Achter de geluidswallen is de Omgeleide Hoofdstraat te zien. 
 


18 september 2005, een groot deel van het HSL-tracÚ is inmiddels door de firma Heras van hekwerken voorzien. Iets ten noorden van de Pergola bevindt zich deze evacuatietrap die inmiddels hermetisch is afgesloten door een hekwerk.
Planningfoutje????
 


 

16 juli 2005, de omgeving van station Lage Zwaluwe (links boven in de foto) is de afgelopen 4 jaar drastisch veranderd.
Waar vroeger een overweg was, ligt nu het viaduct in de Omgeleide Hoofdstraat. Rechts daarvan is de bouw van het onderstation reeds ver gevorderd. Links beneden is te zien, dat A16 is verbreed naar 2 x 3 rijstroken.
 

16 juli 2005, net ten noorden van station Lage Zwaluwe is onderin de foto het terrein van Infraspeed te zien. Daarboven staan de groene loodsen van Siemens en boven het HSL-tracÚ staan diverse werktreinen op het tijdelijke werkemplacement.
 


 

18 september 2005, vanaf het viaduct in de Binnenmoerdijksebaan is in zuidelijke richting te zien, dat een deel van het tijdelijke werkemplacement al is opgebroken. Ook de tijdelijke wisselverbindingen met het HSL-tracÚ zijn verwijderd.
 

16 juli 2005, op deze foto zijn de oude spoorbrug en de nieuwe ranke HSL-brug over het Hollandsch Diep goed te zien. Onderin de foto is het spoor vanaf station Lage Zwaluwe naar industrieterrein Moerdijk te zien.


16 juli 2005, op deze -in zuidelijke richting genomen- foto is te zien, dat de nieuwe HSL-brug vlak naast de bestaande brug ligt.
 

16 juli 2005, in noordelijke richting is rechtsboven te zien dat het HSL-tracÚ na de passage van het Hollandsch Diep naar links afbuigt en via een tunnel onder de A16 en de Dordste Kil doorgaat.
 

16 juli 2005, tot slot nog een foto waarop de drie bruggen over het Hollandsch Diep te zien zijn.
 

Een actueel overzicht van alle afleveringen vindt u hier.blue line

Terug naar de index-pagina