10 september 2001, aanleg HSL-Zuid, aflevering 2

In het Hollands Diep werd dit voorjaar volop gebaggerd t.b.v. de aanleg van de HSL. Regelmatig kwamen bij dit baggerwerk explosieven naar boven. Op maandag 12 maart was het voor de 3e keer in korte tijd raak. Deze keer kwam er een 260 pond explosief naar boven.
 
Bom Hollands Diep
Onder toeziend oog van de politie wordt het explosief vanaf een ponton naar de wagen van de EOD getakeld. Ter plaatse werd het projectiel onschadelijk gemaakt en later op de dag op een terrein bij de Koekoeksedijk in Moerdijk tot ontploffing gebracht.

De kaalslag op het traject Moerdijkbrug-Belgische grens gaat door. De toch altijd al sombere omgeving van station lage Zwaluwe wordt met de week desolater.
 
Station Lage Zwaluwe, zandhoop
6 mei 2001, op deze foto, genomen op vanaf een tijdelijke zandhoop bij de Bredasedijk, is te zien dat alle woonhuizen zijn verdwenen. Links zijn de contouren van de te verleggen Westelijke Parallelweg te zien. Tussen de nog aanwezige bomen staat het station van Lage Zwaluwe nog steeds overeind.

Het station valt steeds meer ten prooi aan vandalisme.
 
Station Lage Zwaluwe
19 augustus 2001, Westelijke Paralleweg 6, een ingeslagen raam in de voormalige "hoofdingang" markeert het verval.

Station Lage Zwaluwe
19 augustus 2001, ooit was dit het het kantoor van de loketmedewerkers.....

Station Lage Zwaluwe
19 augustus 2001, ondanks de ingeslagen ramen en vernielde deuren e.d. staat het er nog steeds, de vraag is alleen, hoe lang nog en in welke staat? De kaartautomaat is inmiddels verplaatst naar de perronzijde.

Ook de lijn Lage Zwaluwe-Oosterhout Weststad ontkomt niet aan de gevolgen van de aanleg van de HSL/A16. In het weekend van 18 en 19 augustus werden overwegsegmenten geplaatst t.b.v. van de toekomstige verlegging van de Hoofdstraat. Meer hierover in het aparte item Het gat van Lage Zwaluwe.

 
Het gat van Lage Zwaluwe
18 augustus 2001, het "gat van Lage Zwaluwe". T.b.v. plaatsing van overwegsegmenten voor de toekomstige overweg in de te verleggen Hoofdstraat is het spoor over een lengte van ongeveer 20 meter verwijderd.

Een bottleneck in zowel de scheepvaart als het spoor is de Nieuw Veer-draaibrug over de Mark. Die zal op termijn verdwijnen, mede als gevolg van de aanleg van de HSL/A16.
 
Markbrug open
Op 10 maart is de brug nog volop in gebruik. Een schip, dat net zand heeft gelost voor de aanleg van de A16, passeert de brug.
Markbrug open
Daarna duurt het even voordat de brug weer op haar plaats ligt zodat het treinverkeer weer ongehinderd door kan rijden. brug. Rechts op de foto is het talud te zien waarover in de toekomst de huidige sporen zullen gaan lopen en een ongehinderde passage van de Mark is gewaarborgd.

Enkele kilometers zuidelijker, ter hoogte van het viaduct in de Brielsdreef wordt inmiddels ook volop aan de aanleg van HSL/A16 gewerkt.
 
Brielsedreef
8 juni 2001, de contouren van de toekomstige A16 zijn zichtbaar. Op de plaats van de huidige A16 komen de HSL-sporen te lopen. Ook hier worden met grote shovels enorme hoeveelheden zand aangevoerd.

Als gevolg van de werkzaamheden is in Prinsenbeek het viaduct in de Valdijk afgesloten voor alle verkeer. Ter vervanging is ter hoogte van Hertenhoek door de firma Janson Bridging een tijdelijk viaduct gebouwd. Via een zeer bochtige op- en afrit is de doorstroming van het verkeer naar en van Prinsenbeek gegarandeerd.
 
Tijdelijk viaduct Valdijk
8 juni 2001, tijdelijk viaduct ter vervanging van het viaduct in de Valdijk.

Terwijl het treinverkeer praktisch niet gehinderd wordt door de aanleg van de HSL/A16, zal het autoverkeer de komende jaren wel degelijk de gevolgen ondervinden.
 
Situatie A16
8 juni 2001, foto genomen vanaf het tijdelijk viaduct. Versmalde rijbanen en permanente snelheidsbeperkingen zullen het verkeer de komende jaren hinderen. Op de achtergrond de kantoortoren van NBM/BAM.

Overzicht Prinsenbeek
8 juni 2001, foto genomen vanaf het tijdelijk viaduct. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de HSL én de shuttle-sporen naar Breda zijn in volle gang. Over wat nu nog een zandpad is, razen over enkele jaren de Hogesnelheidstreinen. In het midden van de foto is het tijdelijke viaduct te zien voor leidingen e.d.


Terug naar de HSL-Zuid indexpagina