25 januari 2003, aanleg HSL-Zuid, aflevering 16


In deze zestiende aflevering, zoals gebruikelijk, foto´s van een groot deel van het tracé. De foto´s zijn gemaakt op 5, 7, 12 en 19 januari. Als gevolg van het vaak zeer sombere weer in de afgelopen weken zijn sommige foto´s wat donkerder dan normaal. In deze aflevering ook weer een aktueel panaromabeeld van de HSL-brug over het Hollandsch Diep.

Taklift 1
5 januari 2003, Taklift 1 ligt aan de zuidelijke oever klaar om vanaf 6 januari een aantal onderdelen van de HSL-brug te plaatsen. De hamerstukken, aanbruggen en veldliggers worden geconstrueerd door de firma Mercon uit Gorinchem.

Taklift 1 en ponton
5 januari 2003, naast Taklift 1 liggen op een ponton 2 delen voor de brug klaar om geplaatst te worden.

taklift 1 en hamerstukken
7 januari 2003, op deze, vanaf de zuidelijke oever met een telelens gemaakte foto, is te zien dat Taklift 1 inmiddels 2 hamerstukken bij de noordelijke oever heeft geplaatst. Vervolgens zal de noordelijke aanbrug worden geplaatst.

Noordelijke aanbrug
7 januari 2003, bij de zuidelijke oever ligt op een ponton de noordelijke aanbrug te wachten.

Close-up aanbrug
7 januari 2003, op deze foto is goed te zien, dat de aanbrug bij constructeur Mercon op een ponton is gereden. Dat is gebeurd met behulp van kamag trailers van de firma Sarens.

aanbrug en 2 hamerstukken
12 januari 2003, de noordelijke aanbrug is inmiddels ook geplaatst.

Hamerstukken
12 januari 2003, links op de foto de 2 hamerstukken die in de afgelopen week ook geplaatst zijn. Er moeten nu nog 3 hamerstukken en 7 veldliggers worden geplaatst.
Klik op deze foto voor een aktueel panoramabeeld (119kb) van de hele brug, gemaakt op 12 januari.

Viaduct Zwaluwsedijk
12 januari 2003, de bouw van het HSL-viaduct over de Zwaluwsedijk vordert. Op de achtergrond het tunneltje onder de IC-sporen.

Betonlegger
5 januari 2003, vanaf het viaduct in de Omgeleide Hoofdstraat is te zien dat de Betonlegger inmiddels flink is opgeschoten. Op de voorgrond de reeds aan het viaduct gemonteerde veiligheidsroosters. Rechts een intercity naar Breda, getrokken door de rode loc 1837.

Betonlegger
5 januari 2003, vanaf het looppad naar station Lage Zwaluwe is goed te zien, dat de betonlegger tot voorbij het station is gevorderd.

Geluidswal
5 januari 2003, vanaf de Hoge Zeedijk is te zien, dat de bouw van de geluidswal ter hoogte van de van Gilsstraat vordert. In het midden van de foto het besneeuwde HSL-tracé.

Geluidswal
5 januari 2003, de geluidswal gefotografeerd vanaf de overweg in de Hoge Zeedijk, rechts naast het spoor ligt de fundering voor het resterende deel al klaar.

Fietsbrug Prinsenbeek
5 januari 2003, de werkzaamheden voor de bouw van de omstreden fiets/voetgangersbrug over de A16 en HSL ter hoogte van Station Breda-Prinsenbeek worden steeds meer zichtbaar. In het midden van de foto zijn de pijlers te zien, de pijler pal links naast de A16 is al klaar. Links op de foto is vaag het HSL/A16-kantoor met de paarse uitbouw te zien.

Fietsbrug Prinsenbeek
5 januari 2003, op deze foto, gemaakt vanaf Velsgoed bij Prinsenbeek zijn de pijlers goed te zien. Links op de foto het markante gebouw van BAM NBM.

Tunnelbak Prinsenbeek
5 januari 2003, de bouw van de oostelijke tunnelbak voor de A16 ter hoogte van Prinsenbeek vordert. Op de foto is links te zien, dat de tunnelwand die aan de westelijke tunnelbak grenst een open constructie is, de tunnelwand die aan de HSL-tunnelbak grenst is een dichte constructie.

Tunnelbak
5 januari 2003, op deze foto is goed te zien, dat de tunnelbakken voor de A16 en de HSL-tunnelbak in een boog komen te liggen. In het midden van de foto is te zien, dat de bouw van de HSL-tunnelbak bij de Backer en Ruebweg vordert.

HSL tunnelbak
5 januari 2003, metalen constructies en bekisting markeren de bouw van de HSL-tunnelbak, gezien vanaf het noodviaduct bij Prinsenbeek.


Leursebaan
5 januari 2003, in de eindfase gaat de Leursebaan (nabij knooppunt Princeville) onder de A16 en HSL door. Het viaduct onder de westelijke rijbanen van de A16 is gereed. Via een S-bocht gaat de Leursebaan nu nog onder het oude viaduct in de huidige A16 door.

Leursebaan
5 januari 2003, op deze foto is rechts het viaduct onder de westelijke rijbanen van de nieuwe A16 door te zien. Op de achtergrond is een van de viaducten in aanbouw te zien voor het nieuwe knooppunt Princeville.

Leursebaan
5 januari 2003, het huidige viaduct in de A16 dat in de toekomst komt te vervallen.

Effen
19 januari 2003, vanaf het talud naar het huidige viaduct in de Effenseweg zijn rechts de zandlichamen voor de toekomstige A16 te zien. Op de voorgrond bergen asfalt afkomstig van opgebroken delen van de oude A16. In de toekomst komt daar het HSL-tracé liggen dat kort na de passage van het viaduct overgaat in de tunnelbak bij knooppunt Galder. Linksboven is de aanleg van het het oostelijke talud van het nieuwe viaduct in de Effenseweg te zien.

Overasebaan
19 januari 2003, de afbouw van het viaduct in de Overasebaan is in volle gang. Als dit viaduct opengesteld wordt voor het verkeer zal een deel van de huidige tijdrovende omleidingsroutes in dit gebied (ook het viaduct in de Hazeldonksestraat is immers afgesloten voor alle verkeer) tot het verleden behoren.

Grens bij Rietvelden
19 januari 2003, de werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe viaduct Rietvelden vorderen gestaag. Het toekomstige HSL-tracé loopt onder het linker deel van het viaduct.
Op de achtergrond zijn de grondwerkzaamheden voor het HSL-tracé zichtbaar.

Terug naar de HSL-Zuid indexpagina