16 juni 2002, aanleg HSL-Zuid, aflevering 8


In deze aflevering de stand van zaken langs het hele tracé. De foto's zijn gemaakt op 13 en 14 april en op 12 mei 2002.

Naast de bestaande Moerdijkspoorbrug over het Hollandsch Diep komt een geheel nieuwe brug voor het HSL-spoor te liggen.

 

pijlers HSL-brug
14 april 2002, de pijlers komen inmiddels boven het water uit.

HSL zuidelijke oever
14 april 2002, op de zuidelijke oever worden de contouren van de HSL zichtbaar.

Viaduct Hoofdstraat
14 april 2002, op deze foto, genomen vanaf het viaduct in de Omgeleide Hoofdstraat, is links te zien, dat er volop geheid wordt op het HSL-tracé. De ANWB-wegwijzer rechts op de foto blijft fier wijzen naar wegen die allang verdwenen zijn......

HSL-viaduct
14 april 2002, op deze foto, genomen vanaf het stijgende HSL-talud, rechts de bestaande sporen naar/van Breda en Roosendaal en op de achtergrond het viaduct in de Omgeleide Hoofdstraat.

HSL-viaduct
14 april 2002, op deze foto, genomen in zuidelijke richting vanaf het HSL-talud is het noordelijke deel van het HSL-viaduct te zien waarover de HSL de sporen naar/van Roosendaal kruist.

HSL-viaduct
14 april 2002, op deze foto, genomen in noordelijke richting vanaf het HSL-talud is de fundering te zien van het zuidelijke deel van het HSL-viaduct waarover de HSL de sporen naar/van Roosendaal kruist.

overzicht vanaf viaduct
Enkele weken later, op 12 mei 2002, is de bekisting van het zuidelijke deel gereed.

overzicht viaduct
12 mei 2002, foto genomen vanaf de Hoofdstraat, overzicht van het HSL-viaduct.

overzicht A16 en huidige sporen
12 mei 2002, foto genomen vanaf het nieuwe viaduct in De Langeweg. Op de voorgrond het oude viaduct, de deur is een restant van de werkzaamheden aan het nieuw viaduct.

Talud nieuwe IC-sporen
14 april 2002, het zuidelijke talud voor de verlegde IC-sporen naar de nieuwe Nieuw Veerbrug. Er zijn al enkele nieuwe portalen geplaatst.

sloop boerderij
12 mei 2002, het laatste obstakel in het tracé van de nieuwe A16, een boerderij nabij het oude en nieuwe viaduct in de Brielsedreef, is gesloopt.

Werkzaamheden aan viaduct
14 april 2002, tijdens een buitendienststelling van het baanvak Lage Zwaluwe-Breda werden er op diverse plaatsen werkzaamheden verricht. De foto toont het plaatsen van schermen en het bevestigen van bovenleiding aan het nieuwe viaduct in de Brielsedreef.

Prinsenbeek A16 en tunnelbak
15 april 2002, de rechterweghelft van de A16 is verdwenen, het verkeer rijdt volgens het 4-0-systeem op de linkerweghelft. Rechts zal begonnen worden met het graven van de tunnelbak voor A16 en HSL.

overzicht vanaf viaduct
12 mei 2002, foto genomen in zuidelijke richting vanaf het tijdelijke viaduct nabij Hertenhoek. Het toekomstige HSL-tracé kruist in de verte de spoorlijn Breda-Roosendaal.

Effenseweg vanaf viaduct
12 mei 2002, de aanleg van de nieuwe Effenseweg en de bouw van het nieuwe viaduct vorderen gestaag.

Overasebaan
12 mei 2002, de bouw van het nieuwe viaduct in de Overasebaan over de A16 en de HSL-tunnelbak is gestart.

tunnelbak Galder
12 mei 2002, het noordelijke deel van de HSL-tunnelbak bij knooppunt Galder is al ver klaar.

viaduct Hazeldonksestraat
12 mei 2002, nadat de pijlers zijn geplaatst, wordt een steigerconstructie gebouwd t.b.v. van de bouw van het nieuwe viaduct in de Hazeldonksestraat.


Terug naar de HSL-Zuid indexpagina