20 december 2002, aanleg HSL-Zuid, aflevering 15


In deze vijftiende aflevering, zoals gebruikelijk, foto┤s van bijna het hele tracÚ. De foto┤s zijn eind november/begin december gemaakt.

HSL-brug
24 november 2002, op deze foto is te zien, dat er aan de pijlers een blauwe hulpconstructie is bevestigd voor het binnenkort plaatsen van de hamerstukken en veldliggers.

Monument
24 november 2002, de brug in aanbouw, gezien vanaf A16. Links het monument uit 1978, gemaakt van een element van de oude autobrug.

Borden HSL-viaduct
24 november 2002, deze borden langs de A16 attenderen de automobilisten op de aanleg van de HSL-spoorbrug. Rechts beneden op de foto het spoor naar industrieterrein Moerdijk.

Zwaluwsedijk
17 november 2002, de bouw van het HSL-viaduct over de Zwaluwsedijk is in volle gang.

HSL-tracÚ
24 november 2002, vanaf het verlengde deel van het viaduct in de Binnen Moerdijkse Baan is te zien, dat de bouw van het HSL-tracÚ vordert. Rechts op de foto de bestaande sporen en de fly-over.

Verlengde viaduct
24 november 2002, het verlengde viaduct in de Binnen Moerdijkse Baan. Rechts het HSL-tracÚ.

Betonlegger
24 november 2002, vanaf het viaduct in de Omgeleide Hoofdstraat is te zien, dat de "Betonlegger" al bijna tot aan het station is gevorderd.

Betonlegger close
24 november 2002, het vers gelegde beton is ingepakt in oranje zeil.

Betonlegger
24 november 2002, de verrijdbare betonlegger is inmiddels voorzien van groene ┤gordijnen┤ waardoor winterse weersomstandigheden minder invloed hebben. Volgens het HSL/A16-projectburo heeft het apparaat geen officiele naam dus zal ik het "Betonlegger" blijven noemen.

Pergola
24 november 2002, het aarden talud is inmiddels doorgetrokken tot aan de Pergola. De overweg in de sporen naar Roosendaal is nog in gebruik voor het werkverkeer.

Werkzaamheden
23 november 2002, in het weekend van 23 en 24 november was er een buitendienststelling van het baanvak Lage Zwaluwe-Breda. Op diverse plaatsen werden werkzaamheden verricht. Op deze foto wordt de oude overweg in de voormalige Hoofdstraat in de sporen naar Breda verwijderd. Op de achtergrond het talud naar de Pergola.

Geluidswal
24 november 2002, vanaf de Hoge Zeedijk is te zien, dat ter hoogte van de van Gilsstraat het 2e deel van de geluidswal wordt gebouwd. Als het viaduct in de omgeleide Hoge Zeedijk over de bestaande sporen, de HSL en de A16 voltooid is, vervalt de huidige overweg. Het 2e deel van de geluidswal vormt dan ÚÚn geheel met het reeds gebouwde deel.

Sloop viaduct Langweg
23 november 2002, tijdens de buitendienststelling werd ook het oude viaduct Langeweg gesloopt. Een kraan van firma De Kil heeft net een betonnen deel van het oude viaduct weggetakeld.

Sloop Langweg
23 november 2002, met zwaar materieel wordt het viaduct gesloopt.

Sloop Langweg
24 november 2002, het deel van het oude viaduct boven het spoor is verwijderd. Een werktrein voert werkzaamheden aan de bovenleiding uit. Het resterende deel van het oude viaduct kan gesloopt worden zonder hinder te veroorzaken voor het weg- en spoorverkeer.

Bouw HSL-brug over de Mark
24 november 2002, ondanks de lange schaduwen, veroorzaakt door de laagstaande zon in dit jaargetijde, is te zien, dat de werkzaamheden voor de aanleg van de HSL-brug over Mark in volle gang zijn.

Nachtelijk werk
12 november 2002, soms wordt er ook ┤s avonds en of ┤s nachts gewerkt. Dat levert spookachtige beelden op, zoals op deze tijdopname van de tunnelbak Prinsenbeek, gemaakt vanaf het viaduct in de Lunetstraat, is te zien.

Tunnelbak Prinsenbeek
24 november 2002, ondanks de schaduwen is te zien, dat de bouw van de oostelijke tunnelbak van de A16 bij Prinsenbeek gestaag vordert.

HSL-tunnelbak
24 november 2002, ook de bouw van de HSL-tunnelbak bij Prinsenbeek vordert. De kraan staat midden in de tunnelbak.

Mr. Bierensweg
24 november 2002, zoals dit bord naast de Mr. Bierensweg te lezen is, moeten de werkzaamheden in 2005 klaar zijn. Nu markeren houten paaltjes het toekomstige tracÚ.

Shuttle-werkzaamheden
24 november 2002, vanaf de -tijdelijk- verlegde Mr. Bierensweg zijn de bouwactiviteiten voor Shuttle-sporen goed te zien.

Princeville
24 november 2002, op deze foto, genomen vanaf de voormalige Kruisstraat bij knooppunt Princeville is te zien, dat de voorbereidende (grond)werkzaamheden voor de aanleg van de HSL in volle gang zijn. Rechts op de foto de in aanbouw zijnde vestiging van Ikea.

Rijsbergseweg
8 december 2002, net ten noorden van Effen worden de viaducten van de A16 en de HSL-Zuid aangelegd. De Rijsbergseweg is daarom tijdelijk verlegd.

AA of Weerijs
2 december 2002, een kraan van Mammoet/van Seumeren plaatst betonnen elementen t.b.v. de A16-bruggen over de AA of Weerijs. De foto is genomen vanaf de Effenseweg.

Nieuwe viaduct Effenseweg
2 december 2002, vanaf het talud naar het oude viaduct in de Effenseweg is te zien, dat het eerste deel van het nieuwe viaduct in de Effenseweg klaar is. Op de voorgrond de zandlichamen voor de nieuwe A16.

Viaduct Overasebaan
8 december 2002, de A16 is inmiddels verlegd naar de Oostelijke rijstroken. Het viaduct in de Overasebaan kan nu afgebouwd worden. De liggers voor het westelijke deel van het viaduct zijn inmiddels geplaatst.

Hazeldonksestraat
8 december 2002, het asfalt van de oude Hazeldonksestraat is verwijderd. Het viaduct over de HSL ligt hoger dan het oude talud. Binnenkort zal worden begonnen met de aanleg van het nieuwe talud naar het viaduct.

Grens bij Rietvelden
8 december 2002, de werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe viaduct Rietvelden zijn in volle gang. In de nieuwe situatie komt er tussen de A16 en de HSL een rotonde waar de op- en afritten naar de A16 en de wegen naar de bedrijventerreinen Hazeldonk (NL) en Meer (B) op uitkomen.

De zestiende aflevering verschijnt eind januari 2003.lik daarvoor op onderstaande afbeelding.

Terug naar de HSL-Zuid indexpagina