6 april 2003, aanleg HSL-Zuid, aflevering 18


In deze 18e aflevering, zoals gebruikelijk, foto´s van een groot deel van het tracé. De 21 foto´s zijn gemaakt op 16, 17, 21, 22, 23 en 30 maart.

HSL-brug Hollandsch Diep
30 maart 2003, de laatste drie hamerstukken en 4 veldliggers moeten nog geplaatst worden. Aan de drie pijlers is de inmiddels bekende blauwe hulpconstructie al bevestigd. Volgens planning worden de hamerstukken half april geplaatst waarna de 4 veldliggers begin mei volgen. Dat laatste zal met enig ceremonieel gebeuren.

HSL-tracé
30 maart 2003, vanaf het viaduct in de Binnenmoerdijkse Baan is te zien dat het HSL-tracé met een flauwe boog naar de HSL-brug loopt. De betonlegger is tot voorbij de fly-over in de bestaande sporen gevorderd. Goed is te zien, dat de HSL-brug in het midden een stuk hoger komt te liggen dan de bestaande brug.

Aansluitwissel
30 maart 2003, in het midden van de foto is het aansluitwissel vanaf het werkemplacement te Lage Zwaluwe naar het HSL-tracé te zien.

Fietsers op HSL-trace
30 maart 2003, tot mijn stomme verbazing zag ik vanaf het P&R-terrein van Lage Zwaluwe deze familie aan komen fietsen over een van de HSL-stroken....

Werkemplacement
30 maart 2003, het werkemplacement nadert zijn voltooïng. Dit emplacement wordt na de aanleg omgebouwd tot instandhoudingsemplacement.

HSL-Markbrug
30 maart 2003, de bouw van de HSL-brug over de Mark vordert gestaag. Op de achtergrond het nieuwe viaduct in de bestaande sporen.

Prinsenbeek
17 maart 2003, in de bouwput bij Prinsenbeek wordt vanaf de noordzijde en van vanaf de zuidzijde volop gewerkt aan de HSL-tunnelbak en de oostelijke A16 tunnelbak.

Prinsenbeek
17 maart 2003, rechts op de foto vordert een van de twee zogenaamde ´stadsducten´, in het midden van de foto is de bouw van de HSL-tunnelbak te zien.

Noodviaduct
22 maart 2003, vanaf het oude viaduct over de sporen naar Roosendaal is het noodviaduct over de A16 en de toekomstige HSL te zien. Op de voorgrond een restant van de oostelijke rijbanen van de oude A16.

Sloop viaduct
22 maart 2003, de sloop van het oude A16-viaduct over de sporen naar Roosendaal werd in het weekend van 22 en 23 maart gecombineerd met het inschuiven van het nieuwe HSL-viaduct.
Zie voor een verslag het aparte item over deze werkzaamheden.

Shuttle sporen
22 maart 2003, vanaf het talud van de oude A16 is rechts de bouw van het HSL-viaduct te zien dat over het shuttle-uittakspoor naar Breda heen gaat. Links op de foto is het HSL-viaduct te zien dat klaar ligt om ingeschoven te worden.

vidauct
22 maart 2003, op deze detailfoto is te zien, dat het viaduct in een boog komt te liggen. De aanleg van het intak- en uitakspoor naar respectievelijk uit Antwerpen heeft tot gevolg, dat de bestaande sporen naar Roosendaal in noordelijke richting moeten worden verlegd.

Leursebaan
17 maart 2003, de sloop van het oude oostelijke A16-viaduct over de Leursebaan is in volle gang.

Leursebaan
21 maart 2003, enkele dagen later herinneren slechts een berg betonijzer en brokken beton aan het viaduct.

Rijsbergseweg
16 maart 2003, de twee A16 viaducten en het HSL-viaduct over de Rijsbergseweg zijn in volle gang. Inmiddels zijn begin april liggers geplaatst.

Effenseweg
30 maart 2003, de laatste dag dat er nog over de oude Effenseweg en het viaduct kon worden gereden. Op maandag 31 maart zijn de werkzaamheden gestart om het nieuwe viaduct op de Effenseweg aan te sluiten. Zoals het bord aangeeft, duren deze werkzaamheden ongeveer 6 weken. Op 31 maart wordt het nieuwe viaduct in de Overase Baan geopend zodat het verkeer via dat viaduct omgeleid kan worden.

Overase Baan
16 maart 2003, het nieuwe viaduct in de Overase Baan, gefotografeerd door het toen nog aanwezige hek. Na het afwerken van de vangrail en het aanbrengen van de belijning kan het viaduct op 31 maart opengesteld worden voor het verkeer.

Tunnelbak Galder
22 maart 2003, hoewel de Overase Baan nog met schrikhekken is afgezet, zijn de hekken op het viaduct zelf verdwenen. Vanaf het nieuwe viaduct kon voor het eerst een legale foto gemaakt worden van het noordelijke deel van de HSL-tunnelbak. Het HSL-tracé gaat hier van de oostkant van de A16 diagonaal onder knooppunt Galder door naar de westkant van de A16 en sluit zo aan op het Belgische deel van de HSL dat aan de westkant van de E-19 komt te liggen.

Shuttle-sporen
16 maart 2003, ook diverse waterlopen kruisen het HSL/A16-tracé. Op de foto is een zogenaamde ´natte duiker´ te zien nabij het viaduct in de Hazeldonksestraat.

Hazeldonksestraat
16 maart 2003, het HSL-tracé in wording ter hoogte van het viaduct in de Hazeldonksestraat

Rietvelden
16 maart 2003, vanaf het talud naar het oude viaduct Rietvelden is rechts het nieuwe viaduct over de A16 te zien dat al geruime tijd klaar is. Links op de foto het nieuwe viaduct over de HSL en de nieuwe afrit vanaf de A16 richting Hazeldonk. Op het HSL-tracé is inmiddels drainagezand aangebracht.

Terug naar de HSL-Zuid indexpagina