30 augustus 2004, aanleg HSL-Zuid en A16, aflevering 30


In deze 30e aflevering, zoals gebruikelijk foto┤s van een groot deel van het tracÚ van de aanleg van de HSL-Zuid en A16 tussen het Hollandsch Diep en de Belgische grens. De 26 foto┤s zijn gemaakt tussen 3 juli en 21 augustus 2004.


HSL-brug
10 juli 2004, de werkzaamheden aan de HSL-brug over het Hollandsch Diep en de viaducten over de Zwaluwsedijk en de spoorlijn naar Moerdijk zijn afgerond. De foto is door het hek gemaakt ter hoogte van het viaduct over de spoorlijn naar Moerdijk.
HSL-brug
3 juli 2004, de oude en nieuwe brug, gefotografeerd vanaf het viaduct in de Binnen Moerdijkse Baan. Langs het HSL-tracÚ zijn de sokkels voor de bovenleidingmasten te zien.

HSL-tracÚ en Thalys
19 augustus 2004, terwijl een Thalys over het bestaande spoor naar Rotterdam rijdt, is te zien dat de werkzaamheden aan de bovenbouw van de HSL in volle gang zijn. Tussen de betonstroken is ballast aangebracht en er is gestart met het plaatsen van de bovenleidingmasten.

Masten
19 augustus 2004, op deze foto is het verschil goed te zien tussen de HSL-bovenleidingmasten en die van het bestaande spoor.

Portalen Lage Zwaluwe
19 augustus 2004, naast de standaardportalen zijn er uiteraard ook masten die voorzien worden van een afspaninrichting zoals op deze foto is te zien. Op de achtergrond de nieuwe loopbrug naar de bestaande sporen van station Lage zwaluwe.

bevestiging portalen
19 augustus 2004, deze detailopname toont de bevestiging van de masten op de betonnen sokkels.

Pergola
19 augustus 2004, ook ter hoogte van de Pergola is ballast aangebracht en zijn de meeste masten geplaatst.

Overweg Hoge Zeedijk
3 juli 2004, in het weekend van 3 en 4 juli vonden er tijdens een buitendienststelling diverse werkzaamheden plaats aan het spoor. Ter hoogte van Zevenbergschen Hoek werden de restanten van de overweg in de voormalige Hoge Zeedijk verwijderd.

Fly-over Den Hoek
10 juli 2004, de werkzaamheden aan Fly-over den Hoek zijn afgerond. Ook hier is inmiddels gestart met de bovenbouw.

Markbrug
10 juli 2004, in het midden van de foto de HSL-brug over Mark met daarachter de brug in het bestaande spoor waarover een goederentrein zich naar Breda spoedt. Enkele weken geleden was het aarden talud op de voorgrond nog onbegroeid. Het is opvallend hoe snel dat in 'groen' verandert.

Brielsedreef
19 augustus 2004, terwijl over het bestaande spoor een goederentrein van ERS Railways richting lage Zwaluwe rijdt, is vanaf het viaduct in de Brielsedreef te zien dat ook hier volop gewerkt wordt aan de bovenbouw.

Betonstrook Prinsenbeek
19 juli 2004, in het weekend van 3 en 4 juli is oude loopbrug over de sporen bij station Prinsenbeek verwijderd. Daarna werd het talud verwijderd en kon het laatste stuk van het HSL-tracÚ naar de HSL-tunnelbak aangelegd worden. Op 19 juli wordt met een paver van de firma Cobeton gewerkt aan de oostelijke betonstrook.

Tunnelbak Prinsenbeek
21 augustus 2004, ondanks de slagschaduw is vanaf het viaduct in de Backer en Ruebweg in zuidelijke richting te zien, dat de bouw van de westelijke A16-tunnelbak bij Prinsenbeek vordert.

Tunnelbak Prinsenbeek
17 juli 2004, een maand eerder, de werkzaamheden aan de westelijke tunnelbak maar nu in noordelijke richting gezien vanaf het noodviaduct.

Meester Bierensweg
17 juli 2004, als gevolg van de aanleg van de HSL-shutlle-sporen naar/van Antwerpen moeten de bestaande sporen naar/van Roosendaal in noordelijke richting worden verlegd. Het gaat om het deel van de fly-over bij het NAC-stadion tot de overweg in Westrik in Prinsenbeek. Op de foto, genomen ter hoogte van het viaduct over de Meester Bierensweg, is te zien, dat de werkzaamheden op 17 juli al ver gevorderd zijn.

Westrik
6 augustus 2004, op de voorgrond het bestaande spoor van/naar Roosendaal ter hoogte van de overweg in Westrik. Links een railvoertuig van de firma Strukton dat zojuist per dieplader is aangevoerd. Rechts daarvan zijn de nieuwe sporen te zien.

Westrik
21 augustus 2004, terwijl een sneltrein richting Roosendaal rijdt, zijn links de nieuwe sporen te zien die onder de beide A16-viaducten en het HSL-viaduct doorgaan. Als alles volgens planning verloopt worden de nieuwe sporen in het weekend van 11 en 12 september aangesloten.

Strepen
21 juli 2004, ter hoogte van knooppunt Princeville is gestart met het plaatsen van speciale geluidsschermen. De glazen panelen in de schermen hebben iedere tien centimeter een verticale streep om te voorkomen dat vogels er tegenaan vliegen.

Strepen
21 juli 2004, op deze foto is de firma Holland Scherm bezig met het plaatsen van de glazen panelen met strepen. Inmiddels heeft er ook een proef plaatsgevonden om op de bestaande panelen strepen aan te brengen d.m.v. zandstralen.

Viaduct Princeville
21 juli 2004, alle verbindingen van het nieuwe knooppunt Princeville zijn gereed met uitzondering van de zuidelijke verbindingsboog A16 - A58 richting Roosendaal. Daarvan is de helft van het viaduct over de A16 gereed. Op de foto is de bouw van de andere helft van dit viaduct te zien. Op de voorgrond het HSL-tracÚ.

Ettensebaan
21 juli 2004, de bovengenoemde verbindingsboog kruist ook de verlengde Ettensebaan. Over de zuidelijke rijbanen zijn al liggers geplaatst. Begin september worden de liggers over de noordelijke rijbanen geplaatst.

Rijsbergseweg
17 juli 2004, in het weekend wordt er (meestal) niet gewerkt. Ter hoogte van de Rijsbergseweg staat deze paver op het HSL-tracÚ te wachten op inzet in de nieuwe werkweek.


Effenseweg
17 juli 2004, vanaf het viaduct in de Effenseweg is in noordelijke richting de aanleg van de betonstroken te zien.

Effenseweg
21 augustus 2004, een maand later is vanaf hetzelfde viaduct in zuidelijke richting te zien dat de aanleg van betonstroken naar de HSL-tunnelbak Galder afgerond zijn.

Rietvelden
17 juli 2004, het HSL-tracÚ ter hoogte van de grensovergang Hazeldonk. Op de achtergrond het viaduct Rietvelden.

HSL/HST
17 juli 2004, het meest zuidelijke punt van de HSL-zuid eindigt net voor de twee blauwe (Belgische) generatoren. Vanaf dit punt heet het HSL-tracÚ HSL-noord.

De 31e aflevering verschijnt eind september 2004.Terug naar de indexpagina