12 oktober 2002, aanleg HSL-Zuid, aflevering 13


In deze dertiende aflevering foto´s van bijna het hele tracé. Ook aandacht voor een deel van de HSL-werkzaamheden op 5 en 6 oktober. Ook in deze aflevering weer een aktueel panoramabeeld van de HSL-brug over het Hollandsch Diep.
Een aantal bouwplaatsen is en blijft hermetisch afgesloten is dus niet toegankelijk (o.a. de werkzaamheden bij de knooppunten Zonzeel en Princeville).
De foto´s zijn eind september/begin oktober gemaakt.

Veldliggers
22 september 2002, de bouw van de HSL-brug over het Hollands Diep vordert. Tussen de hamerstukken zijn 4 veldliggers geplaatst. De foto toont de twee rechtse hamerstukken. Klik op de foto voor een groter panoramabeeld..


In het weekend van 5 en 6 oktober vonden er in de driehoek Breda-Roosendaal-Dordrecht omvangrijke werkzaamheden plaats in opdracht van Railinfrabeheer (bestaande sporen) en de Projectorganisatie HSL-Zuid (aanleg HSL-Zuid). Het betrof in totaal 17 groter en kleinere werken, o.a. het vervangen van een hogesnelheidswissel in de bestaande sporen, het inhijsen en monteren betonnen brugonderdelen op het HSL-viaduct (Pergola) bij Zevenbergschen Hoek en het verwijderen van de laatste restanten van het oude viaduct in de Brielsedreef.
Een verslag van het vervangen van het hogesnelheidswissel staat hier.
overzicht vanaf spoor
5 oktober 2002, op het achterste deel van de Pergola zijn al de nodige brugonderdelen geplaatst. Bij het plaatsen worden 3 kranen ingezet: 2 van de firma Mammoet/van Seumeren en een van de firma Convoi.

Aanvoer brugondedelen
5 oktober 2002, in een constante stroom worden de brugonderdelen per vrachtauto aangevoerd. Op de foto staan er 5 te wachten op de Hoofdstraat.

Werken aan de Pergola
5 oktober 2002, ook op de Oude Moerdijkseweg staan er twee te wachten. Het gele voertuig van de firma Nedrail op de voorgrond wordt gebruikt om vanaf de rails onder de Pergola werkzaamheden te verrichten aan de onderzijde van de brugonderdelen.

Werkzaamheden klaar
6 oktober 2002, het plaatsen van de brugonderdelen is afgerond. Op de foto is duidelijk te zien waarom dit viaduct de naam ´Pergola´ draagt.

Tunneleffect
6 oktober 2002, vanaf de overweg in de Hoofdstraat is te zien dat door het plaatsen van de brugonderdelen een ´tunneleffect´ is ontstaan. Het viaduct kan nu verder worden afgebouwd zonder dat het treinverkeer wordt gehinderd.

Restanten oude Markbrug
6 oktober 2002, rechts op de foto de schamele restanten van de oude Nieuw Veerbrug. Als ook die zijn verwijderd kan gestart worden met de bouw van het HSL-viaduct over de Mark. Fotograferen vanaf de viaducten van de oude A16 is binnenkort niet meer mogelijk. Ook die worden gesloopt.

5 en 6 oktober 2002, slopen restanten oude viaduct in de Brielsedreef.
Brielsedreef
6 oktober 2002, het oude viaduct in de Brielsedreef was op 5 oktober al geheel verdwenen. Vlakbij het talud liggen nog wat restanten. De oude toeritten zullen op korte termijn worden afgegraven.

Restanten
6 oktober 2002, vanaf het nieuwe viaduct in de Brielsedreef is te zien dat het oude viaduct verdwenen is.

Bouw shuttle sporen
29 september 2002, vanaf de verlegde Meester Bierensweg is te zien dat de werkzaamheden t.b.v. de shuttle-sporen, de Westerparktunnelbak en het verleggen van de bestaande sporen naar Roosendaal ter hoogte van het NAC-stadion zijn gestart.

herstellen spoor
6 oktober 2002, nadat op 5 oktober ter hoogte van het NAC-stadion damwanden zijn getrild en buispalen zijn geslagen voor de bouwkuip Westerparklaan (aanleg HSL-shuttle-sporen en onderdoorgang Westerparklaan), wordt het opgebroken spoor hersteld.
Bouw tunnelbak Prinsenbeek
15 september 2002, in de bouwput bij Prinsenbeek, gezien vanaf het tijdelijke viaduct, wordt gewerkt aan de oostelijke tunnelbak voor de A16.

Bouw tunnelbak Prinsenbeek
29 september 2002, ter hoogte van de gele kraan komt in de toekomst de HSL te liggen. Onder het leidingenviaduct is een deel van de fundering te zien.

Bruggen AA of Weerijs
29 september 2002, ter hoogte van Effen worden de bruggen over de AA of Weerijs gebouwd. Op de voorgrond de pijlers voor de A16, op de achtergrond de HSL-brug.

Viaduct Overasebaan
15 september 2002, de bouw van het nieuwe viaduct in de Overasebaan over de A16 en de tunnelbak bij knooppunt Galder vordert gestaag

Tunnelbak Galder
29 september 2002, het noordelijke deel van de HSL-tunnelbak bij knooppunt Galder, gefotografeerd door het hek. Op de achtergrond het viaduct in de Overasebaan, rechts het oostelijke deel van de nieuwe A16.

A16 en tunnelbak Galder
29 september 2002, op deze foto is goed te zien, dat de HSL-bak diagonaal onder de nieuwe oostelijke rijstroken van de vernieuwde A16 door loopt. De westelijke stroken moeten nog over de bak aangelegd worden.

HSL-bak zuidzijde
15 september 2002, op deze foto, genomen vanaf het HSL-viaduct in de Nieuw Ginnekensebaan is de zuidelijke ingang van de tunnelbak te zien. De ingang ligt onder de op- en afritten van de A58.

Bouw HSL tracé
15 september 2002, nog iets zuidelijker, ter hoogte van het HSL-viaduct in de Hazeldonksestraat, beginnen de contouren van het HSL-tracé zichtbaar te worden.

Contouren tracé bij Hazeldonk-West
29 september 2002, vlak bij de grens, ter hoogte van het parkeerterrein Hazeldonk-West zijn de eerste voorbereidende HSL-werkzaamheden gestart. Op de achtergrond is het HSL-viaduct in de Hazeldonksestraat te zien.

Grens bij Rietvelden
29 september 2002, praktisch op de grens, ter hoogte van Rietvelden is gestart met de aanleg van het HSL-viaduct. In de toekomst zal Rietvelden worden verlegd en over dit nieuwe viaduct lopen.

Terug naar de HSL-Zuid indexpagina