31 maart 2007 special 'Toen en nu'
 
In deze special wordt op 11 locaties tussen het Hollandsch Diep en de Belgische grens aan de hand van 30 foto's een fotografische vergelijking gemaakt tussen de situatie tijdens de aanleg van de HSL-Zuid en A16 en de situatie anno 2007.

Waar mogelijk heb ik de de nieuwste digitale foto's gemaakt vanaf hetzelfde fotostandpunt als de oudere analoge  ingescande foto's. 
 
1. HSL-brug Hollandsch Diep.
 

26 oktober 2002, de pijlers voor de HSL-brug over het Hollandsch Diep zijn gereed en rechts op de foto zijn de eerste hamerstukken en veldliggers geplaats. Langzaam maar zeker verdwijnt het zicht op de oude spoorbrug.
 

4 februari 2007, de fraaie vormgeving van de HSL-brug domineert het uitzicht vanaf de wal nabij de A16.
 
2. Viaduct Binnenmoerdijkse Baan.

24 november 2002, vanaf het viaduct is te zien dat heimachines al talloze heipalen hebben geplaatst.
Daardoor worden de contouren van de twee toekomstige sporen  zichtbaar.
 

4 maart 2007, het HSL-spoor is al geruime tijd klaar, maar wordt momenteel alleen gebruikt voor testritten.
Opvallend is hoe snel de natuur zich na de werkzaamheden herstelt zoals links op de foto is te zien.
 
3. Station Lage- Zwaluwe.

25 november 2001, het oude stationsgebouw enkele dagen voordat het zal worden gesloopt.
Zowel het gebouw als de omgeving maken een desolate indruk.
 

2 februari 2007, contrast met de vorige foto, loopbruggen, liften en veel glas bepalen het beeld van het nieuwe station.
 Markant in beeld zijn de hoge hekken op het deel van de loopbrug over de HSL-sporen.
 
4. Omgeleide Hoofdstraat.

2 november 2002, vanaf het viaduct is een aantal stadia van de aanleg van de onderbouw te zien.
Van beneden naar boven: Heien heipalen, storten beton over reeds aangebrachte wapening en aanbrengen wapening.
 

3 februari 2007, linksboven is station Lage Zwaluwe te zien.
Op de foto is de ontsporinggeleiding tussen de spoorstaven goed te zien.
 
5. Fly-over Den Hoek.

21 april 2003, de bouw van de fly-over over de bestaande sporen vordert gestaag. De constructie rechts (trappenhuizen en een loopbrug) op de foto dient om van de ene naar de andere kant van het bestaande spoor te komen.
 

4 februari 2007, de fly-over te midden van een typisch West-Brabants landschap.
 

16 februari 2003, vanaf het nieuwe viaduct Langeweg zijn de werkzaamheden aan het HSL-tracé en fly-over goed te zien.  Te midden van de bouwput rijden de treinen over het bestaande spoor gewoon door. Links op de foto is de deels geopende (2 x 2 rijstroken) A16 te zien.
 

16 februari 2007, van links naar rechts op de foto:
Nieuwe A16, HSL-sporen, uittakspoor richting Breda, bestaand spoor, intakspoor vanuit Breda richting fly-over.
In- en uittakspoor kunnen in beide richtingen worden gebruikt zoals aan de bebording onderin de foto is te zien.
 
6. Viaduct Brielsedreef.

21 oktober 2001, terwijl zich rechts een Intercity richting Breda spoedt, is vanaf het oude viaduct in de Brielsedreef
te zien dat het autoverkeer nog over de oude A16 rijdt. De bouwmaterialen rechts op de foto zijn de eerste tekenen van de aanleg van het nieuwe viaduct. Links op de foto worden de contouren van de nieuwe A16 zichtbaar. Café Elsakker stond midden op het nieuwe A16-tracé en moest worden afgebroken. Het is tussen de bomen linksboven in oude stijl herbouwd en dus behouden gebleven.
 

2 november 2002, het nieuwe viaduct is klaar, de oude A16 is verdwenen. Het verkeer rijdt over de deels geopende nieuwe A16, de Intercity is net over het nieuwe viaduct over de Mark gereden en spoedt zich over het bestaande spoor naar Breda. In het midden van de foto wordt gewerkt aan de aanleg van de HSL-Zuid.
 

4 februari 2007, wederom spoedt zich rechts een intercity over de bestaande sporen richting Breda.
 Links rijdt het verkeer al jaren over de 2x3 rijstroken van de A16.
De HSL-Zuid is gereed, nieuwe bomen zijn geplant en ook hier is te zien hoe snel de natuur zich herstelt.
 
7. Breda-Prinsenbeek.

2 maart 2004, ter hoogte van station Breda-Prinsenbeek is het één grote bouwput. Links rijdt het autoverkeer over frequent wijzigende tijdelijke rijstroken. De helft van de oude brug staat nog overeind en rechts daarvan is te zien, dat het HSL-tracé eindigt tegen het talud. De foto is gemaakt vanaf de nieuwe fiets/voetgangersbrug.
 

20 februari 2007, het verkeer rijdt ongehinderd over de A16 en de HSL-Zuid is al geruime tijd gereed.
 

7 januari 2003, de aanleg van de omstreden fiets/voetgangersbrug is gestart.
 

4 februari 2007, dat de brug voorzien was van roltrappen is al niet meer te zien. Aan beide zijden van de brug zijn hellingbanen aangelegd zodat fietsers op een soepele manier van de Haagse Beemden naar Prinsenbeek kunnen rijden.

8. Viaduct Effenseweg.

24 oktober 2002, vanaf het nieuwe viaduct in De Effenseweg ten zuiden van Breda is te zien dat er gewerkt wordt aan de A16-viaducten (links) en het HSL-viaduct over de Mark (rechts).
 

4 februari 2007, vanaf het nieuwe viaduct in de Effenseweg zijn de A16 en HSL-Zuid te zien.
Ter hoogte van het ANWB-bord in het midden van de foto bevinden zich de A16 en HSL-viaducten over de Mark.
 

9. HSL-tunnelbak onder knooppunt Galder.

3 februari 2002, een uitgegraven sleuf, damwanden, wapening en beton, de aanleg van de tunnelbak is in volle gang.
 

20 februari 2007, de noordelijke toerit naar de tunnelbak met links beneden één van de evacuatietrappenhuizen.
 

3 februari 2002, een over het hek genomen detailfoto foto toont een aantal stadia van de bouw.
 

20 februari 2007, de noordelijke toerit, gefotografeerd door het veiligheidshekwerk
met links en rechts de uitgangen van de evacuatietrappenhuizen.
 

10. Viaduct Overasebaan.

8 juli 2002, vanaf het viaduct in de Overasebaan is te zien dat ten zuiden van knooppunt Galder de grondwerkzaamheden zijn gestart. In het midden van de foto is achter de graafmachine de toegang tot de tunnelbak te zien.
Vanaf de tunnelbak tot de grens wordt geen zettingsvrije plaat gebouwd, maar ballastspoor aangelegd.
 

20 februari 2007, op deze foto is goed te zien dat het HSL-spoor hier op een ballastbed ligt.
 
11. Viaducten Rietvelden nabij de Belgische grens.

16 maart 2003, vanaf het talud van het oude viaduct is de aanleg te zien van één van de twee de nieuwe viaducten. Het oude viaduct ging alleen over de A16 heen. Op de foto de bouw van het viaduct dat over de toekomstige HSL-sporen (links) en de verbindingsweg vanaf de verzorgingsplaats Hazeldonk-West naar A16 heen gaat (rechts). Het andere viaduct gaat over de A16 heen. Na de ingebruikname van de nieuwe viaducten is het oude A16-viaduct gesloopt.
 

4 maart 2007, al weer geruime tijd zijn de viaducten in gebruik genomen en vormen samen met het nieuwe viaduct 'De Mosten' net over grens en de beide parallelwegen langs de A16/E19 een ruitverbinding tussen de transportzones Meer en Hazeldonk. De aanleg van de HSL-Zuid heeft hier dus geleid tot een betere doorstroming voor het (vracht-)verkeer.


blue line

Terug naar de index-pagina