16 november 2003, aanleg HSL-Zuid, aflevering 24


In deze 24e aflevering, zoals gebruikelijk foto´s van bijna het gehele tracé van de HSL-Zuid (en A16) tussen het Hollandsch Diep en de Belgische grens. De foto´s zijn gemaakt op 7, 10, 12, 19 oktober en op 9 november.

HSL-brug
9 november 2003, de afbouw van de HSL-brug over het Hollandsch Diep is in volle gang. Vanaf de zuidoever is te zien, dat een deel van het hekwerk langs het calamiteitenpad aan deze zijde van de brug geplaatst is. In het midden van de foto is te zien, dat ook de 'noodtrappen' al geplaatst zijn.

Voetgangersbrug Lage Zwaluwe
12 oktober 2003, de bouw van de voetgangersbrug over de toekomstige HSL-sporen en de bestaande sporen op station Lage Zwaluwe vordert.

Voetgangersbrug Lage Zwaluwe
9 november 2003, de voetgangersbrug overspant nu alle sporen. Opvallende details aan de linker- en rechterkant van de brug zijn de al aangebrachte hoge glazen panelen. Aan de westzijde is de brug per lift en trap bereikbaar. Aan de oostzijde alleen per trap, datzelfde geldt ook voor Spoor 1 en Spoor 4. Spoor 2 en 3 zijn bereikbaar per trap en per lift.

Gesloopte A16-viaduct
12 oktober 2003, het oostelijke A16-viaduct over de Hoge Zeedijk is gesloopt. Op de achtergrond de overweg in de bestaande sporen die nog wordt gebruikt voor het werkverkeer.

A16-viaduct over spoor naar Roosendaal
9 november 2003, het oostelijke A16-viaduct over de sporen naar Roosendaal is uitgegraven. In het weekend van 15 en 16 november is dit viaduct gesloopt. Op de achtergrond het nieuwe westelijke A16-viaduct waarover momenteel al het verkeer rijdt.

Oostelijke rijbanen verwijderd
12 oktober 2003, vanaf het viaduct in de Verlegde Hoge Zeedijk is te zien, dat de oude oostelijke rijbanen van de oude A16 al verwijderd zijn. De zandbedding voor de nieuw rijbanen is reeds aangebracht

Asfaltlaag
9 november 2003, vanaf dezelfde plaats is te zien dat er al een asfaltlaag is aangebracht. In het midden van de foto zijn de funderingspalen voor de geluidsschermen te zien.

fly-over
9 november 2003, vanaf dezelfde plaats maar dan in zuidelijke richting is rechts te zien, dat de geluidsschermen al geplaatst zijn. In het midden van de foto takt het verbindingsspoor tussen de bestaande sporen en de HSL via de fly-over 'Den Hoek' in op de HSL-sporen. Van deze verbinding gaan de Shuttle-treinen uit Breda gebruik maken.

fly-over Den Hoek
12 oktober 2003, vanaf het viaduct Langeweg is de bouw van de fly-over 'Den Hoek' (de Trogggola) goed te volgen. Deze fly-over is noodzakelijk omdat er op de bestaande sporen rechts en op de HSL-sporen links wordt gereden.

fly-over Den Hoek
12 oktober 2003, in de toekomst rijden de Shuttletreinen uit Breda via de fly-over eerst over de bestaande sporen rechts op de foto, vervolgens over de toekomstige HSL-sporen in het midden van de foto en takken dan in op de HSL-sporen. Tijdens deze 'oversteek' vindt ook de omschakeling van 1500 volt gelijkspanning (bestaande sporen) naar 25 kilovolt wisselspanning (HSL-sporen) plaats. Daartoe wordt een spanningssluis aangelegd.

Markbrug
9 november 2003, de bouw van de HSL-brug over de Mark is vanwege de beperkte ruimte moeilijk in beeld te brengen. Op de foto een deel van de brug en op de achtergrond links de bekende betonlegger.

Brielsedreef
12 oktober, vanaf het viaduct in de Brielsedreef is te zien dat nu ook de andere betonstrook klaar is. Door de veiligheidsroosters zijn enkele funderingen voor bovenleidingportalen te zien.

Fiets/voegangersbrug
7 oktober 2003, de dag dat de zeer omstreden fiets/voetgangersbrug tussen Prinsenbeek en de Bredase wijk Haagse Beemden officieel in gebruik wordt genomen. Er wordt die dag 's morgens nog volop aan de nieuwe brug gewerkt

Fiets/voegangersbrug
7 oktober 2003, donkere onweerswolken hangen boven de brug, symbolisch?

Fiets/voegangersbrug
12 oktober 2003, op zondag is de pas geopende brug een ware trekpleister. Bewoners van Prinsenbeek en de Haagse Beemden willen de brug met eigen ogen aanschouwen en uitproberen.

Fiets/voegangersbrug
12 oktober 2003, er wordt volop gediscussieerd en ik word meerdere malen 'belaagd' om maar veel foto's te maken van deze -volgens velen- geldverslindende miskleun.

Fiets/voegangersbrug
12 oktober 2003, de jeugd heeft ogenschijnlijk geen problemen om op de fiets per roltrap naar boven te gaan. Of dat een veilige manier is, is natuurlijk de grote vraag.

Fiets/voegangersbrug
9 november 2003, hoewel er al vrij snel na de opening 'Instructieborden' zijn geplaatst, blijft de brug voor problemen zorgen. Op 7 november besliste de rechter in Breda, dat de oude fiets- en voetgangersbrug over de A16 in ieder geval de komende twee maanden niet mag worden afgebroken. De nieuwe brug, die drie weken geleden werd geopend, moet eerst veilig genoeg zijn. De rechterlijke uitspraak is een overwinning voor de Belangengroep Fietsbrug Prinsenbeek. De groep vindt de roltrap naar de nieuwe brug veel te gevaarlijk voor fietsers.

Afrit
12 oktober 2003, vanaf de nieuwe brug is te zien dat de bouw van de geluidsschermen vordert. Rechts daarvan wordt gewerkt aan de nieuwe afrit Breda-Noord/Prinsenbeek. Op de achtergrond is de oude fiets- en voetgangersbrug over de A16 te zien. Het linkerdeel is al gesloopt en vervangen door een tijdelijke smalle Baileybrug.

Afrit
9 november 2003, vanaf de oude brug is te zien, dat de afrit al in gebruik is genomen. Ook de geluidsschermen zijn nagenoeg klaar.

HSL-tunnelbak
9 november 2003, dankzij de nieuwe brug is de noordelijke toegang van de HSL-tunnelbak bij Prinsenbeek nu goed te fotograferen.

A16-rijbanen
9 november 2003, dat geldt uiteraard ook voor de noordelijke toegang van de oostelijke A16-tunnelbak. Er is gestart met het asfalteren van de toekomstige oostelijke rijbanen die aansluiten op de oostelijke tunnelbak. Na voltooiing wordt al het A16-verkeer tijdelijk door de oostelijke tunnelbak geleid. Na deze 'omzetting' wordt begonnen met de bouw van de westelijke A16-tunnelbak.

A16 tunnelbak
10 oktober 2003, de werkzaamheden aan de oostelijke A16-tunnelbak gaan onverminderd door.

Aansluiting tunnelbak
9 november 2003, vanaf dezelfde plaats, maar dan in zuidelijke richting is te zien, dat er volop gewerkt wordt aan de aansluiting van de oostelijke A16-rijbanen op de zuidelijke toegang van de tunnelbak. Via de brede plak asfalt rijdt na de eerder genoemde 'omzetting' al het A16 verkeer.

Zuidelijke ingang HSL-tunnelbak
9 november 2003, ook vanaf dezelfde plaats is de zuidelijke ingang van de HSL-tunnelbak te zien.

Mr. Bierensweg
10 oktober 2003, de bouw van de onderdoorgang Mr. Bierensweg vordert gestaag.

Mr. Bierensweg
9 november 2003, enkele weken later, de contouren van de onderdoorgang Mr. Bierensweg worden steeds meer zichtbaar.

FLy-over Nac-stadion
10 oktober 2003, ter hoogte van het NAC-stadion wordt volop gewerkt aan de fly-over.

Plaatsen liggers
12 oktober 2003, een kraan van de firma Mammoet plaatst liggers voor de oostelijke rijbanen van de A16 over de bestaande sporen naar Roosendaal.

Leursebaan
12 oktober 2003, het oostelijke deel van de onderdoorgang Leursebaan. In de eindsituatie passeert de onderdoorgang van west naar oost:
-de afrit naar de A58,
-de westelijke en oostelijke A16-rijbanen
-de toerit vanaf de A58
-het uittakspoor naar Breda voor de Shuttle-treinen uit Antwerpen
-de HSL- sporen
-het intakspoor vanuit Breda voor de Shuttle-treinen naar Antwerpen


Leursebaan
9 november 2003, de meeste liggers voor de diverse viaducten zijn al geplaatst.

Leursebaan
9 november 2003, het HSLviaduct over de toekomstige Leursebaan. Opvallend detail in dit viaduct is het lager gelegen deel voor het intakspoor vanuit Breda voor de Shuttletreinen naar Antwerpen.

Rijsbergseweg
19 oktober 2003, op de A16 viaducten over de Rijsbergseweg worden geluidsschermen geplaatst.

Effenseweg
19 oktober 2003, rechts de oude A16. Het oude viaduct Effenseweg staat er nog steeds. Links de nieuwe A16 met rechts daarnaast het HSL-tracé.

Effenseweg
19 oktober 2003, vanaf het nieuwe viaduct in de Effenseweg is te zien dat de nieuwe A16 verder afgewerkt wordt. De eerste lantaarnpalen zijn al geplaatst. Rechts het HSL-viaduct over de AA of Weerijs.

Tunnelbak Galder
19 oktober 2003, aan de noordzijde van de tunnelbak Galder zijn rechts geluidsschermen geplaatst. Ook wordt er gewerkt aan het aansluiten van het HSL-tracé aan de tunnelbak. Op de achtergrond het nieuwe viaduct in de Effenseweg.

Overasebaan
19 oktober 2003, voor het werkverkeer zijn op diverse plaatsen verbindingen gemaakt tussen het HSL-tracé en A16 en werkwegen. Op de foto, gemaakt vanaf het viaduct in de Overasebaan zijn er twee te zien: één op de voorgrond (met werkweg) en één boven in de foto (met de A16).

Hazeldonksestraat
19 oktober 2003, vanaf het viaduct in de Hazeldonksestraat is te zien, dat het HSL-tracé na de tunnelbak Galder niet meer parallel aan de A16 loopt.

Tankstation
19 oktober 2003, het tracé loopt achter het bestaande tankstation langs, gaat dan in een rechte lijn onder het nieuwe viaduct Rietvelden door en bereikt daarna de grens. Links op de foto is de aarden geluidswal te zien. Rechts de nieuwe weg vanaf het tankstation naar de A16.

Transportzone E19
19 oktober 2003, in deze aflevering ook enkele foto's van de HSL-bouwactiviteiten net over de grens. De Transportzone E19 (Meer) zal de komende jaren drastisch veranderen als gevolg van de aanleg van HSL. Ook nu al zijn de nodige bouwactiviteiten zichtbaar. De E19 wordt hier maximaal 36 meter in oostelijke richting opgeschoven. Daardoor ontstaat ruimte voor de HSL tussen de transportzone en de E19.

De Mosten
19 oktober 2003, de HSL-bouwactiviteiten gezien vanaf het viaduct De Mosten. Het huidige viaduct zal worden afgebroken en vervangen worden door een nieuw viaduct. In de toekomst liggen hier van west naar oost de ontsluitingsweg transportzone, de HSL en de rijbanen van de E19.

Krochtenstraat
19 oktober 2003, iets zuidelijker, ter hoogte van het viaduct in de Krochtenstraat is het HSL-tracé pal naast de E19 al duidelijk zichtbaar.

J. Lijsenstraat
19 oktober 2003, nog iets zuidelijker, ter hoogte van het viaduct in de J. Lijsenstraat is de aanleg van het HSL-tracé goed te zien. Opmerkelijk is, dat de afrit Meer/Zundert tijdelijk is aangelegd op het HSL-tracé en onder het toekomstige HSL-viaduct (rechts op de foto) door gaat.

Bord HSL
19 oktober 2003, tot slot een van de borden die je op het Belgische deel van de HSL frequent tegenkomt.

Terug naar de indexpagina