HSL-Zuid, aflevering 48
 

In deze 48e aflevering staan per 15 november  2009 70 foto's en 17 filmpjes.


-Foto's van de presentatie van de hogesnelheidstrein Fyra op 7 juli bij NedTrain in Watergraafsmeer
-Foto's van de eerste testrit van AnsaldoBreda prototype  4806 over (het zuidelijke deel van) de HSL-Zuid op 12 juli
-Foto's en filmpjes van de opdrukmetingen van de 4806 bij Deurne op 16 juli
-Foto's van de testritten van de 4806 over het zuidelijke deel van de HSL-Zuid op 23 juli
-Foto's van de grensoverschrijdende testritten met Thalys 4341 op 29 en 30 juli
-Foto's en filmpjes van de opdrukmetingen van de 4806 bij Deurne op 11 augustus
-Foto's van de 4806 bij Hazeldonk op 26 augustus
-Foto's en filmpjes van de grensoverschrijdende ERTMS-proefritten met Thalys 4341 op 2 september
-Foto's en filmpjes van de 4806 tijdens de testritten op 12 en 13 september
-Foto's en filmpjes van de 4806 en Thalys 4344 op 22 en 23 september
-Foto's van de dynamisch stroomafnemermetingen op 29 oktober
-Foto's van de testen met Traxx-locomotieven en NMBS-materieel op 4 november

Opmerking 1:
Met ingang van 5 september is in de bovenstaande reportages de naam Fyra vervangen door (AnsaldoBreda protype) 4806. Fyra is immers een merknaam en de testen worden uitgevoerd met prototype 4806. Ook in de komende reportages van de testritten wordt de aanduiding 4806 gebruikt i.p.v. Fyra.

Opmerking 2:
Met ingang van 7 september is gestart met de dienstregeling over het noordelijke deel van de HSL tussen Amsterdam en Rotterdam.
Zie de website van NS Hispeed. Op het zuidelijke deel gaat het testen onverminderd door.
 


Presentatie hogesnelheidstrein Fyra op 7 juli


Op 7 juli presenteerden NMBS en NS Hispeed voor genodigden en media de nieuwe hogesnelheidstrein voor het traject Amsterdam Ė Brussel.
De presentatie vond plaats in het onderhoudsbedrijf van NedTrain in Watergraafsmeer.
 

Van links naar rechts moderator Leo de Later, Michel Jadot, directeur NMBS, Stefano Fanucci,
Projectmanager AnsaldoBreda en Michiel van Roozendaal, directeur Hispeed tijdens de presentatie.

 

Nadat ook vragen van de pers waren beantwoord, reed de trein naar binnen.
 

Michel Jadot en Michiel van Roozendaal onthullen de naam: Fyra

Vervolgens gaven ze aan de media uitleg over de gekozen naam.
 

De merknaam Fyra is kort, internationaal en krachtig en biedt een interessante visuele combinatie waaruit het internationale karakter, de
kracht en het zelfvertrouwen spreekt.  Fyra staat ook voor het getal vier in het Zweeds, de synthese van ons belangrijkste routenetwerk. De vier
belangrijke steden Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Brussel vormen de hoekstenen van het Fyra-netwerk. (Bron: Hispeed)

De aanwezige fotografen kregen op hun verzoek iets meer bewegingsvrijheid in de toch wat beperkte ruimte.
Daardoor was het mogelijk de onderstaande 3 foto's te maken.

 

Frontaanzicht van AnsaldoBreda protype 4806, opvallend detail is het -in tegenstelling tot bijvoorbeeld het gesloten front van ICE en Thalys- grote 'gat'.
In de wandelgangen vernam ik, dat er toch een gedeeltelijke afdekking komt.

 

De linkerzijde met het logo en de naam van de fabrikant AnsaldoBreda.
 

Het prototype heeft het nummer 4806. Elke unit van het 8-delige stel heeft een nummer: 4806-001 t/m 4806-008.
 

Factsheet van de Fyra (in Word-formaat)
 

 Binnenkort starten de testritten. Eerst op conventioneel spoor en daarna op de HSL-Zuid in Nederland en de L4 in BelgiŽ.
 De testen worden uitgevoerd in opdracht van AnsaldoBreda, die gedurende het testprogramma eigenaar blijft van de trein.
Na afloop van het testprogramma gaat de trein terug naar de fabrikant AnsaldoBreda in ItaliŽ om te worden afgebouwd.
 


Op 12 juli maakte
AnsaldoBreda prototype 4806 de eerste testrit over (het zuidelijke deel van) de HSL-Zuid.
 

 12 juli 2009, ter hoogte van het viaduct over de spoorlijn naar Moerdijk rijdt prototype stel 4806 om 13.20 uur over de HSL-Zuid Brabant binnen.
 

12 juli 2009, de trein rijdt verder en zal bij de Maintenance Yard bij Zevenbergschen Hoek stoppen.
 

12 juli 2009, vanaf het viaduct in de Omgeleide Hoofdstraat is te zien dat deze 'historische' gebeurtenis d.m.v. een groepsfoto wordt vastgelegd.
Links op de foto staat het Infraspeed-Windhoff-onderhoudsvoertuig dat inmiddels is voorzien van de naam "Zuiderwind".
 

12 juli 2009,  de 4806 staat ter hoogte van de Maintenance Yard op de doorgaande sporen.
Foto: © Leo Hoendervangers.
 

 

Op 16 juli werd de 4806 bij Deurne op het baanvak Eindhoven-Venlo onderworpen aan opdrukmetingen.
Daarbij wordt gemeten hoever een stroomafnemer de rijdraad omhoog duwt.
Ten oosten van de overweg in de Griendtveenseweg zijn op drie portalen sensoren geplaatst.

16 juli 2009, in het midden van beide foto's zijn de sensoren te zien die de opdruk meten.
 

16 juli 2009, de 4806 passeert de meetsectie (de eerste drie portalen) met 160 km/u, de maximumsnelheid op dit deel van het baanvak.
Rechts op de foto is de bus met de meetapparatuur van Lloyds Register te zien.
 

16 juli 2009, het display in de bus toont de grafiek van een opdrukmeting.
 

16 juli 2009, met 160 km/u rijdt de 4806 ter hoogte van de overweg in de Griendtveenseweg naar de meetsectie.

 Filmpje van de 4806 tijdens deze rit, wmv-formaat, 12 seconden, grootte 2,5 mb.
 

16 juli 2009, uit de richting Venlo is de 4806 met 160 km/u op weg naar Eindhoven en passeert de meetsectie.

Filmpje van de 4806 tijdens deze rit, wmv-formaat, 15 seconden, grootte 3 mb.
 

16 juli 2009, later op de middag maakt de 4806 nog een rit met 120 km/u.

Filmpje van de 4806 tijdens deze rit, wmv-formaat, 15 seconden, grootte 3,5 mb.
 


 

Na de eerste rit op zondag 12 juli is op maandag 20 juli het testprogramma met de 4806 gestart op het zuidelijke deel van de HSL-Zuid.
De onderstaande foto's zijn op diverse locaties gemaakt op donderdagavond 23 juli.
Naast tractie- en remtesten werden er door een meetploeg van Lloyds Register -net zoals vorige week bij Deurne- updrukmetingen verricht.
 

23 juli 2009, de meetploeg heeft zijn tent opgezet bij kilometer 236.5 tussen Knooppunt Zonzeel en de bruggen over Mark.
(De zichtbare seinen staan aan weerszijde van het conventionele spoor!)
 

23 juli 2009, vanuit de tunnel onder de Dordtse Kil rijdt de 4806 in de ondergaande zon de HSL-brug over het Hollandsch Diep op.
 

23 juli 2009, met 250 km/u is de 4806 op weg naar Brabant.
 

23 juli 2009, de 4806 passeert hoog op de HSL-brug 2 treinen op de lage 'oude' Moerdijkspoorbrug.
 

23 juli 2009, ter hoogte van de Bliksemschicht rijdt de 4806 te midden van weg- en railinfrastructuur in zuidelijke richting.
 

23 juli 2009, gefotografeerd vanaf de Bliksemschicht rijdt de 4806 20 minuten later weer in noordelijke richting.
 

23 juli 2009, later op de avond rijdt de 4806 ter hoogte van de Effenseweg richting Tunnelbak Galder.
 

23 juli 2009, in het laatste avondlicht vertrekt de 4806 ter hoogte van viaduct Rietvelden in noordelijke richting.
 

 

Van 27 t/m 31 juli vonden er tussen Rotterdan CS en Antwerpen-Centraal endurance-ritten plaats met Thalys 4341,
inmiddels een 'oude bekende' op het zuidelijke deel van de HSL-Zuid.
Tijdens de ritten werden tevens GSMR-metingen verricht. De onderstaande foto's en filmpjes zijn op 29 en 30 juli  gemaakt.
 

 29 juli 2009, terwijl een met zand beladen binnenvaartschip stroomafwaarts vaart, rijdt Thalys 4341 om 11.25 uur stapvoets over de HSL-brug.
 

Van deze passage  heb ik een filmpje gemaakt, duur 1 minuut 25 seconden, grootte 15mb (!!).
In het filmpje verschijnt eerst Thalys 4341 links in beeld en daarna het binnenvaartschip rechts in beeld.
Terwijl ze elkaar op verschillende niveaus passeren, is te zien dat de snelheid nagenoeg gelijk is.
Start het filmpje.
 

 30 juli 2009, een dag later staat in Noorderkempen links op spoor 1 een M6-stel als IR 633 klaar voor vertrek (13.08 u) naar Antwerpen-Centraal.
Op de doorgaande sporen passeert Thalys 4341, die als trein 19638 uit Rotterdam-Centraal is vertrokken, om 13.06 uur Noorderkempen. 

 

30 juli 2009, om 13.41 uur rijdt Thalys 4341 in de regen als trein 19639 met 300 km/u door Noorderkempen naar Rotterdam-Centraal.
 

Van deze rit heb ik in Noorderkempen een filmpje gemaakt, 11 seconden, grootte 2.2.mb.
Start het filmpje.
 Op 11 augustus vonden er bij Deurne weer opdrukmetingen met de 4806 plaats.
 

11 augustus 2009, vanuit de richting Deurne rijdt de 4806 met 160 km/u ter hoogte van het 1e meetportaal.
 

11 augustus 2009,  vanuit de richting Horst passeert 4806 een half uur later de meetsectie.

 Filmpje van deze passage, 17 seconden, grootte 3mb.


11 augustus 2009, weer een half uur later rijdt de 4806 vanuit de richting Deurne
ter hoogte van de overweg in de Griendtveenseweg naar de meetsectie.

 Filmpje van deze passage, 16 seconden, grootte 3mb.
 

11 augustus 2009, de 4806 is de meetsectie gepasseerd en rijdt verder naar Helmond waar driekwartier gepauzeerd zal worden.

 Filmpje van deze passage, 14 seconden, grootte 2,8mb.
 

11 augustus 2009, later op de middag rijdt de 4806 ter hoogte van de Ysselsteinseweg bij Griendtsveen richting Horst.

 Filmpje van de passage vanuit Horst op deze locatie, 20 seconden, grootte 3,8mb.

Met dank aan John voor het assisteren bij het maken van de filmpjes.
 

 

Op weg naar Antwerpen op 29 augustus zag ik vanaf de A16 de 4806 ten zuiden van het viaduct in de Hazeldonksestraat staan.
Ik had mijn fotocamera bij me, dus wat doe je dan als HSL-fotograaf? Je neemt de eerste afrit en rijdt via het industrieterrein Hazeldonk naar
het viaduct in de hoop dat de trein nog niet is vertrokken. De trein stond er gelukkig nog, zodat ik de twee onderstaande foto's kon maken.
 

29 augustus 2009, ten zuiden van het viaduct in de Hazeldonksestraat staat de 4806 klaar voor een testrit in noordelijke richting.
Linksboven zijn de 6 windmolens van Electrabel op Belgisch grondgebied te zien, rechts daarvan is net achter viaduct Rietvelden de laatste GSM-R-mast op Nederlands grondgebied te zien. Opvallend ander detail is de natuurlijke geluidswal rechts van de 4806. Die is aangelegd tussen de Hazeldonksestraat en Rietvelden en is een unicum op het zuidelijke deel van de HSL-Zuid waar verder alleen geluidsschermen staan.
 

29 augustus 2009, de 4806 vertrekt -rechterspoor rijdend- in noordelijke richting voor de volgende testrit.
Aan het portaal rechts is een stopmerkbord bevestigd met daaronder een kroonlicht,  daaronder een bordje met het seinnummer (2472) en daaronder een bordje met het werkzonenummer (WZ18, a164 m22). Rechts van het portaal is een van de vele kleinwild tunneltjes zichtbaar die onder de HSL-Zuid en de A16 doorgaan. In het midden van de foto zijn links de dubbel uitgevoerde gele assentellers te zien.

 


 

Van 1 t/m 4 september vonden er tussen Rotterdam-CS en Antwerpen-Centraal ERTMS -proefritten plaats met Thalys 4341.
Het merendeel van de ritten werd met de voor de HSL-Zuid en L4 geldende maximumsnelheid van 300 km/u gereden.
De onderstaande foto's en filmpjes zijn op 2 september gemaakt in Noorderkempen (B) en vanaf viaduct Rietvelden (NL)
 

2 september 2009, terwijl IR 633 op spoor 1 staat te wachten op toestemming om te vertrekken naar Antwerpen-Centraal, passeert
Thalys 4341 om 13.00 uur als trein 19638 over het linker doorgaande spoor met 300 km/u Noorderkempen richting Antwerpen-Centraal.
 

2 september 2009, nauwelijks een seconde later passeert de 4341 de fotograaf.......

Filmpje van deze rit, 10 seconden, grootte 2 mb.

 

2 september 2009, een half uur later passeert de 4341 vanuit Antwerpen-Centraal als trein 19639 Noorderkempen met gematigde snelheid.

Filmpje van deze rit, 10 seconden, grootte 2 mb.  
 

2 september 2009, om 15.00 uur is Thalys 4341 ter hoogte van viaduct Rietvelden als trein 19640 onderweg naar Antwerpen-Centraal.

Filmpje van deze rit, 10 seconden, grootte 2 mb.
 

 

Op zaterdag 12 en zondag 13 september vonden er -net zoals eerder deze week- remritten met de 4806 plaats. Daarbij wordt o.a. het
antiblokkeersysteem getest. De onderstaande foto's zijn op diverse locaties langs het zuidelijk deel van de HSL-Zuid gemaakt.
 

12 september 2009, terwijl op het conventionele spoor een Thalys op weg is naar eindbestemming Amsterdam,
staat de 4806 ten zuiden van het viaduct in de Binnenmoerdijksebaan om 13.30 uur klaar om in noordelijke richting te vertrekken.
 

12 september 2009, een half uur later is de 4806 op dezelfde locatie op weg naar de grens.
Filmpje (met windgeruis) van de passage van de 4806, 13 seconden grootte 3mb.
 

12 september 2009, driekwartier later rijdt de 4806 ter hoogte het viaduct in
de Omgeleide Hoofdstraat nabij station Lage Zwaluwe in noordelijke richting.
 

13 september 2009, gefotografeerd vanaf het viaduct in de Binnenmoerdijksebaan rijdt de 4806  om 12.30 uur met 180 km/u in zuidelijke richting.
Filmpje (met windgeruis) van de passage van de 4806, 18 seconden grootte 3,5 mb.
 

13 september 2009, met rechts op de achtergrond de loopbrug van station Lage Zwaluwe
is de 4806  om 13.10 uur op weg naar de HSL-brug over het Hollandsch Diep.
 

13 september 2009, om 13.45 uur passeert de 4806 de fotograaf op dezelfde locatie met 180 km/u. Na een remproef ter hoogte van de fly-over
Den Hoek zal de 4806 met 180 km/u doorrijden en stoppen ten zuiden van het viaduct in de Hazeldonksestraat.
 

13 september 2009, dankzij de remproef bij 'Den Hoek' lukt het de fotograaf om via de A16
op tijd bij het viaduct te arriveren en het vertrek van de 4806 naar Barendrecht te fotograferen.

 In de week van 21 september werd er op het zuidelijke deel van de HSL-Zuid gelijktijdig met de 4806 en Thalys 4344 getest.
De 4806 testte tussen Lombardijen en de grens op het westelijke spoor, de 4344 testte tussen Rotterdam en Antwerpen-Centraal
op het oostelijke spoor. De onderstaande foto's en filmpjes zijn gemaakt op 22 en 23 september.
 

22 september 2009, Thalys 4344 rijdt om 15.35 uur ter hoogte van de Overasebaan met 300 km/u richting Antwerpen-Centraal.
 

23 september 2009, rond het middaguur is de 4806 ter hoogte van station Lage Zwaluwe op weg naar Lombardijen.
 

23 september 2009, amper een half uur later rijdt de 4806 alweer in zuidelijke richting.
 

23 september 2009, ter hoogte van de Overasebaan ten zuiden van de Tunnelbak Galder is de 4806 om 13.20 uur onderweg naar de grens.
Filmpje van de passage van de 4806, 17 seconden, grootte 3,5 mb.

23 september 2009, om 13.50 rijdt de 4344 met 300 km/u richting Antwerpen-Centraal.
Filmpje van de passage, 4 seconden(!), grootte 1 mb. Tegelijkertijd filmen en fotograferen is niet altijd even makkelijk......
 

23 september 2009, enkele minuten later is de 4806 langzaam optrekkend op weg naar de tunnelbak Galder.
Filmpje van de passage, 33 seconden, grootte 6,5 mb.
 

23 september 2009, iets voor drie uur is de 4344 net de grens gepasseerd en rijdt met gematigde snelheid in noordelijke richting.
 

23 september 2009, om 15.30 uur staat de 4806 ter hoogte van viaduct Rietvelden klaar voor een rit in noordelijke richting.
 

23 september 2009, ter hoogte van de Hazeldonksestraat is de 4806 om 15.41 uur net vertrokken voor de volgende testrit.
Op de achtergrond de windmolens van Electrabel die op Belgisch grondgebied staan.
 

23 september 2009, de 4806 is inmiddels helaas ook al enige tijd voorzien van een stukje alternatieve beschildering......
 


 

29 oktober 2009,  volgens plan zouden er aan het eind van de middag/begin van de avond tussen Rotterdam en Antwerpen proefritten gereden worden met een testtrein samengesteld uit twee Traxx-locomotieven met daartussen 6 Belgische rijtuigen. In Noorderkempen was spoor 1 afgesloten voor reizigers en vertrokken de pendels naar Antwerpen-Centraal uitzonderlijk van spoor 2. Helaas bleek dat de testtrein niet reed. Thalys 4344 reed wel zijn ritten tussen Rotterdam en Antwerpen. In de ondergaande zon  rijdt de 4344 met 300 km/u door Noorderkempen naar Antwerpen.
 


 

Op 29 oktober vonden er op het zuidelijke deel van de HSL-Zuid dynamische testen plaats met de stroomafnemers van de 4806.
De onderstaande foto's zijn genomen net ten noorden van het viaduct in de Hazeldonksestraat.

Ten behoeve van dynamische testen van de stroomafnemer is deze voorzien van meetapparatuur. Het beproeven van de aerodynamica van de
stroomafnemer geschiedt door het begrenzen van de meetstroomafnemer door middel van touwtjes, deze raakt dus niet de bovenleiding.
 

28 oktober 2009, ter hoogte van km 252.0 staat de 4806 klaar voor een rit naar Rotterdam-Lombardijen.
De voorste stroomafnemer op rijtuig 4806-007 staat tegen de rijdraad en zorgt voor de tractie. Ik spoed me naar rijtuig 4806-002,
want daarop staat de stroomafnemer waarmee de dynamische testen worden uitgevoerd.
 

28 oktober 2009, met het blote oog zijn de dunne 'touwtjes' die de stroomafnemer begrenzen, amper te zien.
Op deze uitvergrote foto zijn ze goed zichtbaar. Het sleepstuk raakt de rijdraad niet maar hangt daar ongeveer 15 cm onder.
 

28 oktober 2009, boven de blauwe pijl is op een plankje een kastje gemonteerd van waaruit kabels lopen naar de diverse sensoren.
 

28 oktober 2009, bij de blauwe pijl zijn de rode en blauwe draden te zien die naar de sensoren in het sleepstuk lopen.
Bij de
rode pijl zijn de gebogen spoilers te zien die voor een optimale aerodynamica van de stroomafnemer zorgen.
 

28 oktober 2009, later op de middag rijdt de 4806 op de HSL-brug over het Hollandsch Diep met 250 km/u naar Lombardijen.
Als je goed kijkt en het weet, valt het op:
 De stroomafnemer links heeft een iets hogere hoek (tegen de rijdraad) dan de stroomafnemer rechts (raakt de rijdraad niet).
 

28 oktober 2009, tot slot nog een foto van een poster die op een aantal ramen van de 4806 is geplakt.
De tekst spreekt voor zich........Eind oktober begin november stonden er op het zuidelijke deel van de HSL-Zuid op woensdag- en donderdagmiddag proefritten gepland met
Traxx-locomotieven en NMBS-materieel. Na twee vergeefse eerdere pogingen in de twee voorafgaande weken
lukte het mij op 4 november deze bijzondere combinatie te fotograferen ter hoogte van het viaduct in de Hazeldonksestraat.
 

4 november 2009, met voorop Traxx-locomotief 186 113 rijdt de trein om 16.30 uur in de ondergaande zon in de richting van de grens.
 Boven de achterste Traxx-locomotief is dankzij het zeer heldere weer de spits van de Grote Kerk in Breda te zien.
 De 'wolken' rechtsboven op de foto zijn afkomstig van de Amercentrale in Geertruidenberg, ruim 30 kilometer vanaf de grens.

 

4 november 2009, het  is uiteraard toeval, maar te midden van de herfstkleuren stopt de kleurrijke trein keurig ter hoogte van kilometer 252.1
 

4 november 2009, de bemanning van de 186 113 heeft de fotograaf ontdekt.......
 

4 november 2009, de samenstelling van de trein van rechts naar links:
Traxx-locomotief 186 113, 4 NMBS bagagerijtuigen, 2 NMBS-rijtuigen en Traxx-locomotief 186 114.
NMBS-nummers: 51 88 95-70 912-0, 914-6, 924-5, 928-6 (Dms), 61 88 19-70 610-1, 618-4 (A9 type I6)

Uit doorgaans betrouwbare bron vernam ik, dat met deze samenstelling (o.a.qua lengte) een Fyra-stam wordt nagebootst.

Terug naar de index-pagina