24 september 2003, aanleg HSL-Zuid, aflevering 23

Bent u op zoek naar de officiële website van de HSL-Zuid? Klik dan op de onderstaande afbeelding.


In deze 23e aflevering, zoals gebruikelijk foto´s van de aanleg van de HSL-Zuid tussen het Hollandsch Diep en de Belgische grens. De foto´s zijn gemaakt op 10, 15, 18 en 19 augustus en 6, 7, 14, en 17 september.

HSL-brug
19 augustus 2003, in aflevering 22 stond al een sterk ingezoomde foto die gemaakt was vanaf het talud aan de westkant van de A16. Deze foto is gemaakt vanaf de oostkant van de A16.

Oude en nieuwe brug
6 september 2003, deze foto van de oude en nieuwe brug is gemaakt vanuit een van de bussen die reden voor de zogenaamde Tracétour. Meer foto's van de tracétour vindt u hier.

Lage Zwaluwe
7 september 2003, bij station Lage Zwaluwe is de daadwerkelijke bouw van de voetgangersbrug over de HSL- en bestaande sporen gestart.

A16
7 september 2003, het verkeer in noordelijke richting rijdt nog over de oostelijke rijbanen van de oude A16. Inmiddels is de verkeerssituatie gewijzigd en rijdt al het verkeer ter hoogte van Zevenbergschen Hoek over de westelijke rijbanen van de nieuwe A16. Net over de brug over de sporen naar Roosendaal wordt één rijbaan teruggeleid naar de oude A16, zowel voor het vrachtverkeer als verkeer met bestemming de A17. De belijning voor de nieuwe situatie is op 7 september al aangebracht.

A16
7 september 2003, ook op deze foto -gemaakt vanaf het viaduct in de Verlegde Hoge Zeedijk- is te zien dat de belijning al is aangebracht. Op de foto rijdt het verkeer nog via een bocht naar rechts naar de oude A16. Inmiddels rijdt al het verkeer richting noorden rechtdoor.

Troggola
18 augustus 2003, de Pergola bij Zevenbergschen Hoek bevindt zich in de afbouwfase. Links op de achtergrond is het gebouw van BAMNBM in Breda te zien.

Omleidingsroutes
18 augustus 2003, bij dit soort grootschalige werken horen tijdelijke omleidingsroutes. "Welke route moest ik ook alweer volgen?"

HSL-tracé
7 september 2003, het HSL-tracé bij Zevenbergschen Hoek met in de verte de Troggola.

Hoge Zeedijk
7 september 2003, tot voor kort liep hier de Hoge Zijdijk die onder het oude A16-viaduct door ging. Op 7 september rijdt het verkeer richting zuiden oer de nieuwe westelijke rijbanen op de voorgrond. Inmiddels geldt dat ook voor het verkeer in noordelijke richting.

Overweg Hoge Zeedijk
10 augustus 2003, de overweg in de Hoge Zeedijk is buiten werktijd hermetisch afgesloten voor het gewone verkeer. Alleen het HSL-bouwverkeer maakt er nog gebruik van.

Markbrug
10 augustus 2003, het is door steigers en ander bouwmateriaal amper te zien, maar dit is een toekomstig deel van de HSL-brug over de Mark

Betonfabriek
7 september 2003, voor het maken van het beton voor de HSL is bij de Mark een heuse -tijdelijke- betonfabriek gebouwd.
Na publicatie van deze aflevering ontving ik via e-mail de onderstaande aanvullende informatie:
"Deze tijdelijke betonfabriek dient alleen voor het maken van het beton voor de betonnen onderbaan, die wordt gemaakt met een Paver. Voor het "trekken" van de betonbaan waarop later het ballastloze spoor komt is het van heel groot belang dat er een heel constante mix wordt gemaakt die niet te nat en ook niet te droog mag zijn. Het beton wordt in de vorm geperst terwijl de Paver zich verplaatst."

Brielsedreef
10 augustus 2003, vanaf het viaduct in de Brielsedreef is de bouw van het HSL-tracé goed te volgen.

Brielsedreef
7 september 2003, dezelfde plaats enkele weken later. Terwijl rechts een ertstrein onderweg is naar het Ruhrgebied, is links de al aangelegde calamiteitenweg te zien. Één betonstrook voor de HSL is al gereed.

Betonlegger
7 september 2003, de Paver die de betonstroken legt. Deze machine beweegt zichzelf voort op rupsbanden.

Burgst
10 augustus 2003, ook vanaf het viaduct Burgst bij station Breda-Prinsenbeek is de bouw van het HSL-tracé goed te volgen.

Burgst
17 september 2003, dezelfde plaats een dikke maand later. De beide stroken liggen er al, bovendien is goed te zien dat in de boog (spoorjargon voor bocht) zogenaamde 'verkanting' is toegepast.

Burgst
10 augustus 2003, borden geven aan, dat het viaduct Burgst van 22 t/m (2)5 augustus afgesloten is. De reden daarvan is, dat de nieuwe A16 en de afrit Prinsenbeek (vanuit Rotterdam) worden aangelegd op de plaats waar het huidige talud van de Burgst ligt. Een gedeelte van de huidige fiets/voetgangersbrug wordt vervangen door een tijdelijke hulpbrug. Hierdoor wordt het mogelijk om de aansluiting van de oude op de nieuwe A16 ter hoogte van Prinsenbeek te realiseren. De aanleg van de tijdelijke hulpbrug en de sloop van een gedeelte van de oude Burgst worden uitgevoerd van vrijdag 22 augustus tot en met zondag 24 augustus 2003. (Bron: Projectburo HSL-A16)

Noodbrug
7 september 2003, de 39 meter lange hulpbrug. Onder de hulpbrug zijn de A16-werkzaamheden al gestart.

Noodbrug
7 september 2003, de hulpbrug gezien vanaf de Prinsenbeekse kant.

Noodbrug
7 september 2003, vanaf het resterende deel van het viaduct is te zien dat de hulpbrug aanzienlijk smaller is dan het verwijderde deel.

Noodbrug
7 september 2003, vanaf de hulpbrug is te zien, dat er al flink wat (grond)werk verzet is. De buizen in de grond vormen de fundering voor de geluidsschermen. Op de achtergrond de nieuwe fiets/voetgangersbrug die wordt voorzien van glazen panelen.

Fietsbrug
6 september 2003, na een fikse onweersbui glimt de nieuwe fiets/voetgangersbrug. De al aangebracht roltrappen zijn afgedekt, aan de liften wordt gewerkt en het hekwerk wordt voorzien van glazen panelen.

Prinenbeek
10 augustus 2003, temidden van kranen en bouwmaterialen zijn in het midden van de foto links de contouren van het open deel van de oostelijke A16-tunnelbak te zien. Rechts vordert de bouw van de HSL-tunnelbak.

Liggers
8 september 2003, terwijl al het verkeer zich over de nieuwe westelijke rijbanen van de A16 perst worden door een kraan van Mammoet liggers geplaatst voor het oostelijke viaduct van de A16 over de sporen naar Roosendaal en de Shuttlesporen.

Mr. Bierensweg
10 augustus 2003, de bouw van de onderdoorgang Mr. Bierensweg vordert gestaag.

Mr. Bierensweg
10 augustus 2003, ter hoogte van de Mr. Bierensweg markeert een grote zandvlakte het toekomstige tracé van Shuttle-sporen en de verlegde sporen naar Roosendaal.

Leursebaan
7 september 2003, de bouw van de viaducten voor de oostelijke rijbanen van de A16 en de HSL-sporen over de verdiepte Leursebaan vordert.

Fly-over
15 augustus 2003, het door een felle brand op 14 augustus zwartgeblakerde deel van het in aanbouw zijnde viaduct over de A16. Enkele foto's van de brand vindt u hier.

Halve Fly-over
15 augustus 2003, vanaf het parkeerdek van Ikea is het halve viaduct te zien dat na voltooïng in de toekomst het verkeer uit zuidelijke richting over da A16 naar de A58 leidt. Op de voorgrond het toekomstige HSL-tracé.

Princeville
15 augustus 2003, vanwege de brand bij eerdergenoemde viaduct was de A16 geruime tijd voor alle verkeer afgesloten. Bij Princeville wordt het verkeer door agenten in goede banen geleid, de oprit naar de A16 richting Prinsenbeek is afgesloten. Rechts op de foto is het toekomstige HSL-viaduct over de Ettensebaan te zien.

Naamgeving
15 augustus 2003, de wanden van de viaducten bij Princeville worden voorzien van de naam van de weg waar ze overheen gaan: Ettensebaan.

Rithsestraat
10 augustus 2003, de langdurige omleiding van de Rithsestraat is voorbij, de viaducten zijn klaar en het verkeer kan weer rechtdoor. Op de voorgrond de A16-viaducten, daarachter het HSL-viaduct.

Graaf Engelbertlaan
10 augustus 2003, ook de viaducten over de toekomstige verlengde Graaf Engelbertlaan zijn klaar. Hier komen in beide richtingen op- en afritten naar /van de A16.

Rijsbergseweg
10 augustus 2003, de wegwerkzaamheden in de Rijsbergseweg zijn afgerond, de wegmarkeringen zijn aangebracht en het verkeer kan weer via de oude route rijden.

Efenseweg
10 augustus 2003, vanaf het nieuwe viaduct in de Effenseweg is links te zien, dat de bouw van de geluidsschermen vordert. Rechts op de foto het HSL-viaduct over over de AA of Weerijs.

Effenseweg
14 september 2003, dezelfde plaats, de geluidsschermen zijn klaar en rechts wordt gewerkt aan de oostelijke rijbanen van de A16 en is het viaduct over de Weerijs nog zichtbaar. Het viaduct in de westelijke rijbanen is al onder het asfalt verdwenen.

Galder
14 september 2003, de binnenkant van de HSL-tunnelbak Galder wordt verder afgewerkt.

Galder
14 september 2003, al het verkeer passeert de tunnelbak over de oostelijke rijbanen van de A16.

Galder
14 september 2003, tussen de lantarenpalen door is het viaduct over de tunnelbak in de toekomstige westelijke rijbanen te zien.

Zuidelijke toegang
14 september 2003, het HSL-tracé richting zuidelijke toegang tot de tunnelbak Galder, gezien vanaf het HSL-viaduct in de Nieuw Ginnekensebaan.

Zuidelijke toegang
14 september, het begin van het zuidelijke deel van de tunnelbak, op de voorgrond het viaduct onder de zuidelijke rijbanen van de A58, daarachter het viaduct onder de toekomstige noordelijke rijbanen van de A58.

Hazeldonksestraat
14 september 2003, vlak bij de grens, ter hoogte van de Hazeldonksestraat, wordt gewerkt aan de aanleg van de HSL.

Terug naar de HSL-Zuid indexpagina