<<< Terug
© 2014 Open Universiteit:  foto's Peter Honig,  opmaak en beeldbewerking Andrť van den Akker..
Onder iedere foto zit een vergroting (ca 2 Mb) voor eigen gebruik, niet voor publicatie.

  Uitreiking getuigschriften op 24 oktober 2014 in Vorden

Vandaag worden er
6 bachelor-getuigschriften en
10 master-getuigschriften uitgereikt,
allen behaald aan de Open Universiteit.
 
Ze worden uitgereikt door
prof. dr. M.C.D.J. (Marko) van Eekelen
hoogleraar bij de faculteit Informatica
 
 
De Open Universiteit reikt uit op bijzondere locaties.
Ditmaal kasteel Vorden in de Achterhoek.

 Helaas is het herfstig vochtig buiten, zodat de gasten binnen onthaald zullen worden.
Alles ligt klaar voor de ontvangst.
De professor neemt de laatste zaken door. De eerste gasten komen binnen.
Het wordt snel gezellig in de stijlkamers
Om 15:00 uur wordt iedereen naar de grote zaal genodigd.
De 16 kandidaten op de eerste rij.
Ab Kruk (hoofd studiecentra Midden-Nederland) heet iedereen welkom.
Hij vertelt kort over de studentenpopulatie bij de Open Universiteit in het algemeen en de herkomst van de kandidaten vandaag in het bijzonder.
Daarna introduceert hij professor Marko van Eekelen, die de uitreiking verder zal verzorgen
Van Eekelen heeft van de docenten en scriptiebegeleiders informatie gekregen. Hij legt uit dat hij dat zal gebruiken als input voor een kort gesprek met iedere kandidaat. Daarna zal hij het getuigschrift overhandigen en poseren voor de OU-fotograaf en familie. Met zoveel afgestudeerden is er geen tijd/ruimte voor bedankjes en praatjes van studenten. Daarom vraagt de professor vooraf een applaus van de kandidaten: applaus voor henzelf en voor elkaar, maar vooral voor de steun van de achterban!
 
 
 
Na deze introductie gaat hij over tot de uitreiking: eerst de zes bachelors:
 
 
 
M.E.van Dishoeck-Havik (LLB Rechtsgeleerdheid)
In het integratiepracticum moest Marijke pleiten voor een civiele kamer van de rechtbank en brengt het geleerde al in de praktijk op haar werk. Ze hoopt haar Master 'Recht, Arbeid en Organisatie'over drie jaar af te ronden.
M.Elte (LLB Rechtsgeleerdheid)
Haar lidmaatschap van de juridische studentenvereniging RechtEvenRedig in Zwolle heeft haar erg gestimuleerd.
Margo bezocht samen met medestudenten regelmatig een rechtbank
en vond daarom het integratiepracticum een mooie afsluiting van de Bachelor.
T.G.M. Jansman-Meiberg (BSc Psychologie)
In haar bacheloronderzoek bekeek ze of het zien van de film "It's up to you" van invloed was op de bewustwording van cyberpesten.
Er bleek geen relatie te zijn, maar de deelnemende scholen waren wel enthousiast over de film als discussiestarter.
B.T. de Visser (BSc Psychologie)
Er blijkt volgens haar scriptie een relatie te bestaan tussen leiderschapsstijlen en werkgerelateerd hechtingsgedrag bij werknemers.
Zowel positieve als negatieve leiderschapsstijlen blijken hun invloed uit te oefenen.
N.F. van der Schee ((BSc Psychologie)
Ook Frank hield zich bezig met cyberpesten. Maar dan vooral de rol van anonimiteit binnen het pesten.
W. Holtus-van Riet ((BA Algemene Cultuurwetenschappen)
Wilma nam de dissertatie van Wijnand Mijnhardt uit 1988 als uitgangspunt voor haar onderzoek
naar verenigingen en civil society tussen 1750 en 1900.
Dan nu de Mastergetuigschriften:
H.M. Moes-Wisselink ((MSc Psychologie)
Uit Erica's onderzoek blijkt dat ouders van autistische kinderen veel baat kunnen hebben
bij de methode "Geef me de vijf" van Collette de Bruin.
Moeilijk om je aandacht erbij te houden! R.J. Middelveld ((MSc Psychologie)
Ofschoon uit haar onderzoek naar stigmatisering van patiŽnten bij longkanker geen harde conclusies konden worden getrokken was haar begeleider Arjan Bos lovend over haar werkwijze.
J.I. Hiemstra (MSc Psychologie)
Haar Bachelor haalde Jolanda aan de RUG, maar voor de Master koos ze voor de Open Universiteit omdat dat beter de combineren viel met haar werk. Uiteindelijk moest ze voor haar scriptie 2000 vragenlijsten verwerken. Het prachtige resultaat werd gepresenteerd op internationale congressen.
J.R.Schepel (LLM Rechtsgeleerdheid)
Jacco onderzocht hoe het 'grondrecht op privacy' door internetgiganten gebruikt wordt. Leuke aanbiedingen doen lijkt okee,
maar hoe staat het met persoonsprofielen opstellen of het netgebruik monitoren?
M. Snijder ((MSc managementwetenschappen, variant Public management)
Martin deed onderzoek naar de factoren die van invloed kunnen zijn op het gebruik van prestatie-informatie.
Regelmatig worden de gesprekken door familieleden gefotografeerd en opgenomen, zodat ze later nog eens terug te kijken en luisteren zijn. G.Manning (MSc Gezondheidspychologie)
Gerda onderzocht het verschil in stress bij hoog opgeleide moeders die thuisblijven of werken. De deelnemende moeders kregen een speciaal horloge om dat regelmatig piepte. Direct moesten ze dan een korte vragenlijst invullen.
L.M. van Eck-Steentjes (MSc Gezondheidspsychologie)  Cum laude !
Ook Leonie liet haar onderzoeksgroep (jongeren tussen 12 en 16 jaar) met een piephorloge vragenlijsten invullen.
De begeleider prees haar omdat het niet een makkelijke groep is om zo'n onderzoek op te doen.

G.A.H.M. Wolf (MSc Business Process management & IT)
Bij het ontwikkelen van software is vaak alleen het doel bekend, de weg ernaar toe is er een van vallen en opstaan. Hij onderzocht daarom de invloed van contractafspraken.

 G.M. Heijink (MSc Business Process management & IT)  Cum laude !
Gerben keek naar transacties die gebruikers werkelijk doen en wat er in de logboeken wordt geregistreerd.
Hij constateerde vele afwijkingen omdat er bij het ontwerp geen rekening was gehouden met de vele paden
die gebruikers kunnen volgen.P.J. Molijn (MSc Software Engineering)  Cum laude !

Patrick studeerde af bij van Eekelen, deze vindt het dan ook een eer om hem het getuigschrift zelf te mogen overhandigen.
Patrick onderzocht of peer-to-peer-netwerken tussen alle andere internetverkeer te herkennen waren. Daarbij maakte hij gebruik van machine learning technieken. Zijn aanpak was erg succesvol.


Hiermee is een eind gekomen aan het officiŽle deel.
Gelukkig is het buiten droog, zodat de staatsiefoto op het bordes van het kasteel gemaakt kan worden.
Binnen vindt een gezellige receptie plaats, waar familieleden en vrienden de nieuwe Alumni kunnen feliciteren.
De beelden hieronder geven daar een indruk van.