10 januari 2004, aanleg HSL-Zuid, aflevering 25

Bent u op zoek naar de officiële website van de HSL-Zuid? Klik dan op de onderstaande afbeelding.In deze 25e aflevering, zoals gebruikelijk foto´s van bijna het gehele tracé van de HSL-Zuid (en A16) tussen het Hollandsch Diep en de Belgische grens. De foto´s zijn gemaakt op 6,7, 18, 26 december 2003 en op 3 januari 2004.

HSL-brug
3 januari 2004, op de HSL-brug is inmiddels de signalering voor de scheepvaart aangebracht, zowel met borden als met lichten. Het linkerbord betekent 'Doorvaartverbod', de twee gele ruiten 'aanbevolen doorvaart, tegenliggende vaart verboden", de rood-witte ruiten links en rechts van de pijler 'Verboden buiten de aangegeven begrenzing te varen'.
(Bron:
www.watersport.net)
HSL-brug
3 januari 2004, de HSL-brug, gefotografeerd vanaf de calamiteitenweg. Het hekwerk reikt inmiddels tot halverwege de brug. Links een deel van het evacuatietrappenhuis.

Oude en nieuwe brug
3 januari 2004, links de elegante slanke HSL-brug, rechts de robuuste sobere bestaande brug.

HSL-brug
26 december 2003, door het hek is te zien, dat de omgeving van de HSL-brug haar definitieve vorm krijgt. Bouwmaterialen e.d. zijn verdwenen.

Zwaluwsedijk
26 december 2003, het HSL-viaduct over de Zwaluwsedijk is klaar en vormt één geheel met de stijgende zuidelijke toerit naar de HSL-brug.

HSL en bestaand spoor
7 december 2003, HSL-tracé en bestaand spoor gezien vanaf de Binnenmoerdijksebaan.

Instandhoudingsemplacement
26 december 2003, het instandhoudingsemplacement dat eerst zal functioneren als werkemplacement bij de aanleg van de HSL-sporen. Rechts in het midden is het aansluitwissel naar de toekomstige HSL-sporen te zien. Het HSL-tracé wordt steeds vaker gebruikt als wandel- en fietsroute, zoals rechtsboven op de foto is te zien.

Voetgangersbrug Lage Zwaluwe
3 januari 2004, station Lage Zwaluwe, de werkzaamheden aan de loopbrug verlopen zeer voorspoedig. De loopbrug en met name de groene liftkokers zijn een opvallende verschijning in het verder kale landschap.

Geluidswallen
7 december 2003, steeds meer geluidswallen verschijnen in het landschap. Op de achtergrond de betonnen geluidswal naast het bestaande spoor te Zevenbergschen Hoek. Nu nog met een gat ter hoogte van de overweg die voor het werkverkeer in gebruik is. In het midden van de foto de geluidswal naast de nieuwe A16. Die zal deels in glas worden uitgevoerd.

Overzicht
7 december 2003, gefotografeerd vanaf het viaduct in Verlegde Hoge Zeedijk van links naar rechts: De nieuwe westelijke rijbanen van de A16 waarover nu al het verkeer rijdt. In het midden de nieuwe oostelijke rijbanen, rechts van de geluidswal de restanten van de oude A16. Daarnaast het HSL-tracé en de bestaande sporen.

fly-over Den Hoek
7 december 2003, de afbouw van de fly-over Den Hoek (ook wel Troggola genoemd) ten zuiden van Zevenbergschen Hoek is in volle gang.

fly-over Den Hoek
7 december 2003, de Shuttle-treinen vanuit Breda naar Amsterdam rijden vanaf het bestaande spoor (waar rechts wordt gereden) over dit opvallende bouwwerk naar de HSL-sporen (waar links wordt gereden).

Oude fiets/voetgangersbrug
26 december 2003, in het midden van de foto de oude fiets/voetgangersbrug. Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak mag die voorlopig niet worden afgebroken. Daardoor loopt het HSL-tracé nu dood voor het talud rechts van de brug.
Zie ook het
fiets- en voetgangersbrugdossier op Haagse beemden Digitaal.

Fiets/voegangersbrug
26 december 2003, vanaf het perron van station Breda-Prinsenbeek zijn in het midden van de foto de HSL-betonstroken te zien die net voor het talud eindigen. De stroken liggen hier in een boog en door de toegepaste verkanting (ze liggen schuin) kijk je dus tegen de zijkanten aan.

Overzicht Prinsenbeek
26 december 2003, gefotografeerd vanaf de nieuwe omstreden fiets/voetgangersbrug van rechts naar links: De oude westelijke rijbanen van de A16, daarnaast de toekomstige oostelijke rijbanen , daarnaast de toekomstige toerit naar de A16 en daarnaast de ingang van de HSL-tunnelbak.

HSL-tunnelbak
26 december 2004, de noordelijke ingang van de HSL-tunnelbak. Op de foto is goed te zien, dat de tunnelbak in een boog loopt.

Fiets/voegangersbrug
3 januari 2004, bij de nieuwe voetgangers/fietsersbrug zijn nieuwe instructieborden geplaatst.

Fiets/voegangersbrug
3 januari 2004, op de brug zelf is markering aangebracht en aan beide kanten van de brug staat net voor het eind de tekst "(Brom) Fietsers afstappen".

Tunnelbak Prinsenbeek
7 december 2003, de tunnelbak Prinsenbeek met rechts één van de twee stadsducten. Links de oude westelijke rijbanen van de A16.

Mr Bierensweg
7 december 2003, de onderdoorgang Mr. Bierensweg nadert zijn voltooïng.

Kale vlakte
7 december 2003, nu nog moeilijk voor te stellen dat over deze groene wijdse vlakte in de toekomst de treinen naar en van Roosendaal en de Shuttle-treinen gaan rijden. In de verte wordt ter hoogte van het NAC-stadion gewerkt aan de fly-over.

Spoor 2
17 december 2003, even leek het er op dat -als het aan minister Peijs lag- de Shuttle-treinen naar Antwerpen en Amsterdam de eerste jaren vanaf het voormalige oude postperron zouden vertrekken (en aankomen). Dit 'perron' is bepaald geen visitekaartje voor een hogesnelheidsverbinding. Inmiddels is dit plan van de baan. Er komt in Breda een 3e perron, misschien eerst tijdelijk maar daarna definitief. Met ingang van de nieuwe dienstregeling wordt het voormalige postperron gebruikt voor de sneltreinen van en naar Amsterdam.

Leursebaan
De verlegde Leursebaan is praktisch klaar. De viaducten voor de HSL staan nu nog kaal in het landschap. Na de openstelling van de Leursebaan kan begonnen worden met het aanleggen van de diverse taluds.

Leursebaan
6 december 2003, de nieuwe Leursebaan wordt gedomineerd door de viaducten waar de weg van west naar oost onderdoor gaat: -de afrit naar de A58 en de westelijke en oostelijke A16-rijbanen (niet zichtbaar), de toerit vanaf de A58, het uittakspoor naar Breda voor de Shuttle-treinen uit Antwerpen, de HSL- sporen en het intakspoor vanuit Breda voor de Shuttle-treinen naar Antwerpen.

Fietser op A16
HSL2532.jpg: 6 december 2003, op 6 en 7 december werden er herstelwerkzaamheden verricht aan een viaduct bij Princeville dat door brand was aangetast. De A16 was tijdens de werkzaamheden in noordelijke richting afgesloten. Ter hoogte van de Leursebaan waagde zich een fietser op de A16.

Asfalt
6 december 2003, ter hoogte van de Leursebaan verschijnen brede plakken asfalt voor de oostelijke rijbanen van de A16 en de toerit uit de richting Roosendaal.

Shuttletunnel
6 december 2003, nabij de Leursebaan verdwijnt het viaduct (tunnel..) voor de Shutteltreinen uit Antwerpen naar Breda langzaam maar zeker in het zand.

Ingepakte viaduct
6 december 2003, links van de bomen het ingepakte viaduct waaraan de hestelwerkzaamheden werden verricht. Op de voorgrond het HSL-tracé.

HSL-viaduct Princeville
6 december 2003, de afgesloten toerit naar de A16 bij Princeville. Achter het bord het HSL-viaduct over de toekomstige Ettensebaan.

Midden op de A16
6 december 2003, normaal niet vanaf dit punt te fotograferen, de (nu lege) rijbanen van A16 in noordelijke richting. Op de achtergrond het eerste deel van het viaduct waarover in de toekomst het verkeer vanaf de A16 naar de A58 rijdt. Op de voorgrond is te zien dat het oude A16 al diverse keren opgelapt is. Ook de oorspronkelijke witte markering is nog deels aanwezig.

HSL-viaduct Princeville
6 december 2003, het HSL-viaduct over de toekomstige Ettensebaan, gezien vanaf de afgesloten toerit naar de A16 bij Princeville.

Ettensebaan
6 december 2003, op de voorgrond het HSL-viaduct, daarachter is te zien, dat een deel van de nieuwe Ettensebaan al klaar is. Rechts daarvan is de geluidswal te zien die bestaat uit een metalen frame gevuld met stenen. Links de Bredase vestiging van Ikea, nu soms nog moeilijk bereikbaar, maar in de eindfase zeer strategisch gelegen bij het nieuwe knooppunt Princeville.

Nieuwe A16
18 december 2003, de brede plakken asfalt net ten zuiden van Princeville worden in nabije toekomst de nieuwe westelijke rijbanen van de A16. Links de toekomstige toerit vanaf de A58 uit Roosendaal.

Overzicht
6 december 2003, gefotografeerd vanaf het nieuwe viaduct in de Effenseweg in noordelijke richting van rechts naar links: de oostelijke rijbanen van de A16, de westelijke rijbanen van de A16 waarover al het verkeer nu rijdt met op de achtergrond het oude viaduct in de Effenseweg, het braakliggende terrein waarover de HSL in de toekomst rijd en de nieuwe rijbanen van de A16.

Tunnelbak Galder
6 december 2003, vanaf hetzelfde viaduct, maar dan in zuidelijke richting is links de noordelijke ingang van de HSL-tunnelbak Galder te zien. Rechts de westelijke rijbanen van de nieuwe A16 met de uitrit naar de A59. Daartussendoor slalomt het verkeer over tijdelijke rijstroken.

Tunnelbak Galder
6 december 2003, de noordelijke ingang van de HSL-tunnelbak Galder met links het geluidsscherm.

Een actueel overzicht van alle afleveringen vindt u hier.