<<< Terug
© 2015 Open Universiteit,  foto's Ernst Prosman, digitale verwerking André van den Akker
Onder iedere foto zit een vergroting (ca 2 Mb) voor eigen gebruik, niet voor publicatie.

Uitreiking getuigschriften op 27 maart 2015 in Bergen op Zoom

Vandaag worden er
4 bachelor-getuigschriften en
4 master-getuigschriften uitgereikt,
allen behaald aan de Open Universiteit.
 
Ze worden uitgereikt door
prof. dr. M.C.J.D. (Marko) van Eekelen
hoogleraar Informatica binnen de faculteit
Management, Science & Technology
 
De Open Universiteit zoekt spraakmakende locaties
voor de uitreikingen.
Ditmaal het museum "Het Markiezenhof"
in het centrum van Bergen op Zoom.

Een vrolijke voorjaarszon maakt de dag extra feestelijk.

Binnen staat alles klaar.
De kandidaten krijgen een corsage en een naamkaartje met hun opleiding erop.
Zo kan iedereen zien wie de aanstaande Alumni zijn vandaag.
Deze 'hofzaal' is vandaag afgesloten voor het museumpubliek.
De gasten van de studenten kijken hun ogen uit:
veel schilderijen aan de wand,
een maquette van het oude stadje
en de prachtige laatgotische Christoffelschouw uit 1521.

Voor de kinderen is goed gezorgd.
Meestal is het voor hen een hele zit, maar dank zij de presentjes vermaken ze zich tijdens de uitreiking.

Zij zien toe op de gebeurtenissen vandaag.
Professor van Eekelen neemt met Marijke Schoonderbeek (Hoofd studiecentra Zuid-West) de laatste zaken door.
De laatste kandidaten zijn binnen.
Iedereen wordt verzocht plaats te nemen, de acht studenten vooraan.
Marijke Schoonderbeek opent de bijeenkomst. Ze heet de gasten welkom en vertelt dat deze locatie vroeger als stadspaleis vooral was bedoeld om belangrijke gasten te ontvangen. En vandaag is dat weer het geval. Acht belangrijke kandidaten die vandaag elk een belangrijk getuigschrift ontvangen.
Daarna geeft ze het woord aan professor van Eekelen, die de uitreiking verder zal verzorgen.
Van Eekelen legt uit dat hij vandaag niet zal voordragen uit andermans werk, maar aan de hand van de aangeleverde informatie de interactie zal zoeken met de kandidaten. Doel is dat ook de gasten begrijpen waar de diverse scripties over gingen.
De studenten en de bezoekers luisteren aandachtig.
Van Eekelen houdt de studenten voor dat hun prestatie niet mogelijk zou zijn geweest als hun 'achterban' ze niet had gesteund.
Jarenlang ging de studie voor, avond aan avond in de boeken terwijl de rest van de familie andere dingen deed.
Hij vraagt dan ook aan de kandidaten om zich om te draaien
en met een luid applaus familie en vrienden te bedanken voor hun support.
Vervolgens vertelt hij de gang van zaken: hij nodigt de studenten een voor een naast zich uit, gaat een gesprek aan over het scriptieonderwerp en overhandigt tenslotte het getuigschrift.
Eerst de vier Bachelors:
L.G.H.M. Buijsse-Barendse (BSc Psychologie)
Scriptieonderwerp:
Heeft Leeftijd invloed op de Ervaren Faalangst
bij Kinderen met Leesproblemen?
L.M van Dijk (BSc Psychologie)
413 kinderen vulden zijn vragenlijst in om te onderzoeken of sekse van invloed is op Relatieve Leesproblemen en Depressie bij Kinderen.
J.A.M. van de Ven-Rijnen (BSc Psychologie)
Haar Bachelorscriptie ging over de Relatie tussen Hechtingsstijlen en Zingeving. Ze is al bezig met de master-opleiding levenslooppsychologie, waarin ze zich gaat bezighouden met het effect van interventiehonden bij jong dementerenden.
S.C.M. Nieuweboer-Wegman (LLB Rechtsgeleerdheid)
Ze begon haar studie in 1995 maar stopte toen de kinderen kwamen. Dertien jaar later pakte ze de draad weer op
toen ze met een gebroken arm 'toch niets anders meer kon doen'. Van Eekelen is onder de indruk van haar cijferlijst.
Alle kandidaten krijgen een persoonlijke herinnering aan deze dag. Vanuit de zaal wordt alles vastgelegd.
Dan nu de vier Mastergetuigschriften:
J. Jooss (MSc Management, variant Controlling)

Scriptie: “Happiness; een onderzoek naar de rol van de emotionele gedragsfactor happiness op investeringsbeslissingen”

Het woord ‘happiness’ in de titel van de scriptie van Jan-Joris vraagt om enige toelichting. Een dergelijke titel suggereert een scriptie Psychologie. Jan-Joris heeft zijn onderzoek verricht bij de afstudeerkring Behavioral Financial Management (BFM).
Behavioral Financial Management is een mengsel van de traditionele financieringstheorie en psychologie.

J.G. Star (MSc Management, variant Implementation and change management)
Zijn scriptie heeft als titel: Het Businessmodel als diagnose instrument voor Industry recipes:
Onderzoek naar een Industry Recipe in de sierteeltsector.
E.M. Goethart-Pot (MSc Gezondheidspsychologie) Cum laude!

Het doel van haar scriptie was om de effecten van actief plus te onderzoeken op de kwaliteit van leven: zorgt een eventuele vooruitgang in bewegen er ook voor dat de kwaliteit van leven van de deelnemers verbetert.
Ze voerde het onderzoek uit bij meer dan 2000 vijftigplussers in Nederland, alle deelnemers aan het ActiefPlus project. De resultaten lieten zien dat er geen verbetering was in kwaliteit van leven, die nam bij een deel van de deelnemers zelfs een beetje af.
Kijk, hier staat het echt: Met Lof !
P. Devos (MSc Onderwijswetenschappen) Cum laude!

Scriptie: Wat gebeurt er met rekenprestaties onder tijdsdruk?
6 basisscholen (1021 leerlingen) namen deel aan zijn tijdsdrukexperiment.
Inmiddels is Pieter met zijn begeleider in gesprek om te zien of zijn onderzoek tot een internationale wetenschappelijke publicatie kan leiden.

Van Eekelen spreekt tot slot nogmaals zijn waardering uit voor de goede prestaties van de kandidaten.
 
 
 
 
Alle kandidaten krijgen een bos bloemen.
Deze is tijdens het uitreiken in het water blijven staan.
Maar nu is het extra feestelijk voor de foto.
De staatsiefoto voor het studentenblad Modulair.
Hierna vindt er een receptie plaats, waar familie en vrienden de nieuwe Alumni kunnen feliciteren.
Ook de medewerkers van de Open Universiteit mengen zich onder de gasten.
De beelden hieronder spreken voor zich.