17 september 2002, aanleg HSL-Zuid, aflevering 12

In deze twaalfde aflevering weer foto´s van bijna het hele tracé. Er blijft een aantal blinde vlekken.

pijlers HSL-brug
21 augustus 2002, terwijl in de ondergaande zon een korte goederentrein over de Moerdijkbrug rijdt, is te zien, dat aan de pijlers voor de HSL-brug een tijdelijke (blauwe) hulpconstructie is bevestigd voor de te plaatsen hamerstukken.

pijlers HSL-brug
25 augustus 2002, vanaf de Calamiteitenweg, parallel aan het bestaande spoor, is de hulpconstructie goed te zien.

Drijvende bokken
4 september 2002, de eerste 2 hamerstukken (H 12 zuid en H 11 zuid) zijn geplaatst. Vóór de 3 drijvende bokken, waaronder in het midden de gele Taklift 2, is op een ponton de eerste veldligger te zien. Een veldligger vormt de verbinding tussen twee hamerstukken.

Veldligger
8 september 2002, de eerste veldligger is geplaatst tussen hamerstuk H 12 zuid en de zuidelijke aanbrug.

Overzicht veldligger en hamerstukken
8 september 2002, overzicht vanaf de Calamiteitenweg. Rechts is te zien dat er inmiddels 4 hamerstukken zijn geplaatst.

Panoramabeeld
8 september 2002, klik op de foto voor een groter panoramabeeld.

fundering viaduct Zwaluwsedijk
21 augustus 2002, de bouw van het HSL-viaduct over de Zwaluwsedijk bij de Moerdijkbrug vordert. Nu rijdt de Thalys nog met gematigde snelheid over over het bestaande spoor. Over enkele jaren zoeft de Thalys over het nieuwe viaduct.

heipalen
1 september 2002, ter hoogte van station Lage Zwaluwe zijn inmiddels honderden heipalen geslagen.

bewapening
21 augustus 2002, nadat er beton is gestort, wordt de wapening aangebracht.

bewapening
21 augustus 2002, op deze foto is goed te zien, dat er over elke heipaal wapening wordt aangebracht.

fundering geluidswal
23 augustus 2002, ter hoogte van de gesloopte huizen aan de Van Gilsstraat in Zevenbergschen Hoek is de fundering voor het tweede deel van de geluidswal klaar.

heipalen
1 september 2002, intercity 2551, getrokken door loc 1759, rijdt de nieuwe Nieuw Veerbrug op.

restanten oude brug
1 september 2002, de restanten van de oude brug.

verlegde Bredeweg
1 september 2002, de overweg in de Bredeweg is vervallen, de weg loopt nu onder het nieuwe viaduct door.

restanten oude brug
8 september 2002, de slopers hebben flink doorgewerkt, alleen het fundament ligt er nog, de brug zelf is verdwenen.

nieuwe A16
28 augustus 2002, de rijbanen van de A16 in noordeljke richting zijn inmiddels ook in gebruik, de oude A16 kan worden gesloopt, zodat begonnen kan worden met de aanleg van de HSL.

Tot slot nog dit:

protest
25 augustus 2002, dit spandoek hangt op de hekken nabij het huidige fietsviaduct Kesteren bij het station Breda-Prinsenbeek. In de nieuwe situatie komt er op deze plaats een ultramoderne voetgangersbrug met liften en roltrappen. De bewoners zijn verbolgen, omdat het een brug wordt zonder hellingbanen voor fietsers. Wordt ongetwijfeld vervolgd!!

Met dank aan Reinoud Horstink die mij attendeerde op de correcte benaming: 'wapening' i.p.v. het door mij gebruikte 'bewapening'.

 

Terug naar de HSL-Zuid indexpagina