27 februari 2003, aanleg HSL-Zuid, aflevering 17


In deze zeventiende aflevering, zoals gebruikelijk, foto´s van een groot deel van het tracé. De 37 foto´s zijn gemaakt op 28 januari, 8, 9, 16, 20, 21 en 23 februari. In deze aflevering ook weer een aktueel panaromabeeld van de HSL-brug over het Hollandsch Diep.

HSL-brug
8 februari 2003, inmiddels zijn nog twee veldliggers geplaatst. Volgens planning worden de resterende 3 hamerstukken 4 veldliggers in mei geplaatst.
Klik op deze foto voor een aktueel panoramabeeld (125kb) van de hele brug, gemaakt op 8 februari.
Voor breedbandbezitters is er een grotere versie beschikbaar van 223kb. Klik hier

Betonlegger Viaduct Binnenmoerdijksebaan
16 februari 2003, vanaf het viaduct in de Binnenmoerdijksebaan is te zien, dat de betonlegger inmiddels gevorderd is tot voorbij het viaduct.

Viaduct Binnenmoerdijksebaan
16 februari 2003, vanaf dezelfde plaats is links het HSL-tracé te zien en rechts het bestaande spoor. In het midden worden sporen aangelegd naar het bouwemplacement bij station Lage Zwaluwe.

Bouwemplacement
16 februari 2003, vanaf het einde van perron 1 van het station Lage Zwaluwe is de aanleg van het bouwemplacement te zien. Dit emplacement wordt tijdens de aanleg van de HSL gebruikt voor aanvoer van materialen e.d.
Na voltooïng van de HSL krijgt een deel van het emplacement een functie als ´Instandhoudingsemplacement´, d.w.z. dat het gebruikt wordt voor het onderhoud aan de HSL.

Zettingsvrije plaat
16 februari 2003, vanaf het P&R-terrein zijn op de voorgrond de zettingsvrije platen te zien. Daarachter ligt het ballastbed klaar voor de sporen van het bouwemplacement. Op de achtergrond rijdt een IC naar Breda. Ook is goed te zien, dat de perronzijkant is vernieuwd.

HSL-tracé
8 februari 2003, net voorbij het station gaat het HSL-tracé met een flauwe boog onder het viaduct in de Binnenmoerdijksebaan door. Voor treinreizigers is er bij het station een tijdelijk looppad aangelegd over de zettingsvrije platen.

Geluidswal
16 februari 2003, de bouw van de geluidswal ter hoogte van de van Gilsstraat vordert richting Hoge Zeedijk.

Viaduct Langeweg
16 februari 2003, vanaf het nieuwe viaduct Langeweg is te zien, dat de werkzaamheden voor de aanleg van de Troggola zijn gestart. De Troggola is een combinatie van een pergola en een trogbrug. In de toekomst rijden de Shuttle-treinen uit Breda van rechts naar links via de Troggola over de bestaande sporen en de HSL-sporen en takken daarna in op de HSL-sporen. (Op de HSL-sporen wordt links gereden)

Brug over de Mark
16 februari 2003, de bouw van de HSL-brug over de Mark is in volle gang. Vanaf de zuidelijke oever is te zien, dat er in het midden van de Mark d.m.v. damwanden een bouwkuip is gemaakt. Op de noordelijke oever worden pijlers gebouwd.

Brielsedreef
16 februari 2003, vanaf het viaduct in de Brielsedreef is te zien, dat het rechterdeel van het oude A16-tracé wordt omgebouwd naar HSL-tracé. Links op de foto de nieuwe A16, rechts op de foto het bestaande spoor dat met een flauwe boog naar de nieuwe brug over de Mark leidt.

Bord werkzaamheden
16 februari 2003, vanaf het viaduct Kesteren is het bord te zien dat automobilisten attendeert op de werkzaamheden. Vooral de zin ´Gereed in 2006´ moet menig (optimistisch) forens aanspreken.

Fietsbrug Prinsenbeek
16 februari 2002, een deel van de pijlers van de omstreden fiets/voetgangersbrug over de A16 en HSL ter hoogte van Station Breda-Prinsenbeek is gereed. Op de voorgrond de tijdelijke toerit naar de A16, daarachter de tijdelijke afrit vanaf de A16.

Station Prinsenbeek
16 februari 2002, als gevolg van de aanleg van de fiets/voetgangersbrug is ook de omgeving van station Breda-Prinsenbeek veranderd in een bouwput.

Tunnelbak Prinsenbeek
28 januari 2003, in zuidelijke richting, vanaf de Backer en Ruebweg zijn de werkzaamheden aan de tunnelbakken ter hoogte van Prinsenbeek goed te zien. Links op de foto is de bouw van de tunnelbak voor de HSL te zien. Op de voorgrond is de in aanbouw zijnde oostelijke tunnelbak voor de A16 te zien.

A16-Tunnelbak
28 januari 2003, in noordelijke richting, vanaf het tijdelijke viaduct is de bouw van de oostelijke tunnelbak voor de A16 te zien.

A16-tunnelbak
9 februari 2003, vanaf hetzelfde punt is te zien, dat er inmiddels betonnen segmenten op dit deel van de tunnelbak zijn geplaatst.

HSL-tunnelbak
28 januari 2003, in noordelijke richting, vanaf het tijdelijke viaduct is de bouw van de HSL-tunnelbak te zien.

HSL-tunnelbak
9 februari 2003, vanaf hetzelfde punt is te zien, dat er inmiddels in de HSL-tunnelbak een steigerconstructie is gebouwd.

HSL-viaduct
28 januari 2003, vanaf hetzelfde punt, maar nu in zuidelijke richting, is de bouw van het HSL-viaduct te zien over de bestaande sporen naar Roosendaal en het Shuttle-spoor uit de richting Antwerpen.

Shuttle-sporen
28 januari 2003, vanaf de verlegde Mr. Bierensweg is te zien dat er volop wordt gewerkt aan de aanleg van Shuttle-sporen en het verleggen van de huidige sporen naar Roosendaal.

Shuttle-sporen
9 februari 2003, op de plaats waar vroeger de Mr. Bierensweg lag wordt gewerkt aan de onderdoorgang. In de toekomst zal de Mr. Bierensweg hier onder de Shuttle-sporen en de sporen naar Roosendaal doorgaan.

Shuttle-sporen
28 januari 2003, de tekst op dit bord nabij het NAC-stadion spreekt voor zich.

Shuttle-sporen
28 januari 2003, ter hoogte van het NAC-stadion worden de pijlers voor de fly-over gebouwd. In de eindsituatie rijden de treinen Breda-Roosendaal en de Shuttle-treinen Breda-Antwerpen over deze fly-over.

Shuttle-sporen
28 januari 2003, tegelijkertijd wordt ook de onderdoorgang Westerpark aangelegd. Dit is de verbindingsweg tussen de Ettense Baan en de Noordelijke Rondweg. Daarmee wordt een goede verbinding tussen Breda-Noord en Breda-West gerealiseerd.

Shuttle-sporen
28 januari 2003, vanaf de overweg in het inmiddels verdwenen Huifakkerstraatje zijn rechts in het midden van de foto de damwanden te zien van de in aanbouw zijnde onderdoorgang Westerpark. Daarachter is het stijgende talud richting Breda naar de fly-over te zien. Links en rechts van het spoor is het waarschuwingssysteem te zien dat door naderende treinen wordt geactiveerd. Door geluids- en zwaailichtsignalen worden de mensen, die langs en in de nabije omgeving van het spoor aan het werk zijn, gewaarschuwd dat er een een trein in aantocht is.

Shuttle-sporen
28 januari 2003, vanaf de Emerweg is het stijgende talud uit de richting Breda naar de fly-over te zien, op de achtergrond het gebouw van de SVB, op de voorgrond de bestaande sporen naar respectievelijk uit Roosendaal en Lage Zwaluwe.

Leursebaan
23 februari 2003, ter hoogte van de Leursebaan is te zien, dat het verkeer richting Etten-Leur vanaf Prinsenbeek al over een deel van de westelijke rijstroken van de nieuwe A16 wordt geleid. Binnenkort wordt al het verkeer tussen Prinsenbeek en Princeville over deze stroken geleid. De belijning daarvoor is al aangebracht. Links is de transparant uitgevoerde geluidswal te zien.

Leursebaan
23 februari 2003, ter hoogte van het viaduct over de Leursebaan rijdt het verkeer rechts nog over de versmalde rijbanen van de oude A16. Links zijn de westelijke rijbanen van de nieuwe A16 te zien.

Princeville
20 februari 2003, ´s avonds wordt de laatste hand gelegd aan de belijningswerkzaamheden op de verlegde oprit naar de A16 richting Moerdijk bij Princeville. Op 21 februari is deze oprit in gebruik genomen.

Princeville
21 februari 2003, het verkeer rijdt over de verlegde oprit. Op de achtergrond is een deel van een van de viaducten te zien van het nieuwe knooppunt Princeville.

Effen
9 februari 2002, vanaf de huidige Effenseweg is de aanleg van het het oostelijke talud van het nieuwe viaduct in de Effenseweg te zien.

Overasebaan
9 februari 2003, op deze foto is te zien, dat het viaduct in de Overasebaan grotendeels klaar is.

Overasebaan
9 februari 2003, het viaduct, gefotografeerd door het hek. De afwerking van het wegdek kan beginnen.

Hazeldonksestraat
9 februari 2003, begin februari is het viaduct Hazeldonk over de A16 in de Hazeldonksestraat
1 1/2 meter opgevijzeld om het viaduct goed te laten aansluiten aan het nieuwe hogere viaduct over de HSL.

Hazeldonksestraat
9 februari 2003, opname van de middenpijler van het viaduct Hazeldonk over de A16 in de Hazeldonksestraat. Na het aanbrengen van betonconstructies laat men het viaduct weer zakken. Links is het viaduct dan 15 centimeter hoger geworden. Rechts 56 centimeter hoger en sluit dan beter aan op het nieuwe viaduct.

Grens bij Rietvelden
9 februari 2003, de werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe viaduct Rietvelden vorderen gestaag.
Grens bij Rietvelden
9 februari 2003, vanaf het huidige talud naar het huidige viaduct Rietvelden is in zuidelijke richting te zien dat de eerste voorbereidende werkzaamheden richting Transportzone Meer (B) zijn begonnen.

Terug naar de HSL-Zuid indexpagina