21 juli 2002, aanleg HSL-Zuid, aflevering 10


Deze tiende aflevering verschijnt één dag na de negende. I.v.m. drukke werkzaamheden was er te weinig tijd om die negende aflevering eerder te publiceren.  De foto's voor deze aflevering zijn gemaakt op 8, 12, 14 en 15 juli 2002. De werkzaamheden aan de HSL liggen de komende weken grotendeels stil vanwege de bouwvakvakantie. De elfde aflevering verschijnt dan ook pas begin september.pijlers HSL-brug
8 juli 2002, terwijl er meeuwen rondvliegen en een Benelux over de Moerdijkbrug rijdt, zijn vanaf de oever bij de A16 de witte pijlers voor de HSL-brug te zien.

Zwaluwsedijk
8 juli 2002, bergen zand markeren het tracé van de HSL, in de verte wordt volop geheid. Links zijn de eerste voorbereidingen voor de bouw van het HSL-viaduct over de Zwaluwsedijk zichtbaar.

Heien bij Fly-over
8 juli 2002, ter hoogte van de fly-over bij Lage Zwaluwe wordt op het HSL-tracé volop geheid door een aantal hei-machines.

Heimachine
8 juli 2002, hei-machines nabij de fly-over.

Omgeleide Hoofdstraat
8 juli 2002, de Omgeleide Hoofdstraat is geasfalteerd en de werkzaamheden aan het viaduct zijn nagenoeg afgerond.

De twee overwegen in de Hoofdstraat verdwijnen als de Omgeleide Hoofdstraat in gebruik wordt genomen.  Als ook de Verlegde Hoge Zeedijk en het in aanbouw zijnde viaduct ten zuiden van Zevenbergschen Hoek klaar zijn, kunnen ook de resterende overwegen bij Zevenbergschen Hoek worden opgeheven.

Fly-over HSL
8 juli 2002, aan de HSL-fly-over over de sporen naar Roosendaal wordt nog volop gewerkt.

Geluidswal
8 juli 2002, het eerste deel van de geluidswal bij Zevenbergschen Hoek is inmiddels ook door "Graffitikunstenaars" ontdekt, zoals links van de sneltrein te zien is.

talud IC-sporen
8 juli 2002, op het noordelijke talud naar de nieuwe Nieuw Veerbrug staan inmidels boveleidingportalen en is men bezig met de montage van de bovenleiding.

A16 bijna klaar
8 juli 2002, vanaf het nieuwe viaduct in de Brielsedreef is te zien dat de nieuwe A16 nagenoeg klaar is.


 

Als het deel Zonzeel tot bij de afslag Breda-Prinsenbeek opengesteld wordt, kan begonnen worden met het afbreken van de huidige A16 t.b.v. de aanleg van de HSL.


Tunnelbak Prinsenbeek
12 juli 2002, tunnelbak Prinsenbeek. Dankzij de lange dagen kon 's avonds deze foto in zuidelijke richting genomen worden. De werkzaamheden aan de HSL- en A16-tunnelbak bij Prinsenbeek zijn in volle gang. Weinig automobilisten op de A16 zullen zich realiseren dat zich achter de op de damwanden gelaste geluidswal een gapend gat bevindt! De tunnelbak voor de A16 wordt 975 meter lang, die voor de HSL 1075 meter. Links op de foto is een klein stuk van de HSL-fundering te zien.

Tunnelbak Prinsenbeek
8 juli 2002, met groot materieel wordt zand uit de bouwput afgevoerd.

Tunnelbak tracé zichtbaar
8 juli 2002, in de vorige aflevering was er net mee gestart, nu krijgt het eerste deel van de oostelijke tunnelbak voor de A16 ter hoogte van het tijdelijke viaduct bij Hertenhoek meer gestalte.

Meester Bierensweg
14 juli 2002, onderdeel van de HSL vormen de Shuttle-sporen naar Breda. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Als eerste is de Meester Bierensweg verlegd. Op deze foto is op de voorgrond de verlegde weg te zien. In de verte zijn links het NAC-stadion en de sporen naar Lage Zwaluwe (met IC naar Den Haag) zichtbaar en rechts de Grote kerk en de sporen naar Roosendaal. Het landschap op de voorgrond zal de komende jaren drastisch veranderen.


Zoals bekend is, worden bij de aanleg van de A16 en HSL enorme hoeveelheden zand verplaatst.  Dat gebeurt over tijdelijk aangelegde (asfalt-)wegen en zelfs tijdelijke overwegen. Bij de Moerdijkbrug is er één in de goederenlijn naar industrieterrein Moerdijk. Bijzonder is de overweg bij Breda ter hoogte van de veiling. Parallel aan de A16 is hier een tijdelijke (deels geasfalteerde) weg aangelegd, die de sporen naar/van Roosendaal kruist.


Overweg sporen Roosendaal
12 juli 2002, de tijdelijke overweg.

 
Deze tijdelijke overweg is beveiligd met geluids- en lichtsignalen (zie volgende foto).
Om te voorkomen dat laadbakken de boveleiding kapottrekken, is aan beide zijden een constructie geplaatst die de hoogte van de bovenleiding aangeeft. Buiten werktijden is de overweg afgesloten met hekken en zijn de waarschuwingslichten en geluidssignalen uitgeschakeld.


Detail beveiliging
12 juli 2002, op deze foto is de "beveiliging"van de tijdelijke overweg te zien: oranje zwaailichten en een kastje waar de geluidsignalen uitkomen.

Effenseweg
14 juli 2002, de bouw van het eerste deel van het nieuwe viaduct in de Effenseweg vordert gestaag.

Overasebaan
14 juli 2002, de pijlers van het nieuwe viaduct in de Overasebaan over de A16 en de HSL-tunnelbak zijn inmiddels voorzien van dragers.

tracé naar zuidelijke tunnelbak Galder
8 juli 2002, vanaf het HSL-viaduct in de Nieuw Ginnekensebaan wordt in noordelijke richting het HSL-tracé zichtbaar.

Drainagezand
15 juli 2002, hetzelfde fotostandpunt, inmiddels is speciaal drainagezand aangebracht.

Zuidelijke deel Galdert
15 juli 2002, het beginpunt van het zuidelijke deel van de HSL-tunnelbak bij knooppunt Galder.

Hazeldonksestraat
15 juli 2002, het nieuwe HSL-viaduct in de Hazeldonksestraat, op de voorgrond is alles nog "groen".

Hazeldonksestraat
15 juli 2002, de steigers onder het viaduct zijn afgebroken en men is bezig met de afbouw van de bovenbouw.

Hazeldonkse straat
15 juli 2002, foto genomen vanaf de Hazeldonksestraat. De voorbereidende werkzaamheden zijn hier gestart. In de verte zijn industrieterrein en grensovergang Hazeldonk te zien.


Terug naar de HSL-Zuid indexpagina