6 april 2004, aanleg HSL-Zuid en A16, aflevering 27

In deze 27e aflevering, zoals gebruikelijk foto´s van bijna het gehele tracé van de aanleg van de HSL-Zuid en A16 tussen het Hollandsch Diep en de Belgische grens. De 55 foto´s zijn gemaakt tussen 18 februari en 28 maart 2004.
In deze aflevering ook een aantal 'cabin-view' gastfoto's van Willem van der Houven.


HSL-brug
29 februari 2004, een groot deel van het hekwerk langs de calamiteitenperrons op de brug is geplaatst. Ook de omgeving bij de zuidelijke oever wordt verder afgewerkt. Het toekomstige looppad vanaf het noodtrappenhuis is al met piketpaaltjes afgezet.
HSL-brug
4 maart 2004, op deze cabin-view-foto, gemaakt door Willem van der Houven, is goed te zien dat de sierlijke HSL-brug een stuk hoger ligt dan de bestaande sober uitgevoerde brug.

HSL-brug
4 maart 2004, op deze foto van Willem van der Houven is links het HSL-viaduct over het spoor naar industrieterrein Moerdijk te zien en links van de gele silo het HSL-viaduct over de Zwaluwsedijk. Links beneden op de foto het in zuidelijke richting aftakkende spoor naar Breda. Verder valt het werkverkeer op, dat over de HSL-brug rijdt.

Binnen Moerdijkse Baan
18 februari 2004, op deze sterk ingezoomde foto, die is genomen vanaf het viaduct in de Binnen Moerdijkse Baan, lijkt het alsof het HSL-tracé met een scherpe s-boog naar de HSL-brug loopt. In werkelijkheid loopt deze boog uiteraard veel vloeiender. ook hier wordt de omgeving weer groener.

Station Lage Zwaluwe
18 februari 2004, op deze datum werd de nieuwe loopbrug op station Lage Zwaluwe geopend. Op de foto is links en rechts het rasterwerk boven de toekomstige HSL-sporen te zien. In het midden van de foto de groene liftkoker naar spoor 2 en 3. Spoor 4 blijft via de bestaande overweg bereikbaar.

Station Lage Zwaluwe
18 februari 2004, één van de 2 wachtruimten die op 18 februari nog op slot waren. Deze wachtruimten zijn boven de sporen naar/van Roosendaal en die naar/van Breda gelegen. Een stuk comfortabeler dan de open wachthuisjes op de perrons. Tegenover de wachtruimten is aan de andere zijde rasterwerk boven de sporen aangebracht. Op die manier zijn alle sporen (HSL en bestaand) voldoende afgeschermd. Rechts op de foto de oostelijke toegang tot de brug.

Station Lage Zwaluwe
18 februari 2004, vanaf de nieuwe brug zijn de drie sporen van het instandhoudingemplacement goed te zien. Dit emplacement wordt eerst gebruikt voor de aanleg van de HSL-sporen. Na voltooiing daarvan worden ze gebruikt voor het onderhoud van het HSL-spoor.

Zevenbergschen Hoek
18 februari 2004, geluidsschermen ter hoogte van de Pergola ten noorden van Zevenbergschen Hoek. Links het lichtgrijze scherm dat helemaal doorloopt tot de Verlegde Hoge Zeedijk ten zuiden van Zevenbergschen Hoek. Achter de gele shovel een kort stuk scherm langs de goederenlijn richting Oosterhout. Rechts het scherm dat doorloopt tot vlak voor het viaduct in de Omgeleide Hoofdstraat.

Fly-over Den Hoek
4 maart 2004, op deze cabin-view-foto, gemaakt door Willem van der Houven, is rechts het stijgende talud voor het shuttlespoor naar de Fly-over Den Hoek te zien. De fly-over is te zien tussen de bovenleidingportalen. Links op foto wordt gewerkt aan het HSL-tracé.

HSL/tracé
4 maart 2004, net ten noorden van Knooppunt Zonzeel wordt gewerkt aan het shuttlespoor naar fly-over Den Hoek. Hier worden tijdens de 'Grote Klap' begin april twee hogesnelheids-wissels (1:34,7) geplaatst. Via het ene wissel verlaten in de toekomst de shuttletreinen uit Breda het bestaande spoor in noordelijke richting en rijden via de fly-over naar het linker HSL-spoor. Via het andere wissel verlaten de shuttletreinen naar Breda het rechter HSL-spoor in zuidelijke richting en rijden dan over bestaand spoor verder. (Foto: Willem van der Houven)

Zonzeel
4 maart 2004, t.b.v. van de HSL zijn bij Knooppunt Zonzeel 3 nieuwe viaducten gebouwd. In het midden van de foto het viaduct in de afrit A16 naar A59, daarachter het viaduct waarover het verkeer vanaf de A59 in zuidelijke richting naar de A16 en het verkeer uit noordelijke richting vanaf de A16 naar de A59 rijdt. Over het achterste viaduct rijdt het verkeer vanaf de A59 in noordelijke richting naar de A16. Links van het hekwerk het HSL-tracé in wording. (Foto: Willem van der Houven)

Markbrug
13 maart 2004, vanaf de brug over Mark daalt het HSL-tracé weer om net voor knooppunt Zonzeel maaiveldhoogte te bereiken.

Markbrug
17 maart 2004, de vier nieuwe bruggen over Mark. V.l.n.r. de 2 A16-bruggen (inclusief de Markweg), daarnaast de HSL brug en rechts de brug in de bestaande sporen. De oude A16-viaducten zijn gesloopt.

Sloop A16 viaducten
18 februari 2004, op 13 januari is gestart met de sloop van de oude A16 viaducten. Ruim vier weken later is de sloop al ver gevorderd.

 Mark
13 maart 2004, de sloop is nagenoeg afgerond.

Brielsedreef
20 februari 2004, dit voorjaar is op diverse plaatsen langs het tracé gestart met het planten van de eerste van vele duizenden boompjes. Op de foto, genomen vanaf het viaduct in de Brielsedreef, is een aantal versgeplante exemplaren te zien. Toevallig passeerde tijdens het maken van de foto een vrachtwagen beladen met omgezaagde bomen!

Prinsenbeek
18 februari 2004, bij Prinsenbeek wordt gewerkt aan de fundering voor de tijdelijke hellingbaan naar de nieuwe fiets/voetgangersbrug.

Fiets/voegangersbrug
8 maart 2004, de firma Janson Bridging heeft de tijdelijke hellingbaan geplaatst.

Prinsenbeek
8 maart 2004, de sobere hellingbaan steek schril af tegen de fraaie vormgeving van de nieuwe brug. De drie liften zijn als gevolg van grof vandalisme tijdens carnaval buiten werking.

Prinsenbeek
2 maart 2004, ook aan de kant van de Haagse Beemden is gestart met de fundering voor de tijdelijke hellingbaan naar de nieuwe fiets/voetgangersbrug. Vanwege de beperkte ruimte wordt de hellingbaan hier in de vorm van een paperclip aangelegd.

Paperclip
17 maart 2004, de hellingbaan in paperclipvorm.

Paperclip
17 maart 2004, 's middags worden de afrondende werkzaamheden verricht. Op de foto worden op dit deel van de hellingbaan twee stukken van de brug met een kraan op gelijke hoogte gebracht. De hellingbanen worden op 1 april geopend

Omzetting
19 februari 2004, nadat op 15 en 16 februari het A16 verkeer in noordelijke richting was omgezet naar de oostelijke tunnelbak Prinsenbeek, volgde op 19 en 20 februari de omzetting van het verkeer in zuidelijke richting. Op de foto wordt de tijdelijke geleiderail naar de tunnelbak geplaatst. Het verkeer in zuidelijke richting wordt over één rijstrook geleid en staat op de foto stil als gevolg van één van de zogenaamde politiestops.

A16
20 februari 2004, de omzetting is een feit. Er is al gestart met het verwijderen van het asfalt van de oude rijbanen.

A16
20 februari 2004, eerst worden gaten in het asfalt gestanst. Daardoor wordt het verwijderen een stuk makkelijker.

A16
29 februari 2004, de oostelijke tunnelbak is volop in bedrijf. De westelijke rijbaan van de oude A16 fungeert tijdelijk als toerit in zuidelijke richting naar de A16 voor het verkeer uit Breda en Prinsenbeek. In het midden van de foto is een deel van de nieuwe toerit al herkenbaar aan de gele markering. Rechts wordt gewerkt aan het andere deel van de toerit.

HSL-tunnelbak
29 februari 2004, er wordt druk gewerkt aan de afbouw van de HSL-tunnelbak. Op de foto de noordelijke toegang. Let ook op de man in de hoogwerker. Maakt hij een foto of wil hij van bovenaf controleren of alles klopt.....

A16
20 februari 2004, vanaf het tijdelijke viaduct is te zien dat één rijbaan nog gebruikt wordt als toerit naar de A16. De witte geluidsschermen zijn al van de damwanden verwijderd en van het oostelijke deel van de oude westelijke A16 rijbanen restten slechts 'puzzelstukken'.

Nieuwe A16
2 maart 2004, na het verwijderen van het asfalt van het oostelijke deel van de oude westelijke A16 rijbanen wordt nu ook de linkerrijstrook van het westelijke deel verwijderd.

A16
13 maart 2004, het gaat snel, de oude A16 is weg, de lantaarns zijn verdwenen, het afgraven is al ver gevorderd en de geluidswal aan de linkerkant is al grotendeels afgebroken. De geluidswal wordt ongeveer 20 meter westwaarts een stuk lager opnieuw geplaatst . Daardoor wordt voor inwoners van Prinsenbeek de geluidsoverlast tijdens de bouw van de westelijke tunnelbak zoveel mogelijk voorkomen.

A16
2 maart 2003, het A16-verkeer rijdt over 2 x 2 (ruime) rijstroken met links en rechts een vluchtstrook door de tunnelbak. Een hele verbetering t.o.v. de erg smalle rijstroken waarover het A16-verkeer tot voor kort reed. In de tunnelbak hangen camera's die het verkeer 24 uur per dag in de gaten houden. Opvallen detail op de foto is het hekwerk dat al op de A16- en HSL-tunnelbak is geplaatst.

Breda
17 maart 2004, op deze foto van Willem van de Houven is de huidige wisselstraat te zien. Tijdens de 'Grote Klap' begin april wordt ter hoogte van de CSM-silo's een compleet nieuwe wisselstraat gebouwd bestaande uit 14 wissels, 1 kruis op beton, 1 kilometer nieuw spoor en 2 nieuwe aansluitingen.

4 sporen
4 maart 2004, ter hoogte van de Lunetstraat wordt volop gewerkt aan de drie nieuwe sporen. In het midden de twee bestaande sporen, links daarvan de aanleg van twee nieuwe sporen en rechts het derde nieuwe spoor. (Foto: Willem van der Houven)

Fly-over NAC
17 maart 2004, rechts op de foto het stijgende talud naar de fly-over bij het NAC-stadion, in het midden van de foto het spoor naar Lage Zwaluwe, links daarvan het spoor uit Lage Zwaluwe en links daarnaast de sporen naar/van Roosendaal. (Foto: Willem van der Houven

fly-over NAC
4 maart 2004, tijdens de al eerder genoemde 'Grote Klap' wordt het -nu hoger gelegen- middendeel van de fly-over 'ontkist' en naar haar definitieve (lagere) positie gebracht. (Foto: Willem van der Houven)

Mr. Bierensweg
20 februari 2004, bij de Mr. Bierensweg is er de afgelopen maanden op 2 plaatsen hard gewerkt. Niet alleen aan de onderdoorgang rechts op de foto, maar ook onder een groot zeil aan een carnavalswagen voor de optocht op 24 februari in Prinsenbeek (Boemeldonck). Op 20 februari is men bezig met het buiten afwerken van de wagen,

Mr. Bierensweg
17 maart 2004, de onderdoorgang Mr. Bierensweg is bijna gereed. Na het asfalteren en het verder afwerken van de voet- en fietspaden kan de onderdoorgang in gebruik worden genomen. Op beide viaducten zijn geluidsschermen geplaatst.

Mr. Bierensweg
28 maart 2004, op deze datum is de onderdoorgang in gebruik genomen en behoort de omleidingroute tot het verleden.

Mr. Bierensweg
28 maart 2004, de beide viaducten over de Mr. Bierensweg, links het viaduct voor de sporen van en naar Roosendaal, rechts het viaduct voor de shuttlesporen naar Antwerpen.

Sporen Rsd
28 maart 2004, de sporen van en naar Roosendaal lopen nu nog rechtdoor onder de A16-viaducten en het daarachter gelegen HSL-viaduct door. In de definitieve fase buigen de sporen naar links af en lopen dan onder het linkerdeel (waar de auto's staan) van de viaducten door.

Sporen Rsd
28 maart 2004, rechts op de foto de bestaande spoorlijn, achter het HSL-viaduct is het nieuwe tracé zichtbaar waar al een zestal bovenleidingportalen is geplaatst.

Sporen Rsd
28 maart 2004, op deze foto is het nieuwe tracé duidelijk zichtbaar. Het huidige spoor moet worden verlegd om plaats te maken voor de shuttlesporen naar/van Antwerpen. Het tracé van die shuttlesporen is rechts in midden van de foto vaag zichtbaar. Net voor de gele container liggen de beide viaducten over de Mr. Bierensweg.

Princeville
13 maart 2004, onder de halve fly-over bij Knooppunt Princeville wordt hard gewerkt aan het aansluiten van het nieuwe stuk van de A16 (links in beeld). In het midden van de foto is te zien dat al gestart is met het verwijderen van het asfalt van de oude A16. Eerder die week waren de verbindingsbogen naar/van Etten/Leur al in gebruik genomen.

Princeville
14 maart 2004, de wegenbouwers hebben hun klus geklaard, het verkeer rijdt over de nieuwe A16.

AA of Weerijs
3 maart 2004, ter hoogte van de viaducten over de AA of Weerijs is het aanbrengen van de coating op de transparante geluidsschermen voltooid.

Effenseweg
14 maart 2004, vanaf het viaduct in de Effensweg is te zien dat het nieuwe stuk van de A16 tussen Galder en Princeville in gebruik is genomen. Voorlopig -net zoals op de andere nieuwe delen- rijdt het verkeer over 2 x 2 rijstroken. In zuidelijk richting is de linkerstrook afgezet omdat daar nog werkzaamheden aan de vangrail moeten worden verricht. In noordelijke richting rijdt het verkeer over de twee linker rijstroken zodat het werkverkeer voor de aanleg van het HSL-tracé gebruik kan maken van vluchtstrook en rechtse rijbaan. Rechts van het ANWB-bord ligt het HSL-viaduct over de AA of Weerijs.

Nieuw Ginnekense Baan
3 maart 2004, ten zuiden van knooppunt Galder vordert de bouw van de HSL. Vanaf het viaduct in de Nieuw Ginnekensebaan is te zien dat links een goot voor bekabeling wordt aangelegd. Links er rechts staan betonnen sokkels voor de bovenleidingportalen.

Nieuw Ginnekense Baan
21 maart 2004, detailopname van de goot, die op de voorgrond al afgedekt is. Het HSL-tracé loopt hier met een flauwe boog richting tunnelbak Galder

Nieuw Ginnekense Baan
21 maart 2004, aan de andere zijde is een looppad voor onderhoudswerkzaamheden aangelegd, dat ook kan functioneren als evacuatiepad bij calamiteiten.

Wildtunnel
21 maart 2004, detailopname van de kleinwildtunnel aan de zuidkant van de Nieuw Ginnekensebaan. Kleine dieren kunnen zo de oversteek maken naar het bos achter de HSL en de A16.

Wildtunnel
21 maart 2004, tussen het HSL-tracé op de voorgrond en de A16 zijn boomstammen geplaatst waarmee wordt voorkomen, dat het kleinwild in het gebied tussen HSL en A16 terecht komt. Deze en de ander oversteekplaatsen worden nog verder 'aangekleed' met struiken e.d.

Rietvelden
3 maart 2004, vanaf het nieuwe viaduct Rietvelden is in noordelijke richting te zien, dat links en rechts wapening wordt aangebracht voor de sokkels voor de bovenleidingportalen. Links op de foto de natuurlijke geluidswal die al helemaal groen is. Op de achtergrond het viaduct in de Hazeldonksestraat.

Transportzone Meer
3 maart 2004, op deze foto, genomen net ten noorden van de Belgische grens, is te zien dat ook hier de werkzaamheden aan het HSL-tracé vorderen. Op de achtergrond het viaduct Rietvelden. Het HSL-tracé loopt onder het linkerdeel door, het verkeer vanaf het tankstation rijdt onder het rechterdeel door naar de A16.

Transportzone Meer
3 maart 2004, op de tranportzone Meer is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de HSL. Als het in oostelijke richting opschuiven van de E19 is voltooid, kan hier de bouw van de HSL starten.

Een actueel overzicht van alle afleveringen vindt u hier.