24 september 2003, impressie Open Dag HSL-A16 op 20 september 2003


Op 20 september organiseerde HSL-Combinatie Brabant-Zuid en het Projectbureau HSL-A16 in samenwerking met de gemeente Breda een Open Dag waarbij diverse bouwterreinen bezocht konden worden. Van 10.00 uur tot 16.00 uur konden bezoekers door de tunnelbak Prinsenbeek en tunnelbak Galder lopen en het knooppunt Princeville bezoeken. De Open Dag was een groot succes en ook het weer werd na een mistige start steeds beter. Velen maakten gebruik van de unieke mogelijkheid om de drie bouwlocaties te bezoeken. Niet alleen massaal per bus, ook opvallend veel fietsers reden de fietsroute tussen de bouwlocaties. Dankzij de inzet van 150 (!) medewerkers en ruim 40 bussen verliep alles vlekkeloos. Hieronder een impressie van een rondje "Open Dag".

NAC-stadion
Om 10.00 uur is het al behoorlijk druk bij de infostand bij het Nac-Stadion, de eerste bussen zijn vanwege de grote belangstelling al voor 10.00 uur vertrokken…..

Informatiestand
Bij de infostand verzamelen belangstellenden informatiemateriaal, op de bouwkeet hangen het 'Huishoudelijk reglement Open Dag' en een kaart met alle busroutes.

Lage Zwaluwe
Met behulp van een damwand is in de tunnelbak Prinsenbeek een looppad gemaakt naar een uitzichtpunt. Daar kunnen de bezoekers de HSL- en A16-tunnelbak van bovenaf bekijken.

Prinsenbeek
Vanaf het uitzichtpunt is de HSL-tunnelbak te zien.

Stil protest
Niet iedereen in de omgeving van de tunnelbak Prinsenbeek is even blij met de aanleg van de HSL. De vlag hangt halfstok en op het bord staat de tekst: "Ik zit hier al jaren in de troep en herrie, bedankt HSL!"

HSL-tunnelbak
De HSL-tunnelbak met daarboven het tijdelijke viaduct.

A16-tunnelbak
De ingang van de oostelijke A16-tunnelbak. Als deze tunnelbak gereed is, zal al het A16-verkeer er doorheen geleid worden. Dan kan begonnen worden met de bouw van de westelijke A16-tunnelbak.

Damwanden
De damwanden links op de foto zorgen er voor, dat het verkeer over de oude westelijke rijbanen ongestoord doorgang kan vinden. Bovenop de damwanden zijn geluidsschermen gemonteerd die door hun hoogte tevens voorkomen dat automobilisten afgeleid worden door de werkzaamheden. Op de achtergrond is een van de twee stadsducten te zien.

Vrachtauto
Het is een vreemd gezicht om vrachtauto's hoog boven je te zien rijden, terwijl je zelf door de tunnelbak loopt.

lopende bezoekers
Ondanks de warmte lopen de bezoekers over de looproute, die is uitgezet in de tunnelbak Prinsenbeek. Per bus worden nieuwe belangstellenden aangevoerd.

Infopanelen
Op alle locaties zijn, zoals hier in de tunnelbak Prinsenbeek, informatiepanelen aanwezig waarop bouwtekeningen, art-impressions, luchtfoto's e.d. staan.

Afrit Princeville
Om de locatie Princeville te bereiken nemen de bussen de toekomstige afrit A58 (naar Etten-Leur). Al vrij snel plaatst Rijkswaterstaat zogenaamde matrixborden, die aangeven dat de afrit alleen toegankelijk is voor 'Werkverkeer'. Nogal wat automobilisten rijden namelijk klakkeloos achter de bussen aan omdat ze denken dat de afrit al in gebruik is.

Princeville
Hoewel de schaduw er erg schaars is, is het ook hier een drukte van belang. Dit viaduct is in de toekomst onderdeel van de afrit uit de richting Antwerpen naar Etten-Leur. Links op de foto staan allerlei voertuigen opgesteld, die bij de bouw van HSL en A16 gebruikt worden.

Princeville
Op knooppunt Princeville wordt o.a. uitleg gegeven over de toegepaste geluidswerende systemen.
Princeville
Cijfers over de geluidsschermen.........

Princeville
Deze foto is in noordelijke richting genomen vanaf het talud van de toekomstige toerit naar de A16 vanaf de A58 (uit Etten-Leur). Rechtsboven is het shuttle-viaduct te zien, daaronder een van de vele bussen die pendelden tussen de diverse locaties. In het midden rijdt al het verkeer over de nieuwe westelijke rijbanen van de A16. Links de toekomstige afrit richting A58 (naar Etten-Leur)

Bus naar Galder
Na het bezoek aan Princeville stappen de bezoekers in de bus naar de tunnelbak Galder.

Effen
Via Effen rijden de bussen naar de tunnelbak Galder.

Fietsroute
Hoewel er een prima routebeschrijving voor de fietsers is, staan op diverse plaatsen borden die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten.

Noodbrug
Erg veel fietsers rijden de fietsroute, deze fietsers hebben net de tunnelbak Galder bezocht.

Galder
Na de hitte bij Princeville is de wandeling door (het overdekte deel van ) de HSL-tunnelbak Galder zeer aangenaam. Net zoals bij Prinsenbeek zorgen ook hier de betonnen dwarsbalken voor een geleidelijke overgang van het lichte open gedeelte naar het donkere dichte gedeelte van de tunnelbak.

Galder
Het viaduct in de Overasebaan gezien vanuit de tunnelbak.

Galder
Vanaf het viaduct zelf is de constante stroom bezoekers in de tunnelbak goed te zien.

Galder
Aan het einde van het voor het publiek toegankelijk deel van de tunnelbak is net zoals in Prinsenbeek en Princeville (welkome) catering aanwezig. Voor de kinderen is er het onvermijdelijke springkussen.

Galder
Vanaf de tunnelbak Galder rijden de bussen via de soms stoffige werkverkeerroute terug naar de A16.

Infocentrum
Op het buitenterrein van het Informatiecentrum HSL-A16 is een materieelshow ingericht.

Infocentrum
In het informatiecentrum is het een drukte van belang.

Bus
De organisatie van de Open Dag kan terugkijken op een zeer geslaagd evenement!!

Terug naar de HSL-Zuid indexpagina