28 juni 2004, aanleg HSL-Zuid en A16, aflevering 29


In deze 29e aflevering, zoals gebruikelijk foto┤s van een groot deel van het tracÚ van de aanleg van de HSL-Zuid en A16 tussen het Hollandsch Diep en de Belgische grens. De 25 foto┤s zijn gemaakt tussen 15 mei en 27 juni 2004.


HSL-brug
27 juni 2004, de bestaande spoorbrug en de nieuwe HSL-brug in de ondergaande zon. De foto is gemaakt door het hek van het werkterrein op de noordoever van het Hollandsch Diep.
HSL-brug
21 juni 2004, op de zuidoever van het Hollandsch Diep zijn alle werkzaamheden afgerond. De werkhaven, bouwketen, voer- en vaartuigen zijn verdwenen en de natuurlijke omgeving is hersteld.

HSL-brug
21 juni 2004, rechts de degelijke, sober uitgevoerde, bestaande spoorbrug, links de sierlijke HSL-brug. Zowel naar de oude als naar de nieuwe brug loopt een zogenaamde calamiteitenweg.

Werkemplacement
23 mei 2004, het werkemplacement bij station Lage Zwaluwe. Van hieruit wordt begin juli gestart met de aanleg van de bovenbouw van het HSL-tracÚ. Momenteel (juni 2004) wordt rechts van het HSL-tracÚ een werkterrein aangelegd. Dat bestaat uit twee delen. Aan de westzijde van de Westelijke Parallelweg komt een ketenpark met twee bouwketen en parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers. Het terrein aan de oostzijde van de Westelijke Parallelweg is bedoeld voor opslag van materiaal. (Bron: Projectbureau HSL-A16)

Aansluitwissel
16 juni 2004, detailopname van het wissel dat de verbinding gaat vormen tussen werkemplacement en HSL-tracÚ. Via deze verbinding zullen werktreinen e.d. naar het HSL-tracÚ rijden.

Omgeving Zlw
9 juni 2004, vanaf de nieuwe loopbrug bij station Lage Zaluwe is te zien, dat ook de stationsomgeving grotendeels klaar is. Het nieuwe, grotere P&R-terrein is in gebruik genomen, de bestrating is klaar en ook hier zijn alle bouwketen verdwenen.

Pergola
16 juni 2004, ten noorden van Zevenbergschen Hoek loopt het HSL-tracÚ via de Pergola over de sporen naar/van Roosendaal. Op de foto de westzijde van de Pergola met rechtsboven de nog aanwezige overweg in de sporen naar/van Roosendaal. Deze overweg wordt alleen nog gebruikt voor het HSL-werkverkeer.

Pergola
16 juni 2004, de oostzijde van de Pergola. Op deze foto is duidelijk te zien dat de sporen naar/van Roosendaal diagonaal onder het HSL-tracÚ doorgaan.

Overweg
20 juni 2004, in de sporen naar/van Breda is ter hoogte van de noordelijke ingang van de Pergola een overweg aangelegd voor de HSL-onderhouds- en calamiteitenweg.

HSL-tracÚ
9 juni 2004, het HSL-tracÚ gefotografeerd vanaf het viaduct in de Verlegde Hoge Zeedijk. In het midden van de foto 2 opvallende details. De diagonale betonstrook waar de linkse auto op staat. Meest waarschijnlijk is, dat hier een spoortje wordt aangelegd naar het nog te bouwen transformatorhuis. Het andere opvallende detail is het aaneengesloten betondeel boven de rechtse auto. Mogelijk worden hier overloopwissels aangelegd.

Fly-over Den Hoek
9 juni 2004, gefotografeerd vanaf hetzelfde viaduct, maar nu is zuidelijke richting, een overzicht van de werkzaamheden aan de noordkant van de Fly-over Den Hoek.

Fly-over Den Hoek
9 juni 2004, de zuidzijde van de Fly-over, gefotografeerd vanaf het viaduct Langeweg. Van links naar rechts de toekomstige HSL-sporen, het tracÚ voor het uittakspoor voor de shuttletreinen naar Breda, de onderhoud- en calamiteitenweg, de bestaande sporen en tot slot het talud voor het intakspoor.

Fly-over den Hoek
9 juni 2004, terwijl een intercity zich naar Breda spoedt is vanaf hetzelfde viaduct is rechts het stijgende talud naar de fly-over te zien. De shuttletreinen uit Breda rijden over de fly-over en takken dan in op de HSL-sporen.

Markbrug
13 juni 2004, de werkzaamheden aan het HSL-viaduct over de Mark zijn afgerond. Rechts van de trein is de markante witte, 70 meter hoge, windmolen te zien die aan de Biezenstraat, bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer staat.

Brielsedreef
13 juni 2004, overzicht vanaf het viaduct in de Brielsedreef. Rechts de nieuwe A16 die uit 2 x 3 rijstroken bestaat, daarnaast het HSL-tracÚ en daarnaast de bestaande sporen. Links daarvan wordt een geluidsscherm aangelegd, dat doorloopt tot voorbij station Breda-Prinsenbeek.

HSL-tracÚ
23 mei 2004, het resterende deel van het oude viaduct Burgst ter hoogte van station Breda-Prinsenbeek is gesloopt. Daarna kon begonnen worden met de aanleg van het nog ontbrekende stukje HSL-tracÚ naar de HSL-tunnelbak.

HSL-tracÚ
20 juni 2004, vanaf de nieuwe fiets- voetgangersbrug tussen de Haagse Beemden en Prinsenbeek is de aanleg van het ontbrekende stuk goed te volgen. Omdat het HSL-tracÚ hier in een boog (bocht) ligt, wordt er zogenaamde 'verkanting' toegepast. D.w.z. zeggen, dat het spoor enigszins schuin wordt aangelegd zoals op deze foto goed te zien is.

Vogel
20 juni 2004, volgens berichten in de pers zouden zich al duizenden vogels te pletter hebben gevlogen tegen de transparante geluidsschermen langs de A16 en HSL. Dat geldt in ieder geval niet voor dit exemplaar dat bovenop een transparant geluidsscherm ter hoogte van de Haagse Beemden zit.

Tunnelbak Prinsenbeek
23 mei 2004, vanaf het viaduct in de Backer en Ruebweg is te zien, dat de werkzaamheden aan de westelijke A16-tunnelbak bij Prinsenbeek in volle gang zijn. Op deze foto zijn onder het leidingenviaduct de twee stadsducten over de oostelijke rijbanen goed te zien.

Tunnelbak Prinsenbeek
20 juni 2004, een kleine maand later zijn de vorderingen goed te zien. Er is al het nodige beton is gestort en er wordt volop geheid.

Mr Bierensweg
13 juni 2004, ter hoogte van de Mr. Bierensweg wordt gewerkt aan de te verleggen sporen naar/van Roosendaal. De bovenleidingportalen zijn al geplaatst.

Rithsestraat
16 juni 2004, alle oude A16-viaducten worden gesloopt. Op de foto het A16-viaduct over de Rithsestraat dat eind juni wordt gesloopt. Op de voorgrond de tijdelijke Randweg Princenhage die momenteel ook dient als verbindingsroute voor het verkeer van de A16 richting Roosendaal.

Tussen Breda en de Belgische grens is er sinds de vorige aflevering weinig (zichtbaar!) veranderd.

Transportzone Meer
15 mei 2004, vanaf het nieuwe viaduct De Mosten is links op de foto te zien, dat er ter hoogte van de Transportzone Meer (B) volop wordt gewerkt aan de aanleg en aansluiting van de Belgische HST op de Nederlandse HSL. Rechts op de foto wordt gewerkt aan het in oostelijke richting verleggen van de E19. Linksboven is het viaduct Rietvelden te zien met daaronder het HSL-tracÚ.

Transportzone Meer
14 mei 2004, op 14 en 15 mei werd het oude viaduct De Mosten bij de Transportzone Meer (B) door de firma Pieck gesloopt. Vrijdagvond rond 22.00 uur wordt onder het viaduct een dikke laag zand gestort om het E19-wegdek te beschermen. Op het viaduct staat materieel klaar om met de sloop te beginnen.

Transportzone Meer
15 mei 2004, zaterdagmiddag is het viaduct al verdwenen. De laatste fundamenten worden verwijderd en het zand op de E19-rijstroken wordt afgevoerd. Op de achtergrond het nieuwe viaduct.

De 30e aflevering verschijnt begin medio augustus 2004.


Terug naar de indexpagina