16 februari 2004, aanleg HSL-Zuid en A16, aflevering 26

In deze 26e aflevering, zoals gebruikelijk foto´s van bijna het gehele tracé van de aanleg van de HSL-Zuid en A16 tussen het Hollandsch Diep en de Belgische grens. De 60 foto´s zijn gemaakt op 18 , 19, 21 en 25 januari en op 1, 6, 7, 12, 13, 14 , 15 en 16 februari 2004.

In deze extra lange aflevering speciale aandacht voor de 1e fase van de omzetting van het A16-verkeer naar de tunnelbak Prinsenbeek en de bouw van het nieuwe viaduct De Mosten net over de Belgische grens.

HSL-brug
21 januari 2004, volgens planning zou vanaf 9 januari om de twee weken elke vrijdagmiddag van Zuid naar Noord, de verlichting van een hamerstuk gaan branden. Daardoor zou de brug als het ware in het donker groeien. Op woensdagavond 21 januari brandde de verlichting van 4 hamerstukken. Navraag bij het HSL-projectbureau leerde dat het die avond om een proef ging. Elk hamerstuk wordt door 14 lampen verlicht, die aan de binnenzijde van het hamerstuk bevestigd zijn. Op de foto het verlichte hamerstuk bij de zuidoever.
HSL-brug
21 januari 2004, bij de invallende duisternis worden de 4 verlichte hamerstukken zichtbaar. Daartussen is de verlichting voor de scheepvaart op de oude brug te zien

Station Lage Zwaluwe
7 februari 2004, de loopbrug voor het station Lage Zwaluwe is nagenoeg voltooid en de meeste bouwketen zijn al verdwenen

Station Lage Zwaluwe
7 februari 2004, de brug met de markante groene liftschachten, gezien vanaf het tijdelijke parkeerterrein. Op de voorgrond zijn de werkzaamheden voor de nieuwe parkeervoorzieningen (P&R) gestart.

Station Lage Zwaluwe
21 januari 2004, de 's avonds verlichte liftschachten zijn letterlijk lichtpunten in het verder desolate landschap.

Zevenbergschen Hoek
18 januari 2004, de geluidswal bij Zevenbergschen Hoek is inmiddels doorgetrokken tot aan de spooraansluiting uit Oosterhout-Weststad. Aan de andere zijde van deze spooraansluiting wordt de geluidswal (in andere vorm) doorgetrokken tot aan het viaduct in de Omgeleide Hoofdstraat.

Overweg Hoge Zeedijk
7 februari 2004, door de opening in de geluidswal naast de A16 is te zien, dat het 'gat' in de geluidswal ter hoogte van de overweg in de voormalige Hoge Zeedijk is gedicht. De nu nutteloze overweg is nog volledig werkend aanwezig.

Nieuw stuk A16
18 januari 2004, tussen de HSL-fly-over Den Hoek en Zevenbergschen Hoek is weer een nieuw stuk A16 in gebruik genomen. Tot voor kort reed al het verkeer over de westelijke rijbanen (links op de foto) zoals aan de gele markeringen nog te zien is.

HSL/tracé
18 januari 2004, vanaf het viaduct in de Verlegde Hoge Zeedijk is te zien dat er volop gewerkt wordt aan het HSL-tracé.

fly-over Den Hoek
18 januari 2004, ook het werk aan de Fly-over Den Hoek en het grondwerk daaromheen vordert gestaag. In de toekomst rijden er van rechts naar links:
-Shuttle-treinen Breda-Amsterdam (via de fly-over)
-Treinen over het bestaande spoor
-Shuttle-treinen Amsterdam-Breda (waar nu het aarden talud ligt)
-De HSL-treinen

fly-over Den Hoek
7 februari 2004, de oprit vanaf het bestaande spoor naar de Fly-over voor de Shuttle-treinen Breda-Amsterdam.

Sloop A16 viaducten Mark
13 januari 2004, op deze datum is gestart met het slopen van de oude A16-viaducten over de Mark. Als eerste de delen boven de Bredeweg, die daarom door de week voor alle verkeer afgesloten was. Bovenin beeld de bouw van het HSL-viaduct over de Mark.

Sloop A16 viaducten
1 februari 2004, de sloop is gevorderd tot halverwege de Mark. Het gesloopte beton wordt opgevangen door een ponton die aan beide zijden voorzien is van balken die op de fundering van de oude viaducten rusten.

Bord Mark
18 januari 2004, dit bord aan de oude A16 viaducten dateert uit de tijd dat de treinen nog via de draaibrug over de Mark reden.

HSL-viaduct Mark
25 januari 2004, links de restanten van de oude A16 viaducten, rechts de bouw van de HSL-brug over de Mark.

Brielsedreef
18 januari 2004, vanaf het viaduct in de Brielsedreef is te zien, dat de omgeving van de nieuwe A16 en het HSL-tracé na afronding van de grondwerkzaamheden steeds groener wordt.

Fiets/voegangersbrug
18 januari 2004, in het midden van de foto het oude deel van de fiets/voetgangersbrug ter hoogte van station Breda-Prinsenbeek. Dat kan pas gesloopt worden als de nieuwe brug voorzien is van hellingbanen. Op de foto is goed te zien, dat de linker pijler midden in de toekomstige linker rijstrook staat en de middelste in de toerit vanaf Breda-Noord staat.

Tunnelbak Prinsenbeek
7 februari 2004, aan de gele belijning is te zien, dat de twee rijstroken en de toerit tijdelijk aangepast moeten worden door de nog aanwezige pijlers. De oude fietsbrug mag pas worden afgebroken als er -al dan niet tijdelijke- hellingbanen naar de nieuwe brug zijn aangelegd.

Prinsenbeek
7 februari 2004, in het weekend van 13 t/m 15 februari wordt het verkeer vanuit zuidelijke richting naar Rotterdam omgezet naar de oostelijke helft van de A16-tunnelbak. Ook wordt dan het laatste deel van de toerit naar de A16 (in het midden van de foto) afgebouwd. Links is de noordelijke ingang van de HSL-tunnelbak te zien.

Zuidelijke deel HSL-tunnebak
7 februari 2004, het zuidelijke deel van de HSL-tunnelbak met daarachter het stijgende talud naar het viaduct over de sporen naar Roosendaal. Opvallend detail links het lage glazen 'geluidswalletje'.

Tunnelbak
7 februari 2004, rechts op de foto is in de tunnelbak de tijdelijke gele belijning aangebracht en zijn de dubbel uitgevoerde lantaarns geplaatst. Vanaf 15 februari zal al het verkeer dat nu nog links over de oude westelijke A16-rijbanen rijdt, door de oostelijke tunnelbak rijden. Eerst het verkeer Antweren-Rotterdam en enkele dagen later het verkeer Rotterdam-Antwerpen. Daarna wordt begonnen met de sloop van de oude rijbanen en de bouw van de westelijke tunnelbak.

Tunnelbak
7 februari 2004, de zuidelijke toegang tot de oostelijke tunnelbak met op het asfalt de gele belijning. Twee maal twee rijstroken en links en rechts een vluchtstrook. Tussen de dubbele gele lijn in het midden moet nog een tijdelijke 'vangrail' worden geplaatst. De onderdelen daarvoor liggen rechts al klaar.

Zuidelijke rijbanen A16
7 februari 2004, over deze brede plak asfalt rijdt binnenkort al het A16-verkeer. Rechts in zuidelijke richting, links in noordelijke richting. Een hele verbetering t.o.v. de huidige situatie rechts op de foto waarin het verkeer zich over versmalde rijbanen perst. In het midden van de foto is vaag de toerit vanaf de A58 naar de A16 te zien. Die wordt -net zoals de afrit naar de A58- in de nacht van 10 op 11 maart in gebruik genomen.

Zoals hierboven al vermeld is, werd in het weekend van 13 t/m 15 februari de eerste fase van de omzetting van het A16-verkeer naar de tunnelbak uitgevoerd.

Tunnelbak
13 februari 2004, de voorbereidende werkzaamheden aan de noordkant van de tunnelbak zijn gestart.

Tunnelbak
14 februari 2004, er wordt druk geasfalteerd om de tunnelbak op de nieuwe A16 aan te sluiten.

Tunnelbak
15 februari 2004, aan de zuidkant van tunnelbak rijdt het verkeer richting Rotterdam -tijdelijk- over één rijstrook naar de tunnelbak

Tunnelbak
15 februari 2004, links rijdt het verkeer richting Antwerpen nog over de oude westelijke A16-rijbanen. Rechts op de foto rijdt het verkeer richting Rotterdam door de tunnelbak. Opmerkelijk detail, het mobiele toilet dat al klaar staat op de lege rijbanen.....

Tunnelbak
15 februari 2004, uiteraard heb ik meteen een rit door de tunnelbak gemaakt. Links de damwanden die binnenkort verwijderd worden, rechts de afrit naar Breda-Noord en Prinsenbeek. In het midden van de foto één van de twee stadsducten met daarboven het leidingenviaduct.

Tunnelbak
15 februari 2004, in file komt het verkeer uit de tunnelbak. Links de HSL-tunnelbak, daarnaast de nieuwe toerit naar de A16.

Tunnelbak
15 februari 2004, ook op zondag wordt er gewoon gewerkt. Voorbereidende werkzaamheden om ook het verkeer richting Antwerpen aan te sluiten op de tunnelbak.

Mr Bierensweg
16 februari 2004, de afbouw van de 2 viaducten over de Mr. Bierensweg vordert. Links het viaduct waarover in de toekomst de Shuttle-treinen rijden, rechts het viaduct voor de te verleggen sporen naar en van Roosendaal. De huidige overweg in de Mr. Bierensweg komt in de toekomst te vervallen.

Mr Bierensweg
16 februari 2004, dezelfde viaducten maar dan gezien vanuit het perspectief van het auto- en fietsverkeer.

Fly-over NAC-stadion
16 februari 2004, de bouw van het middendeel van de fly-over bij het NAC-stadion is in volle gang, op de voorgrond de huidige sporen naar Roosendaal.

Leursebaan
12 februari 2004, in de 25e aflevering lagen de viaducten over de Leursebaan nog vrij in het landschap. Inmiddels liggen er links en rechts enorme zandhopen.

Nieuwe A16
12 februari 2004, begin maart wordt er weer een deel van de nieuwe A16 in gebruik genomen en wel het deel tussen knooppunt Princeville en knooppunt Galder. Net ten zuiden van knooppunt Princeville wordt op dit moment volop gewerkt aan de afbouw van de nieuwe A16. Terwijl er links wordt gewerkt aan de geluidswal is rechts te zien, dat de belijning op de westelijke rijbanen al gereed en de borden boven de weg al zijn aangebracht.

Rijsbergseweg
6 februari 2004, vanaf het viaduct in de Rijsbergseweg is te zien dat er gewerkt wordt aan de verlenging van de Graaf Engelbertlaan tot aan de nieuwe A16. Het verkeer naar/van Rotterdam/Antwerpen rijdt al geruime tijd over telkens wisselende tijdelijke rijstroken.

Effenseweg
6 februari 2004, ter hoogte van het nieuwe viaduct in de Effenseweg rijdt het werkverkeer nu nog op de "verkeerde weghelft". Begin maart rijdt het A16 verkeer over dit nieuwe deel van de A16. Rechts op de foto het oude viaduct in de Effenseweg dat nog steeds door het werkverkeer wordt gebruikt. Het HSL-tracé moet hier nog volledig aangelegd worden. Alleen het HSL-viaduct over AA of Weerijs is al gereed.

Geluidswal
13 februari 2004, op de glazen geluidswal ter hoogte van de viaducten over de AA of Weerijs vlogen nogal wat vogels zich te pletter. Om meer vogelsterfte te voorkomen, wordt dit deel van de geluidswal voorzien van een zetmeelcoating.

Effenseweg
6 februari 2004, vanaf het viaduct in de Effenseweg is in zuidelijke richting aan de belijning te zien, dat het verkeer net voor knooppunt Galder weer tijdelijk wordt samengevoegd. Na afronding van de werkzaamheden aan het westelijke viaduct over de HSL-tunnelbak behoort deze samenvoeging tot het verleden.

Tunnelbak Galder
6 februari 2004, om lange -tijdrovende- wandelingen te voorkomen, maken de werkers in de HSL-tunnelbak Galder gebruik van oer-Hollands producten: Fietsen!!

Knooppunt Galder
6 februari 2004, het verkeer van de A59 naar de A16 richting Antwerpen rijdt inmiddels over het nieuwe viaduct (in het midden van de foto) over de HSL-tunnelbak.

Overasebaan
6 februari 2004, vanaf het viaduct in de Overasebaan is de voortgang van de HSL-werkzaamheden te zien. Ook hier wordt het HSL-tracé door het werkverkeer gebruikt.

Wildtunnel
6 februari 2004, dezelfde plek maar dan in zuidelijke richting. Op de foto is één van de 'wildtunneltjes' te zien die zowel onder HSL en A16 doorgaan.

Tunnelbak Galder
6 februari 2004, vanaf het viaduct in de Hazeldonksestraat is te zien, dat er bij de aanleg van de HSL ook rekening gehouden moet worden met de waterhuishouding.
Wildtunnel
6 februari 2004, dezelfde plek maar nu in zuidelijke richting. Op de voorgrond wordt hard gewerkt aan het plaatsen van wapening. In het midden van de foto is een wildtunnel aangelegd die ook onder de natuurlijke geluidswal doorgaat.

Nieuwe brug De Mosten

Van vrijdagavond 13 tot zondagnacht 15 februari werdt de autosnelweg E19 in Meer-Hoogstraten volledig afgesloten voor de bouw van een nieuwe brug over de E19 en de hogesnelheidslijn. Het autoverkeer kon tijdens dit weekend gebruik maken van de parallelwegen naast de E19 zodat de hinder tot een minimum werdt beperkt. Ondertussen werden twee brugbalken van elk 1000 ton van hun bouwplaats 300 meter over de E19 naar hun bestemming gerold. Daar werden ze op de drie vooraf gebouwde steunpunten gelegd. Zaterdagnamiddag starte het leggen van brugplaten op de twee balken. De nieuwe betonbrug kost 2,3 miljoen euro.

Deze nieuwe brug van 88 meter lang is nodig omdat naast de E19 de hogesnelheidslijn tussen Antwerpen en de Nederlandse grens wordt aangelegd. De brug zorgt voor een optimale verkeersafwikkeling van het vrachtwagenverkeer aan de transport- en douanezone De Mosten in Meer-Hoogstraten. De aangepaste wegeninfrastructuur scheidt het lokale van het industriële wegverkeer en raakt zo weinig mogelijk de woonzone. Wanneer de nieuwe brug volledig klaar is, wordt de huidige afgebroken zonder dat het autoverkeer op de E19 moet worden stilgelegd.
De bouw van de nieuwe brug past in het project om in Meer de E19 veertig meter op te schuiven over een afstand van twee kilometer. Hierdoor worden onteigeningen op de transportzone vermeden.
Bron: Persdienst NMBS

Brugelementen Meer
13 februari 2004, net naast de E19 op de Transportzone Meer staan de beide brugdelen klaar. Het linker deel staat op 2 x 3 kamag trailers van de firma Sarens met daarop een constructie van de firma Lastra. Het rechter deel steunt op vijzels van de firma de Boer uit Baarn

Brugelementen Meer
13 februari 2004, detail van de linker draagconstructie.

Brugelementen Meer
13 februari 2004, de beide brugelementen zijn op deze plaatst ook gebouwd.

Brugelementen Meer
13 februari 2004, de steunpunten voor de nieuwe brug, met daarachter de oude brug.

Brugelementen Meer
13 februari 2004 's avonds, de voorbereidingen voor het verplaatsen van het eerste brugelement zijn gestart.

Brugelementen Meer
13 februari 2004, in de middenberm liggen rijplaten waarover de voorste kamag trailers oversteken naar de andere weghelft van de E19.

Brugelementen Meer
13 februari 2004, daarna rijden ze verder naar het rijplatenplateau rechts op de foto.

Brugelementen Meer
13 februari 2004, de wielen van de kamag trailers worden 90 graden gedraaid en na een laatste inspectie kan het vertreksein gegeven worden.

Brugelementen Meer
13 februari 2004, onder grote belangstelling (ook op de oude brug) vertrekt om 23.30 uur het eerste brugdeel.

Brugelementen Meer
13 februari 2004, langzaam rijdt het brugdeel richting E19.

Brugelementen Meer
13 februari 2004, kort na het oprijden van de voorste kamag trailers stopt het konvooi. Er blijkt een stuk vangrail in de weg te staan voor de achterste trailers. Hoe lang dit oponthoud gaat duren is onbekend. Ik besluit naar huis te gaan, het is een lange dag geweest, morgen meer.

Brugelementen Meer
14 februari 2004, de brugelementen liggen op hun plaats en drie kranen van de firma Michielsens zijn bezig de 74 brugplaten naar hun plaatst te takelen.

Brugelementen Meer
14 februari 2004, in flink tempo worden de brugplaten door trailers aangevoerd en door de kranen geplaatst. Het rechter deel van het nieuwe viaduct, dat over de toekomstige HSL-sporen gaat, wordt in een later stadium gebouwd.

Brugelementen Meer
14 februari 2004, detailopname van het plaatsen

Het plaatsen van de brugplaten verliep dermate voorspoedig, dat de afsluiting van de E19 zondag aan het eind van de middag al kon worden opgeheven.

Een actueel overzicht van alle afleveringen vindt u hier.