5 juli 2003, aanleg HSL-Zuid, aflevering 21


In deze 21e aflevering, zoals gebruikelijk, foto´s van een groot deel van de aanleg van de HSL-Zuid tussen het Hollandsch Diep en de Belgische grens. De 32 foto´s zijn gemaakt op 1, 7, 12, 16 en 29 juni. Dit is de eerste aflevering die geheel digitaal gemaakt is. De foto's zijn gemaakt met een Fuji Finepix 602zoom.

Hamerstuk en ingepakt hamerstuk
29 juni 2003, rechts op de foto het hamerstuk en de veldligger die zijn verwijderd. Links daarvan een hamerstuk dat geheel is ingepakt.

Folie hamerstukken
29 juni 2003, enkele hamerstukken zijn/worden met witte folie ingepakt om de conserveringslaag te herstellen. De functie van de folie is om de hamerstukken tijdens het conserveren te beschermen tegen allerlei weersinvloeden. De folie blijft een paar weken zitten. (Met dank aan Monique Poelstra van de afdeling communicatie regio Barendrecht-Hollandsch Diep voor deze informatie)

Half ingepakt hamerstuk
29 juni 2003, 29 juni 2003, ook dit hamerstuk is al half ingepakt.

Oude en nieuwe brug
13 juni 2003, van een bevriende relatie ontving ik een aantal foto´s die gemaakt zijn vanuit een boot op het Hollandsch Diep. Rechts de oude spoorbrug, links de HSL-brug in aanbouw.
(Foto Jack Kapitein)

Noordoever
13 juni 2003, de noordoever van het Hollandsch Diep. Op deze foto is de constructie van de hamerstukken goed te zien.
(Foto Jack Kapitein)

Pijler
13 juni 2003, links de pijler waarvan het scheefgezakte hamerstuk verwijderd is.
(Foto Jack Kapitein)

Veldligger en hamerstuk op ponton
13 juni 2003, het hamerstuk en de veldligger op de pontons, gezien vanaf het water. Rechts is goed te zien dat er een betonnen constructie op de veldliggers (en hamerstukken) wordt aangebracht.
(Foto Jack Kapitein)

Stijging HSL/brug
29 juni 2003, gefotografeerd door het hek is de stijging van de HSL-brug naar het midden van het Hollandsch Diep te zien.

Zwaluwsedijk
29 juni 2003, de bouw van het HSL viaduct over de Zwaluwsedijk is inmiddels ver gevorderd.

Instandhoudingsemplacement
7 juni 2003, het instandhoudingsemplacement wordt aangesloten op de bestaande sporen.

Instandhoudingsemplacement
29 juni 2003, het instandhoudingsemplacement is aan de noord- en zuidzijde aangesloten op de bestaande sporen. Ook de seinen op het emplacement zelf zijn inmiddels geplaatst.

Omgeleide Hoofdstraat
29 juni 2003, vanaf het viaduct in de Omgeleide Hoofdstraat is te zien, dat de betonlegger is gevorderd tot bij de Pergola die over de sporen naar Roosendaal heen gaat. Linksboven de Pergola is vaag het hoofdkantoor van BAM NBM Infra in Breda te zien.

Verlegde Hoge Zeedijk
29 juni 2003, voor het eerst konden foto´s gemaakt worden vanaf het viaduct in de Verlegde Hoge Zeedijk. Op 10 juli gaat dit viaduct open voor het verkeer. Daarna kan de overweg (in het midden van de foto aan de rechterkant) in de huidige Hoge Zeedijk worden afgebroken en kan de geluidswal worden voltooid.

A16
29 juni 2003, nu rijdt al het verkeer nog van de nieuwe westelijke rijstroken via een slinger naar de oude A16. Binnenkort rijdt het verkeer rechtdoor via de nieuwe westelijke rijstroken en het nieuwe viaduct over de sporen naar Roosendaal. De tijdelijke wegmarkeringen zijn al aangebracht zoals links op de foto is te zien.

Shuttlesporen
29 juni 2003, van het viaduct in de Verlegde Hoge Zeedijk is in zuidelijke richting te zien, dat het HSL-tracé hier veel breder is. Dat heeft te maken met het Shuttle-intakspoor. De Shuttle-treinen uit Breda rijden net voorbij het viaduct Langeweg via de Troggola over de bestaande sporen en de HSL-sporen en takken dan in op het HSL-spoor.

Troggola
29 juni 2003, de bouw van de Troggola vordert gestaag. In het weekend van 12 en 13 juli zullen de liggers over bestaande sporen worden gelegd. Het treinverkeer van en naar Breda wordt dan stilgelegd. Via de constructie achter de kolommen kan men beide zijden van het spoor op een veilige manier bereiken. Rechts achter de constructie is het nieuwe viaduct in de Verlegde Hoge Zeedijk te zien.

Markbrug
29 juni 2003, het is door de steigers en ander bouwmateriaal bijna niet te zien, maar de bouw van de HSL-brug over de Mark is inmiddels al ver gevorderd.

Voetgangersbrug
1 juni 2003, terwijl aan de kant van de Haagse Beemden de meeste liggers al geplaatst zijn, is dat aan de Prinsenbeekse kant nog niet het geval. Daar wordt nog volop gewerkt aan de toegang tot de voetgangers/fietsbrug.

Voetgangersbrug
16 juni 2003, gefotografeerd door het hek: De constructie van de toegang aan de Prinsenbeekse kant is goed te zien.

Voetgangersbrug vanaf Kesteren
16 juni 2003, dezelfde constructie, maar dan gezien vanaf het viaduct Kesteren.

Voetgangersbrug
29 juni 2003, weer twee weken later is te zien dat ook de liggers aan de Prinsenbeekse kant zijn geplaatst en dat de trappen in ruwbouw klaar zijn.

Blikvanger
29 juni 2003, naast het markante hoofdkantoor van BAM NBM Infra heeft de Haagse Beemden er een tweede blikvanger bij: Omstreden of niet, de licht gebogen brug is een opvallende verschijning.

HSL-tunnelbak
16 juni 2003, de constructie van de HSL-tunnelbak ten noorden van de Backer en Ruebweg is in volle gang.

Mr Bierensweg
29 juni 2003, op deze foto is te zien, dat de werkzaamheden aan verdiept aangelegde Mr. Bierenweg flink vorderen.

Prinsenbeek
29 juni 2003, fotografisch moeilijk in beeld te brengen, maar de bouw van zowel de oostelijke tunnelbak van de A16 als de HSL-tunnelbak vorderen.

Shuttle viaduct
29 juni 2003, de constructie van het Shuttle-viaduct dat onder de HSL-sporen doorgaat is praktisch gereed. Uit de richting Antwerpen rijden de Shuttletreinen door dit viaduct naar Breda.

Princeville
29 juni 2003, fietsers en bromfietsers van en naar Etten-Leur maken net ten zuiden van knooppunt Princeville gebruik van een tijdelijke oversteek over de nieuw A16. Via trappen voorzien van goten aan weerszijden van het A16 talud bereiken ze de hoog gelegen A16. Op de foto de oostelijke rijbanen, rechts de westelijke rijbanen en de glazen geluidswal. Links is vaag de huidige A16 te zien.

Rithsestraat
29 juni 2003, zoals veel wegen langs het HSL-tracé is ook de Rithsestraat lange tijd omgeleid. Nu zowel de beide A16-viaducten en het daarachter liggende HSL-viaduct in de Rithsestraat bijna klaar zijn, behoort ook hier de omleiding binnenkort tot het verleden.

Rijsberseweg
29 juni 2003, de Rijsbergseweg loopt in de definitieve fase onder zowel HSL als A16 door. De bouw van het HSL-viaduct en de twee A16-viaducten vordert. Momenteel rijdt het verkeer uit de richting Effen onder de drie viaducten door. Het verkeer in de richting van Effen rijdt nog om de viaducten heen.

Kunst
29 juni 2003, langs het hele tracé van de HSL-Zuid worden er zogenaamde ´kunstwerken´ gebouwd: Viaducten, bruggen, tunnels etc. Daarnaast is er echter ook plaats voor echte ´kunst´. Een voorbeeld daarvan is de ´kunst´ in de A16-viaducten in de Rijsbergseweg. In plaats van saaie betonnen wanden zijn de wanden hier d.m.v. tegeltableaus met de tekst ´Rijsbergseweg´ opgefleurd.

Effenseweg
29 juni 2003, vanaf het nieuwe viaduct in de Effenseweg is te zien dat het verkeer zich nu nog over versmalde rijbanen via allerlei bochten een weg baant in noordelijke en zuidelijke richting. Links op de foto is het HSL-tracé en de ingang van de HSL-tunnelbak onder knooppunt Galder vaag zichtbaar.

Rietvelden
13 juni 2003, in 2 weekenden (13 en 14 juni en 20 en 21 juni) is het oude viaduct Rietvelden vlakbij de Belgische grens gesloopt. De foto, genomen vanaf het nieuwe viaduct Rietvelden, toont de voorbereidende werkzaamheden op 13 juni. Voor een uitgebreide reportage, klik hier

Terug naar de HSL-Zuid indexpagina