5 november 2002, aanleg HSL-Zuid, aflevering 14


In deze veertiende aflevering foto´s van bijna het hele tracé en weer een aktueel panoramabeeld van de HSL-brug over het Hollandsch Diep. De foto´s zijn eind oktober/begin november gemaakt.

HSL-brug
26 oktober 2002, alle pijlers voor de hamerstukken zijn gereed. Klik op de foto voor een panoramabeeld. Let op, het panoramabeeld is 98 kb groot!

Brug Zwaluwsedijk
Brug Zwaluwsedijk
26 oktober 2002, de landhoofden van het HSL-viaduct over de Zwaluwsedijk zijn klaar en er is een stalen hulpconstructie over de weg gelegd.

Liggers plaatsen
26 oktober 2002, de liggers van het viaduct in de Omgeleide Hoofdstraat over de A16 en de Moerdijkseweg worden met twee kranen (links een kraan van de firma Sarens, rechts een kraan van de firma Mammoet) ingehangen. ´s Nachts zijn de liggers over de A16 geplaatst, op de foto wordt een ligger op het viaductdeel over de Moerdijkseweg geplaatst.

Laden liggers
26 oktober 2002, de liggers zijn op een ponton naar de haven van Moerdijk aangevoerd. Daar werden ze met 2 kranen overgeladen op vrachwagens. In de stromende regen staat op de voorgrond een wagen van Mammoet/van Seumeren -beladen met een ligger- klaar. Op de achtergrond wordt een ligger door twee kranen vanaf het ponton op een vrachtwagen geladen.

Beton aanbengen
3 november 2002, vanaf het viaduct in de Omgeleide Hoofdstraat is te zien, dat er op het HSL-tracé beton over de wapening wordt aangebracht.

Beton aanbrengen
3 november 2002, close-up van de beweegbare installatie die het beton aanbrengt. In de volgende aflevering volgt nadere informatie over deze installatie.

Pergola
20 oktober 2002, overzichtsfoto van de Pergola, genomen vanaf het al aanwezige HSL-talud aan de zuidzijde van de afgesloten Hoofdstraat.

Doortreken talud
2 november 2002, inmiddels is gestart met het doortrekken van het talud naar de Pergola. Op de voorgrond de overweg in de sporen naar Roosendaal. De overweg is nog in gebruik voor het HSL-werkverkeer.

Geluidswal Zevenbergschen Hoek
2 november 2002, vanaf het HSL-talud is het eerste deel van de geluidswal ter hoogte van de van Gilsstraat in Zevenbergschen Hoek te zien.

Langweg
2 novmber 2002, Tussen Zevenbergschen Hoek en knooppunt Zonnzeel is een deel van de nieuwe A16 opengesteld. Overzicht vanaf het nieuwe viaduct Langeweg:
Links de westelijke stroken van de nieuwe A16 waarover het verkeer richting Breda al rijdt. In het midden de oostelijke rijstroken van de nieuwe A16 waaraan nog wordt gewerkt. Rechts op de foto de oude A16 waarover alleen het verkeer richting Moerdijk nog rijdt. Binnenkort zal ook het verkeer richting Moerdijk over de westelijke stroken worden geleid zoals aan de belijning al is te zien. Dan kan ook op dit deel de oude A16 afgebroken worden.

Markbrug
20 oktober 2002, vanaf de oude A16 is na het kappen van al het aanwezige groen de nieuwe Nieuw Veerbug in de bestaande sporen goed te zien. Links op de foto de hei-installatie waarmee op donderdag 17 oktober de eerste paal voor de HSL-brug over de Mark is geslagen.
(zie volgende foto)

Heistelling
20 oktober 2002, de hei-installatie die op 17 oktober de eerste paal heeft geslagen voor de HSL-brug. De oude draaibrug is inmiddels geheel gesloopt.

Sloop taluds Brielsedreef
20 oktober 2002, de laatste restanten van het oude viaduct in de Brielsedreef en de taluds worden verwijderd.

Sloop oude A16
2 november 2002, vanaf het nieuwe viaduct in de Brielsedreef is te zien dat de oude A16 al grotendeels verdwenen is.

Bouw tunnelbak Prinsenbeek
20 oktober 2002, de bouw van de oostelijke tunnelbak voor de A16 vordert.

Bouw HSL-bak
20 oktober 2002, ook de werkzaamheden aan de tunnelbak voor de HSL worden zichtbaar vanaf het tijdelijke viaduct.

Effenseweg
24 okober, vanaf het talud naar het viaduct in de Effenseweg is rechts van de kraan het HSL-viaduct in aanbouw over de AA of Weerijs te zien. Links van de kraan wordt gewerkt aan de viaducten voor de A16.

Viaduct Overasebaan
24 oktober 2002, het verkeer afkomstig van de A58 rijdt al op de oostelijke rijstroken van de nieuwe A16 over de HSL-tunnelbak en onder het rechter deel van het viaduct in de Overasebaan door. Als ook het overige verkeer over deze stroken wordt geleid, kan begonnen worden met de afbouw van linker deel van het viaduct.

A16 en tunnelbak Galder
24 oktober 2002, rijdend op de oostelijke rijstroken is weinig te zien van de HSL-tunnelbak die hier onder de weg doorloopt.

Hazeldonkestraat
24 oktober 2002, er is gestart met de werkzaamheden om de Hazeldonksestraat aan te sluiten op het nieuwe viaduct over de toekomstige HSL-sporen.


Contouren tracé bij Hazeldonk-West
24 oktober 2002, vlak bij de grens, ter hoogte van het parkeerterrein Hazeldonk-West vorderen de voorbereidende HSL-werkzaamheden.

Grens bij Rietvelden
24 oktober 2002, praktisch op de grens, ter hoogte van Rietvelden vordert de aanleg van het HSL-viaduct. In de toekomst zal Rietvelden worden verlegd en over dit nieuwe viaduct lopen.


Terug naar de HSL-Zuid indexpagina