14 mei 2004, aanleg HSL-Zuid en A16, aflevering 28


In deze 28e aflevering, zoals gebruikelijk foto´s van bijna het gehele tracé van de aanleg van de HSL-Zuid en A16 tussen het Hollandsch Diep en de Belgische grens. De 35 foto´s zijn gemaakt tussen 1 april en 8 mei 2004.


HSL-brug
26 april 2004, 8 van de 11 hamerstukken van de HSL-brug over het Hollandsch Diep zijn verlicht. Op de foto zijn links de 3 nog niet verlichte hamerstukken te zien.
HSL-brug
26 april 2004, detailopname van een van de verlichte hamerstukken.

HSL-brug
26 april 2004, de brug, gefotografeerd vanaf de zuidoever bij de invallende duisternis.

HSL-brug
26 april 2004, nogmaals de brug, maar nu vanuit een iets andere positie. Opvallend is de reflectie van de verlichting tegen de bovenkant van de brug.

Fly-over den Hoek
21 april 2004, vanaf het viaduct in de Verlegde Hoge Zeedijk is bovenin de foto fly-over Den Hoek te zien, Rechtsbeneden takken de Shuttletreinen in op het HSL-tracé, zoals aan de betonstrook te zien is.

Fly-over den Hoek
30 april 2004, de fly-over gefotografeerd vanaf het viaduct Langeweg. Rechtsboven is te zien dat ook hier een geluidsscherm wordt geplaatst.

Fly-over Den Hoek
30 april 2004, sterk ingezoomd is in het midden van de foto onder de fly-over het toekomstige uittakspoor te zien. Rechts de calamiteitenweg.

Aansluitwissels
26 april 2004, vanaf het viaduct Langeweg is in zuidelijke richting het Shuttletracé te zien. Achter de witte zakken ligt al een stuk spoor en is het wissel geplaatst.

Shuttle-sporen
26 april 2004, links van het HSL-tracé komt het verbindingsspoor voor de Shuttletreinen naar Breda te liggen. Net voor Knooppunt Zonzeel takt het spoor ter hoogte van het rechtse sein in op de bestaande sporen.

Markbrug
26 april 2004, de bouw van het HSL-viaduct over de Mark is ver gevorderd. Het is bijna niet meer voor te stellen dat hier enkele jaren geleden nog een draaibrug lag.

Biezenweg
1 april 2004, bij de Biezenstraat is gestart met het aanbrengen van het geluidsscherm dat doorgetrokken wordt tot voorbij station Breda-Prinsenbeek. Op de achtergrond het viaduct in de Brielsedreef.

Biezenweg
30 april 2004, enkele weken later staan de eerste staanders er al.

Hellingbanen
1 april 2004, de hellingbanen bij station Breda-Prinsenbeek zijn in gebruik genomen. Op de foto de hellingbaan (in de volksmond 'de paperclip') aan de oostzijde van het station.

 Sloop Burgst
26 april 2004, nadat de hellingbanen in gebruik waren genomen, kon begonnen worden met de sloop van het resterende deel van het viaduct Burgst. Op 26 april is er al weinig meer van over. Vervolgens kan begonnen worden met het aansluiten van het HSL-tracé op de HSL-tunnelbak.

HSL-tunnelbak
26 april 2004, de noordelijke toegang tot de HSL-tunnelbak bij Prinsenbeek, gefotografeerd vanaf de nieuwe fiets/voetgangersbrug.

Tunnelbak Prinsenbeek
26 april 2004, in het midden de tijdelijke toerit in zuidelijke richting naar de oostelijke tunnelbak waar al het A16-verkeer nu doorheen rijdt. Achter de toerit wordt gewerkt aan de westelijke tunnelbak.

Damwanden
21 april 2004, vanaf het viaduct in de Backer en Ruebweg is te zien dat na het verwijderen van de aarde ook al een deel van de damwanden is verwijderd.

Bouwput
12 april 2004, de "bouwput Westelijke Tunnelbak" gefotografeerd vanaf het tijdelijke viaduct bij Prinsenbeek. Grote hoeveelheden zand en aarde zijn al afgevoerd.

Prinsenbeek
30 april 2004, vanaf bijna hetzelfde standpunt is na het verwijderen van een deel van de damwanden een nieuwe doorkijk ontstaan. Links is een werkweg aangelegd.

Tunnelbak
30 april 2004, voor de medewerkers van de Belgische firma Van Laere is 30 april een gewone werkdag. Er wordt dus volop gewerkt aan de bouw van de westelijke tunnelbak.

CSM
10 april 2004, van 7 april tot en met 15 april vond in Breda de Grote Klap plaats. Op de foto wordt ter hoogte van de CSM volop aan het spoor en de bovenleiding gewerkt. Voor meer bijzonderheden en foto's: zie: HSL Actueel in April van Haagse Beemden Digitaal..

Kraan
12 april 2004, één van de twee kranen van de Duitse firma Leonard Weiss, die tijdens de eerste dagen van de Grote Klap zijn gebruikt, staat in Breda klaar voor transport naar Duitsland.

Open Dag
24 april 2004, op deze dag vond de Open Dag Shuttlebogen plaats. Bezoekers konden een kijkje nemen bij de onderdoorgangen Mr. Bierensweg en Westerparklaan en de fly-over bij het NAC-stadion. Op de foto het westelijke deel van de fly-over. Rechts de sporen van en naar Lage Zwaluwe. Een uitgebreidere reportage staat in HSL Actueel in April van Haagse Beemden Digitaal.

A16
26 april 2004, de verlengde Ettensebaan en de verbindingsboog Etten-Leur (A58) - Antwerpen (A16) zijn in gebruik genomen. Daarmee is een einde gekomen aan het knelpunt ter hoogte van restaurant Princeville.

Sloop oude viaduct
30 april 2004, tot voor kort reed al het verkeer hier nog onder de nieuwe A16 door en onder het verderop gelegen oude A16-viaduct. De sloop van het oude A16-viaduct is inmiddels in volle gang

Geluidsschermen
8 mei 2004, kilometerslange geluidsschermen domineren nu al op veel plaatsen het landschap tussen de Moerdijkbrug en de Belgische grens. Op de foto het transparante hoge scherm naast de gebundelde HSL/A16 ter hoogte van de verlengde Graaf Engelbertlaan. Mooi?? Daarover kun je discussiëren, maar effectief zijn ze zeker. In het midden van de foto loopt de Rithsestraat onder de HSL en A16 door.

Rithsestraat
8 mei 2004, het HSL-tracé en de nieuwe A16 ter hoogte van de Rithsestraat met rechts het eerder genoemde geluidsscherm.

Rijsbergseweg
8 mei 2004, het HSL-tracé in zuidelijke richting ter hoogte van de Rijsbergseweg.

Effenseweg
8 mei 2004, na het omzetten van het verkeer van de oude (rechts op de foto) naar de nieuwe A16 (links op de foto) kon begonnen worden met de aanleg van het HSL-tracé (midden van de foto) ter hoogte van de Effenseweg. Rechts van het HSL-tracé worden geluidsschermen geplaatst.

Effenseweg
8 mei 2004, vanaf het viaduct in de Effenseweg is in zuidelijke richting de aanleg van het HSL-tracé te zien dat bovenin de foto aansluit op de tunnelbak Galder.

Galder noord
8 mei 2004, het noordelijke deel van de tunnelbak Galder.

Galder zuid
8 mei 2004, de zuidelijke toegang van de tunnelbak Galder, gefotografeerd door het hek. Bovenin de foto de diverse viaducten die de verbinding vormen tussen de A59 en A16.

Galder zuid
8 mei 2004, sterk ingezoomd is te zien dat de tunnelbak praktisch klaar is.

Hazeldonksestraat
8 mei 2004, vanaf het viaduct in de Hazeldonksestraat zijn in zuidelijke richting de vorderingen van de bouw van het HSL-tracé te zien. Opvallende details op deze foto zijn de 6 zeer grote windturbines die net over de grens in België zijn geplaatst.

Rietvelden
8 mei 2004, op de voorgrond het laatste stuk van het Nederlandse deel van het HSL-tracé, gefotografeerd vanaf het viaduct Rietvelden. Rechts op de foto de Transportzone Meer, in het midden het nieuwe viaduct De Mosten en links 4 van de 6 windturbines.

De 29e aflevering verschijnt begin juni 2004.


Terug naar de indexpagina